Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Nhật TừThích Nhật TừPháp Sư Tịnh KhôngThích Minh ThànhThích Nữ Như Lan

Chuyên Mục Kinh Chú trang 3

Niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ (nhạc hòa tấu) - Phổ nhạc: Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ - Phổ nhạc: Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Niệm A DI ĐÀ PHẬT - nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
KINH PHÁP CÚ - Phẩm Tâm Ý - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
KINH VU LAN - LỜI NGUYỆN CUỐI - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH VU LAN (10 / 13) : SÁM VU LAN - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh VU LAN - Chương 6A/13 : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH VU LAN - Chương 6B/13 : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 12 - Hồi Hướng Công Đức - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN của BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH PHỔ MÔN - Chánh Kinh - phần 1 - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 14 - Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 8 - Kệ Tán Quan Âm - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 10 - Niệm Bồ Tát - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 7 - Thi Kệ Trùng Tuyên - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH PHỔ MÔN - Phục Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
KINH PHỔ MÔN - Chánh Kinh - phần 2 - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 5 - Tán Dương Giáo Pháp - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 9 - Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 4 - Phát Nguyện Trì Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 2 - Đảnh Lễ Tam Bảo - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 3 - Tán Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh Phổ Môn 1 - Nguyện Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 12 : Phục Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 13 : Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 11 : Hồi Hướng Công Đức- Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 10 : Sám Phát Nguyện - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 9 / : Niệm Phật - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 7 : Chú Vãng Sanh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 8 : Bát Nhã Tâm Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 5 : Tán Dương Giáo Pháp - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 4 : Phát Nguyện Trì Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 3 : Tán Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 2 : Đảnh Lễ Tam Bảo - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 1: Nguyện Hương - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A DI ĐÀ - 6B : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A DI ĐÀ - 6A : Chánh Kinh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
CHÚ VÃNG SANH - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kệ Phật Sử 13 - Lời Kết - Võ Tá Hân
Kệ Phật Sử 12 - Viên Tịch - Võ Tá Hân
Kệ Phật Sử 11-Đạo Tròn Duyên Mãn - Võ Tá Hân
Kệ Phật Sử 10-Độ Sanh - Võ Tá Hân
Kệ Phật Sử 09 - Chuyển Pháp Luân - Võ Tá Hân
Kệ Phật Sử 08 - Đắc Đạo - Võ Tá Hân
Kệ Phật Sử 07- Tầm Đạo - Võ Tá Hân
Kệ Phật Sử: 6 Thoát Tục - Nhạc Võ Tá Hân - Thi Kệ Thích Giác Đẳng - Võ Tá Hân
Kệ Phật Sử 05-Đối Diện Thực Tại - Võ Tá Hân
Kệ Phật Sử: 04 - Niên Thiếu - Võ Tá Hân

<< Trang Trước     3     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10