Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Pháp HòaThích Nhật TừThích Thiện TuệThích Minh ThànhPháp Sư Pháp Vân

Chuyên Mục Kinh Chú trang 5

Chú Đai Bi - 15 biến tiếng việt - Phật Âm
Kinh Phổ môn - Thích Chiếu Niệm - Thích Chiếu Niệm
Lăng Nghiêm Thập Chú - Thích Thông Lai Tụng - Thích Thông Lai
Nhạc niệm Phật 01 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 02 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 03 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 04 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 05 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 06 - Phật Âm
Nhac Niem Phat 07 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 08 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 09 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 10 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 11 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 12 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 13 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 14 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 15 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 16 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 17 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 18 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 19 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 20 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 21 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 22 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 23 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 24 - Phật Âm
Nhạc niệm Phật 25 - Phật Âm
Vajrasattva - Thần chú Kim Cang Tát Đỏa 100 chữ - Phật Âm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - Phật Âm
CHÚ ĐẠI BI - Phật Âm
Magical Healing Mantra- Om Mani Padme Hum - Phật Âm
Tụng trì Chú Đại Bi (Chinese Version) | P1 - Phật Âm
Tụng trì Chú Đại Bi (Chinese Version) | P2 - Phật Âm
Tụng trì Chú Đại Bi (Chinese Version) | P3 - Phật Âm
Âm nhạc - Thuyền trăng - Thanh Ngân - Thanh Ngân
Bao La Lòng Mẹ - Thanh Ngân
Dược Sư Chú - Nhạc Hoa - Phật Âm
Chú Đại Bi (30 mins) - Nhạc Hoa - Phật Âm
Chú Dược Sư Lưu Ly - Medicine Buddha healing Mantra Chanting - Phật Âm
Buddha Wisdoms ,The Six Great Words of Mantra Compassion - Phật Âm
Buddha Wisdoms Great Compassion Mantra - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 - Tiếng Hoa - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 2 - Tiếng Hoa - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1 - Tiếng Hoa - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1 - Tiếng Hoa - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 1 - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 4 - Tiếng Hoa - Phật Âm
Đại Nhật Như Lai - Phật Âm

<< Trang Trước     5     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký