Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Nhật TừPháp Sư Tịnh KhôngThích Nữ Như LanThích Phước TiếnThích Nhất Hạnh

Chuyên Mục Kinh Chú trang 8

Kinh Đại Bảo Tích - Diệu Pháp Âm
Chư Kinh Tập Yếu - Diệu Pháp Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (bản dịch của HT. Thích Nhất Hạnh - Làng Mai) - Làng Mai
Quay Về Nương Tựa - Làng Mai
Namo Avalokitesvaraya - Làng Mai
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Palden Lhamo Mantra - Phật Âm
Chú Đại Bi - Mantra of Great Compassion - Phật Âm
Kinh Tiểu Bộ - Diệu Pháp Âm
Nhạc Chú Đại Bi - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm Phật 6 Chữ - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư
Tụng - Thích Huệ Duyên
Niệm Tây Phương Tiếp Dẫn - Phật Âm
Kinh Tương Ưng Bộ - Diệu Pháp Âm
Một Nén Tâm Hương - Thích Pháp Hòa
Tụng - Thích Từ Thọ
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Thích Nhất Hạnh
Nhạc - Phật Âm
Chú Dược Sư (Tiếng Phạn) (Có Chữ, Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Trì - Phật Âm
Nhạc - Imee Ooi
Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Dạy Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Tụng - Thích Huệ Duyên
Nghi Thức Tụng - Thích Trí Thoát
Phật Thuyết Kinh Vô Thường (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Trọn Bộ, 16 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh Trường Bộ (Việt Dịch: HT. Thích Minh Châu) - Diệu Pháp Âm
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai (Trích từ Kinh Đại Bảo Tích) - Phật Âm
Tụng - Thích Minh Như
Pháp Bảo Đàn Kinh - Phật Âm
Giảng - Thích Thanh Từ
Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai Giới - Phật Âm
Niệm Phật và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (105 Phần, 210 Tập Và Còn Tiếp) (Hình Ảnh Rõ Nét) (Rất Ha - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật (Trọn Bộ, 15 Phần) (HT. Tuyên Hóa giảng giải) - Diệu Pháp Âm
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Trọn Bộ 40 Phần, 80 Tập) - Pháp Sư Tịnh Không
Chú Đại Bi - Tiếng Hoa - Thiếu Nhi - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ - Phật Âm
Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt - Phật Âm
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật 6 Chữ (Namo Amituofo) (Tiếng Hoa) - Phật Âm

<< Trang Trước     8     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10