Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Thiện TuệThích Nữ Như LanThích Minh ThànhThích Trí HuệThích Thiện Thuận

Chuyên Mục Kinh Chú trang 7

Đại Bi Chú - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Tiếng Hoa - Phật Âm
Niệm THÍCH CA MÂU NI PHẬT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Chú Đại Bi - Phật Âm
Chú Đại Bi - Thích Trí Thoát
Chú Đại Bi - Thầy HD
Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phật Âm
Niệm hồng danh A Di Đà Phật - 108 biến - Phật Âm
Nhạc niệm Phật - Phật Âm
Trường ca: LỜI PHẬT DẠY - Bạch Tuyết - Lệ Thuỷ
Kinh Trường Thọ Diệt Tội - Phật Âm
Tăng thân Làng Mai tụng: Namo Avalokiteshvara - Làng Mai
The Great Compassion Mantra (Sanskrit) - Chú Đại Bi (Phạn Âm) - Phật Âm
Karaoke: Tisarana - Three Gems - 3 Sự Quay Về - Imee Ooi
Karaoke: Về Nương Bụt Trong Con - Imee Ooi
Karaoke: Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà-La-Ni - Imee Ooi
Karaoke: Tâm Kinh Bát Nhã - Imee Ooi
Om mani padme hum - Phật Âm
OM (aum) - Phật Âm
Om Shanti - Phật Âm
Tibetan Buddhist Chanting - Shar Gan-Ri Ma - Phật Âm
Buddhist Chant - Shingon - Phật Âm
Manjusri Mantra (Văn Thù Sư Lợi) chân ngôn - Phật Âm
Om Mani Padme Hum (Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú) (Rất Hay) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Trường ca kinh A Di Đà - Phật Âm
Chú Đại Bi - Great Compassion Mantra - Phật Âm
Lục Tự Đại Minh Chú - The Six-Character Great Bright Mantra - Phật Âm
Trường Ca Kinh Pháp Cú 2-2 - Bạch Tuyết - Lệ Thủy
Trường Ca Kinh Pháp Cú 1-2 - Bạch Tuyết - Lệ Thủy
Chú Đại Bi - Thích Trí Thoát
Án Ma Ni Bát Dĩ Hồng ( tụng) - Thích Trí Thoát
Om Mani Padme Hum - Lục Tự Đại Minh Chú - The 17th Gyalwang Karmapa - Phật Âm
Om Mani Padme Hum - Lục Tự Đại Minh Chú - by Ani Choying Dolma - Ani Choying Dolma
The Six-Character Great Bright Mantra - Lục Tự Đại Minh Chú - Phật Âm
Nam mo Avalokitesvara - Làng Mai
Nhạc Hòa Tấu - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (NamMoAmiTuoFo) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (NamMoAmiTuoFo) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo) theo Tịnh Tông Học Hội (Rất Hay) - Phật Âm
Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi (Trích Kinh Địa Tạng) (1/13) - Phật Âm
Phân Thân Tập Hội (Trích Kinh Địa Tạng) (2/13) - Phật Âm
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên (Trích Kinh Địa Tạng) (3/13) - Phật Âm
Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh (Trích Kinh Địa Tạng) (4/13) - Phật Âm
Danh Hiệu Của Ðịa Ngục (Trích Kinh Địa Tạng) (5/13) - Phật Âm
Như Lai Tán Thán (Trích Kinh Địa Tạng) (6/13) - Phật Âm
Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất (Trích Kinh Địa Tạng) (7/13) - Phật Âm
Các Vua Diêm La Khen Ngợi (Trích Kinh Địa Tạng) (8/13) - Phật Âm
Xưng Danh Hiệu Chư Phật (Trích Kinh Địa Tạng) (9/13) - Phật Âm
So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí (Trích Kinh Địa Tạng) (10/13) - Phật Âm

<< Trang Trước     7     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký