Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Nhật TừThích Thiện ThuậnPháp Sư Pháp VânThích Nhật TừThích Phước Tiến

Chuyên Mục Kinh Chú trang 15

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập (3 Thời, Rất Hay) (Tịnh Tông Học Hội chủ lễ) - Phật Âm
Kinh Pháp Cú - Lời Phật Dạy - Phật Âm
Trường Ca Kinh Vu Lan (Việt Sub) - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa (Tâm Chú, Tiếng Phạn) - Om Vajrasattva Hum (Ôm Va Trờ Ra Xát Toa Hum) - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Phiên Bản Việt, Có Phụ Đề) (Chú Phạn Ngữ) - Phật Âm
Chú Lăng Nghiêm (Tiếng Phạn, Có Phụ Đề Phạn Ngữ) - Phật Âm
Chú Kim Cang Thượng Sư (Liên Hoa Sanh Tâm Chú) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) - Phật Âm
Tán Thán Phật A Di Đà (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) (Hình Ảnh Động, HD) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Tiếng Hoa, Hình Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Đọc Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Rất Hay) - Phật Âm
Thầy Tịnh Không Niệm Phật Tiếng Hoa (AMiTuoFo, A Di Đà Phật) (Mới, Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Tạng Kinh (Nikaya) - Tiểu Bộ (4 Quyển) - Phật Âm
Đại Tạng Kinh (Nikaya) - Tương Ưng Bộ - Diệu Pháp Âm
Đại Tạng Kinh (Nikaya) - Tăng Chi Bộ - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) (Đạo Tràng Phước Ngọc) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) - Phật Âm
Sám Tu là cội Phúc ( Có Chữ ) - Thích Huệ Duyên
Sám Tụng Quán Âm ( Có Chữ ) - Thích Huệ Duyên
Niệm Phật (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh Nghiệp Báo (Trích Từ Đại Tạng Kinh) - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Phổ Nhạc, Âm Việt) (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tụng Kinh A Di Đà - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh Phổ Môn - Thích Pháp Hòa
10 Công Niệm Phật Ra Tiếng Và Lễ Phật - Phật Âm
Tụng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thích Pháp Hòa
Tụng Sám Hối Sáu Căn - Thích Pháp Hòa
Niệm Phật Điệu Nhanh (A Di Đà Phật) (Giọng Nam) - Phật Âm
Niệm Phật Điệu Vừa (A Di Đà Phật) (Giọng Nam) - Phật Âm
Niệm Phật Chậm (A Di Đà Phật) - Phật Âm
Tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Bát Nhã Tâm Kinh) (21 Lần) - Thích Trí Thoát
Niệm Phật (A Di Đà Phật) (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
12 đại nguyện của đức Phật Dược Sư - Thích Trí Thoát
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Hán Việt) - Thích Trí Thoát
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt, Hán Việt) (Việt Dịch: HT. Thích Nhất Hạnh) (Rất Hay) - Phật Âm
Phật Thuyết Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Diễn Đọc: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Kinh Pháp Cú (Có Chữ Và Nhạc) (Rất Hay) - Phật Âm
Tụng Chú Đại Bi (5 Lần, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phật Âm
Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ) - Thích Huệ Duyên
Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt) - Thích Nhật Quang
Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học - Phật Âm
Tụng Sám Pháp Đại Bi - Thích Pháp Hòa
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Phật Âm

<< Trang Trước     15     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký