Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Tịnh KhôngThích Nguyên AnPháp Sư Pháp VânThích Minh ThànhThích Thanh TừThích Trí Quảng

Chuyên Mục Kinh Chú trang 16

66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề) - Phật Âm
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Tăng Ni Thanh Lọc Thân Tâm (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Đọc Kinh Di Giáo (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Kinh Thắng Man - Phật Âm
Kinh Duy Ma Cật - Phật Âm
Đọc Kinh Pháp Bảo Đàn (Dịch Giả: Ni Sư Trí Hải) - Lục Tổ Huệ Năng
Phật Dạy Làm Người Có 20 Điều Khó (Có Phụ Đề) - Phật Âm
14 Điều Phật Dạy (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa) - Phật Âm
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) - Phật Âm
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ - Phật Âm
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) - Phật Âm
Phật Nói Kinh A Di Đà (Có Phụ Đề) (HD) - Phật Âm
Chú Đại Bi Phổ Nhạc (Trì 21 Lần) - Phật Âm
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Tụng Kinh Bát Chánh Đạo - Chùa Phật Quang
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Chậm) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Nhanh) - Phật Âm
Kinh Phước Đức (Có Phụ Đề) - Phật Âm
25 Đại Nguyện Của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
10 Đại Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật 6 Chữ - Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Động, Ảnh Đẹp) (Rất Hay) - Thích Trí Thoát
Lương Hoàng Sám Chương 5 - Thích Pháp Hòa
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phật Âm
Diễn Đọc: Kinh Di Giáo - Phật Âm
Tụng Kinh Phước Đức (Có Lời Kinh) - Thích Hạnh Tuấn

<< Trang Trước     16    

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký