Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Thiện TuệThích Trí HuệThích Tuệ HảiPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện Xuân

Chuyên Mục Kinh Chú trang 6

Chú Dược sư Lưu ly Phật - Phật Âm
The Heart of Prajna Paramita Sutra 2 - Phật Âm
the heart of Prana Paramita Sutra - Phật Âm
Good Goddess Mantra - Imee Ooi - Phật Âm
Cundi Spirit Mantra - Imee Ooi - Phật Âm
Six Character Great Bright Mantra 2 - Phật Âm
six character Great Mantra Um Meni Pad Mi Hum - Phật Âm
The Heart Mantra Medicine Of Buddha in Tibetan - Phật Âm
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Phật Âm
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1 - Phật Âm
Mantra of avalokiteshvara Tibetan - Phật Âm
Mantra of avalokiteshvara - Phật Âm
The Heart Mantra Medicine Buddha - Phật Âm
Om Mani Padmi Hum - Great Six Words of Mantra Compassion... - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 10 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 09 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 08 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 07 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 06 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 05 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 04 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 03 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 11 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 02 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 01 - Phật Âm
Nam mô A Di Đà Phật 00 - Phật Âm
Wake Up: The Music of Community - Plum Village - Làng Mai
Nam mô Nam Hải Quán Âm - Phật Âm
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Thanh Tịnh Pháp thân Phật - Phật Âm
Khai kinh - nhạc - Phật Âm
Namo Amituofo - Phật Âm
Namo Amituofo - Pure Land (1 Mala - 108 Repetitions) - Phật Âm
Chân thành niệm Phật - Phật Âm
Recite Buddha's name 念佛 - Phật Âm
AMITABHA - BUDDHA OF INFINITE LIGHT - Phật Âm
Namo Amitabha~Pure Land Buddhist Meditation - Phật Âm
Amitahba Mahakalaya - Phật Âm
Chú Đại Bi - Tiếng Hoa - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phật Âm
Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật - Phật Âm
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tâm Chú - Phật Âm
Amitabha - Phật Âm
Tụng trì chú Đại Bi - Phật Âm
Đại Bi chú - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Chú - Phật Âm
Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm

<< Trang Trước     6     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký