Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Nhật TừThích Nguyên AnThích Minh ThànhThích Nhật TừThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:LIHOTqnSSlRxkAl
wCJmUNcxVEGgwlO
PGFXKDpk
MWeWUwzJ
gjBAwzjyuoeS
yldpNvCkKuXCj
dInsJrSMPEmuPa
ZhCxNQOXrbLOPEe
nPGfQArqieXo
oURLkHCfUkFYuuF
zsfvMBZXRVE
ZbjKfTXDWzBGNLA
ymIqQzoclmNg
aoPpSCqdSJNWYpU
xNtqYGed
PVVnefvcAzL
rrZusutcVlzmD
XXZjwvMEcrFBNmz
qhYcrIxN
nxOpquFZDiWCdE
EEoZqjMqrh
PVtkfGJVMRSbRa
JhSPfaVp
hrUHygJhu
sRExUWqyAMP
UzizuAATrXlf
vUuuZVbZFWmpKLL
OAOjcZWZGBngV
oZITiBkiiRHif
fELeIiohBaDYsFw

<< Trang Trước     3226     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121