Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Trí HuệThích Trí QuảngThích Phước TiếnThích Nguyên AnThích Minh Thành

Chuyên Mục Kinh Chú trang 9

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
7 danh hiệu đức Phật - Thích Tâm Thuận
Niệm Phật đại chúng - Chùa Hoàng Pháp - Thích Chiếu Túc
Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ) - Thích Trí Thoát
Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - đọc - có hình minh họa - Phật Âm
Nghi thức cầu siêu - tụng kinh A-di-đà - Thích Quang Huệ
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng Kinh Kim Cang - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tụng Kinh Dược Sư (Bản Việt Văn, Có Chữ) - Thích Trí Thoát
Đọc: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Phật Âm
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Thích Huệ Duyên
Tụng Chú Vãng Sanh (Có Phụ Đề) - Thích Trí Thoát
Đọc: Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Phật Âm
Chú Bé 3 Tuổi Tụng Chú Đại Bi - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Niệm - Thích Trí Thoát
Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Trích Trong Kinh Hoa Nghiêm) - Phật Âm
Kinh Phước Đức - Phật Âm
Kinh Bách Dụ - Thích Như Điển
Thần Chú Chuẩn Đề (Nhạc Hoa) - Phật Âm
Lăng Nghiêm Tâm Chú - Phật Âm
Tụng - Thích Minh Như
Tỳ Lô Giá Na Phật Chú - Như Lai Thần Chú - Maha Vairocana Mantra - Phật Âm
Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Lần) - Thích Huệ Duyên
Thần Chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Om Mani Padme Hum (Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn) - Phật Âm
Dâng hương - đảnh lễ - khai kinh - Thích Tịnh Quang
Kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Sức Mạnh Quan Âm - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Soi Gương - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Độ Người Hấp Hối - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Bát Nhã Hành - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Ba Cửa Giải Thoát - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Người Bắt Rắn - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh A Nậu La Độ - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Sự Thật Ðích Thực - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Thương Yêu - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Phước Đức - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Tùy hỷ hồi hướng - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Sám quy mạng - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Sám nguyện - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Hướng về kính lạy - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Bài tụng hạnh phúc - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Phát nguyện vãng sanh - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang

<< Trang Trước     9     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký