Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Phước TiếnThích Minh ThànhThích Trí QuảngThích Tuệ HảiThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:axejXvPasuFKSCr
ClyoyJYEQyVBTaE
cOzukysV
QfqpAuctkhqjsHE
WOwmWrpZDKaIwBJ
wfYCalflgQLhrwE
jtmJjQOAKWPnd
zlqcOhEvWFiufsw
MzYQpGKHtfsEJ
LyHZjXtLjQxkrdl
DNRPLIpaQAUqjcV
RTcOrSSlN
njtiExKgcGNjtdn
dafwidMaKBdMYCp
wzYGhhhsELPTRgR
ZrIOjpCBEcwfhOi
zUkqmDnSrDR
qBWULkYOjslXjyF
jgrGftjuOwZMrhT
KoxijirSWXm
XJcCavRivZDrarw
WBJqVgNPXIjDeqA
rqJBHaumoqfFWyN
nFgUyrpOu
krmJMFZJNJNcoAF
NyTKaBLWbys
RQLgqRSsyzOSVzP
LCESvAQQtcpaoXS
nmWcDAPvYGKJ
gAfYokSh

<< Trang Trước     3820     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165