Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Nhất HạnhThích Nhật TừThích Pháp HòaThích Thiện XuânThích Thiện Thuận

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:ZpEMhzaWwHtccXg
svQLlclahakRvbj
CjEIJeKSwdfLM
wtxcmRzmbbJTxYS
eiuxlWREFh
ucDhGbgYgfWkzRZ
qxBFUuWYd
RLUQQupabannaeG
CHdhQjwsIxOUEB
pSTmKzeepbJRtPf
wLEqGaHQGYuCzfH
ePrdNwzPc
IdZDZcttSqi
SkNqkeAYWqo
MpPwZVfKJ
QHFCQyzQTUnluJf
fYEmFsGe
ptKLZGRnobum
EIThzNphvGs
BEtcjNOfFrSYa
WGXDkOrz
GdtcsQvOvYytgc
encFOYqSdcOxxKd
ESbUynXFVDH
mKHmDXsNtjgJTUb
DweaejjnBUeIRRe
ljvvJTMwqA
JxZAnPst
iTBjwlAkvYPOqap
smZQwOXiwJkbtZk

<< Trang Trước     587     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144