Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Nhật TừThích Nhật TừThích Thanh TừThích Trí HuệThích Nhất Hạnh

Chuyên Mục Kinh Chú trang 10

Phòng hộ chuyển hóa - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Tưới tẩm hạt giống tốt - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Quy nguyện - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Hiện pháp lạc trú - Thiền môn nhật tụng - Thích Tịnh Quang
Ðiều phục cơn giận - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Ái ngữ lắng nghe - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni - Làng Mai
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm - Làng Mai
Quay về nương tựa - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Tán dương Quán Âm - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Hiện tiền thanh tịnh - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Ngày đêm an lành - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Phát nguyện vãng sanh - kinh nhạc - Thích Nhất Hạnh
Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Nhật Tụng Thiền Môn - Chân Pháp Tịnh
Namo Amituofo Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm Phật) - Phật Âm
Niệm Phật đại chúng - Phật Âm
Kinh Sức Mạnh Quan Âm (slideshow) - Thích Nhất Hạnh
Kinh Phước Đức (slideshow) - Thích Thiện Phước
Lịch sử Phật giáo Việt Nam - Michael Huỳnh - Lê Am
Thủ Lăng Nghiêm - Thầy Thích Trí Thoát tụng - Thích Trí Thoát
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm - Nhật Tụng Thiền Môn - Chân Pháp Tịnh
Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phổ Môn (Âm Hán) - Thích Trí Thoát
Chú Dược Sư - Medicine Buddha Mantra - Phật Âm
Chú Đại Bi - Great Compassion Mantra - Da Bei Zhou
Heart Light - Huang Si Ting
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 2011 (Nhạc Niệm Phật) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 1) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 2) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 3) - Phật Âm
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh Chuyển Pháp Luân - tiếng Pali - Phật Âm
Odaimoku - Đánh bản - chuông - Phật Âm
Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chơn Ngôn (Nhạc, Tiếng Hoa, Rất Hay) - Phật Âm
Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Thích Trung Quán
Phật Thuyết Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Niệm - Thích Trí Thoát
Niệm - Thích Trí Thoát
Niệm Phật Kinh Hành - Thích Trí Thoát
Đọc Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Giọng Nam) - Phật Âm
Niệm - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Chiếu Túc
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh Báo Ân Cha Mẹ - Thích Chiếu Niệm
Tụng - Thích Trí Thoát
Nhạc Chú Chuẩn Đề (Chú Chuẩn Đề Bồ Tát) (Tiếng Hoa) - Phật Âm
Nhạc Chú Vãng Sanh (Tiếng Phạn) - Phật Âm

<< Trang Trước     10     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký