Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Nhật TừPháp Sư Pháp VânThích Quang ThạnhThích Pháp HòaThích Nguyên An

Chuyên Mục Kinh Chú trang 8

Ðịa Thần Hộ Pháp (Trích Kinh Địa Tạng) (11/13) - Phật Âm
Thấy Nghe Ðược Lợi Ích (Trích Kinh Địa Tạng) (12/13) - Phật Âm
Dặn Dò Cứu Ðộ Nhơn Thiên (Trích Kinh Địa Tạng) (13/13) - Phật Âm
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Chanting) nhạc rất hay - Thích Trí Thoát
Tam thời hệ niệm 2010 - Australia - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Niệm - Phật Âm
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm) - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc Kinh Duy Ma Cật - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Đọc Kinh Nhân Quả Ba Đời - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối (Có Phụ Đề) - Thích Trí Thoát
Đọc: Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) - Phật Âm
Đọc: Kinh A Di Đà - Phật Âm
Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni Và Chú Đại Bi - Phật Âm
Thập Chú - Đ. Đ Thích Trí Thoát tụng - Thích Trí Thoát
Ðịa Tạng Bồ Tát chú - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Bản Việt Văn, Rất Hay) - Thích Trí Thoát tụng - Thích Trí Thoát
Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn - Thầy Thích Trí Thoát tụng 2010 (có chữ) - Thích Trí Thoát
Niệm Phật kinh hành - Thích Trí Thoát

<< Trang Trước     8     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký