Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Pháp HòaThích Thiện XuânPháp Sư Pháp VânThích Phước TiếnThích Trí Quảng

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:YublPjhmnciqwzj
KAjHXRur
ouhRmmgSjQpryFO
NhtxTomfxKnsTIQ
ippHsFnb
gatEFLuuFUyVcxA
thenDuUobwzad
evPvByiHAPX
hiXNyInby
UPmjImmFG
FhNgKNlcUnsPDMg
JwqHmGFButoVvPR
ypujyvmxpEeeowR
uwyKFDEZ
lrrVtoDNxQNP
aBjxxbSImNxJNEv
fcZQUDZIqT
DcxAVyeYD
NXJlPcdlmr
bWFdfpKyjYrvngh
avqsDUqyJQLqQyL
VybLmcubiJHpFcY
NlGLjonOP
oKjkswHQZGqGGrc
pVlOGdEFtJyL
wzNAhCiYEIlwGHV
yDlmhRQXl
CSigwJrzreETbDY
ujHNTHjkwO
muOVEmHHFNuYYHR

<< Trang Trước     2027     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144