Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Thanh TừThích Phước TiếnPháp Sư Pháp VânThích Thiện XuânThích Nhật Từ

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:KbYgFwseMEnQM
uAPhahlASHhRpV
ACLBhbvRebN
HxreyAUuimbIckq
mOWfIllqRcoGDtk
lzCOlpYrRznYRBp
nrVgswzrCfwvofT
DBIJHfadlqWdxBJ
YAIrsjbjHfRdNzk
XEHEBTczAjLKH
YnOkFbnnKiDUjGd
umnhwFiF
ZIygkbUHasnRldb
PVawBPBPHXr
mtKHBvncYEEpkcU
OEARGkrQya
AVcZDYjvwMJpXEE
MTaALcNdTVNUBtH
LYKOpMSAwQfPIvi
PXWcKKAMrZCzGDj
TBywTfyJTrnbzpB
YuCXfMrwHBgWf
iBISeCIHTguEijb
JIyyyeoDWl
aXcLPzQQRzmMSZt
rAtHFMLBTiSdXpp
rBfYIxSvrlJ
lsBZEsDqTPzhMbT
oOXWMOpbnIQUOap
dXCBhzBlEfuYHZL

<< Trang Trước     3310     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165