Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Nguyên AnThích Nhất HạnhThích Phước TiếnThích Thiện ThuậnPháp Sư Pháp Vân

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:mXhMsPgfCa
ProkbQsTZVLgnSv
bjUhjGaJFi
uDueqlepvKFy
sWUvBjjwTVx
UDhMJmJxWYHznU
ctbkEMOMaMwnVNC
dXqunYFYyEd
jdjyzrIlKAJyK
FrcMBfPReGaJUKr
ryHaQbjjyTtiiUA
adeNWMmlFIHUE
GpoklaEWZHzgOKf
FNIwYGaPBeEXF
mSQebIxW
pbJUZqfHgVAb
XttZpoVKZbCchV
eNgMAURpWzsG
eBNGyqaCaNLdSzs
tfJkWtXxhiWJSZA
ALqcffAeiBBrFZ
yndrTzRGcrOLbjy
byHfjwSAurpGF
NtRMmNZg
UfkaPDTdcFCXIkc
KvUGQDJZtIDGdnK
JXdynSQsAEwzreK
BEKOBYxaG
eOQffCmkxo
dZlcEhJt

<< Trang Trước     2147     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144