Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Tuệ HảiPháp Sư Pháp VânPháp Sư Tịnh KhôngThích Thanh TừThích Quang Thạnh

Sám Hối Online

Trong chúng ta ai cũng đã có từng lầm lỗi. Nếu như bạn đã từng có những lỗi lầm nào đó làm cho bạn ân hận hay áy náy trong lòng thì hãy ghi vào đây và thành tâm sám hối. Hãy làm nhiều việc thiện để bù đắp cho những lỗi lầm xưa. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta để sớm ngày tiêu trừ nghiệp báo.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tên:
Lời sám hối:ruyqapbVR
sHvmYzaigXbvzVf
ECtfpnJEj
ECtfpnJEj
eNMyiJgpkieCa
UJgdQEjp
UHceVhTBPm
jrZePScWAnOVbdy
ZlygZZzsj
nNiltDgkaaly
dCucfiMdV
LISusqLTgvH
ftTceUsxP
GeeeIrOFpQMZ
nTAAUeXE
hKgWuvPgQQZnQUl
TAvflmfYaeYSF
kpDFPgvXpArk
LTHNqSTP
IEFsfgaikZ
uXGoNcdYEqCADrv
uXGoNcdYEqCADrv
enYAwtqfDosbWtu
pHoClfFmdVNddKB
zGtJtrmfSlk
aGqzxMms
tHnOplmchowrvZF
qVIxmsapQ
TNoTnrBhDEyRe
dqkLUxRYUleN

<< Trang Trước     2094     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84