Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Trí HuệPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện ThuậnThích Nhật TừThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:stLpBgTqmoSZ
mLsENSFkvKJWZSs
ybuIvqfi
MJQAsTmpHLZxXE
ziNpPLatQFCInwL
XBYvzXnhl
CiAtiCwnN
sTWMgjWLnVSHR
HMTjYzHdBffUk
TOAN
Mãn Không
toan
Vô Danh
Tuan Nguyen
Nguyen Anh Tuan
khoi my
thcah
khoa
vUqSahSoRywKfeg
lDemzeCUQtTLmhJ
pvHwyWXtcMkiELB
eHMAyzqLMOioYNW
OyknJsfT
khoa tran quoc
Trần Minh Tâ
Nguyễn trọn
YyaHzfThTkEVfID
lê chí mạnh
Dương Minh M
xftwjjCCacFZEa

<< Trang Trước     437     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144