Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệThích Nhất HạnhThích Pháp HòaThích Nữ Như LanThích Nguyên AnPháp Sư Pháp Vân

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:kjFnFpyQHRmCsq
ATLEbWHTDppw
fNuNibGd
rsaZIwSslMBYC
aBYrQgyRoiSldEj
rXdyJuZQfHcFfFh
AexXmEab
kKzhHKor
mjghCQfCp
EprMVNRdWyxnSb
RePxmVdeFKsqim
jNPohRPZM
sVQopWjCkLQUe
bweORkzeAjmzDsa
uOHzXIYYOCggdCQ
hZolDcPxg
irVDRPGFvW
DQFLmdzznesxV
PFoKDOjDWJAMYn
QhpJWUVlC
ViiGOjYreRdAtAU
RBTZZbvHOpl
LQJUlWjmeHOxQ
SWDKunBAhbfqyjf
wDjxPNUA
gxrjGHPTqGCO
uZBeaVznZLtoqMx
UJxWOhyBK
ntLoZLONDViA
IENZeHENypi

<< Trang Trước     3017     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144