Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngPháp Sư Pháp VânThích Trí HuệThích Minh ThànhPháp Sư Tịnh KhôngThích Nữ Như Lan

Chuyên Mục Kinh Chú trang 14

Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (105 Phần, 210 Tập Và Còn Tiếp) (Hình Ảnh Rõ Nét) (Rất Ha - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật (Trọn Bộ, 15 Phần) (HT. Tuyên Hóa giảng giải) - Diệu Pháp Âm
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Trọn Bộ 40 Phần, 80 Tập) - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Tích Phật A Di Đà (Trọn Bộ, 1 Phần, 10 Tập) (Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Chú Đại Bi - Tiếng Hoa - Thiếu Nhi - Phật Âm
Các bài sám - Thích Định Huệ
Thập tự Di Đà - Thích Chân Giác - Tiểu Ngư
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (526 Tập Và Còn Tiếp) (Đang Cập Nhật Lại) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Trí Thoát
Nghe chuông Đại Hồng - The Great Bell Chant (The End of Suffering) - Thích Nhất Hạnh
Niệm Phật 4 Chữ - Phật Âm
Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt - Phật Âm
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật 6 Chữ (Namo Amituofo) (Tiếng Hoa) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ (Amituofo, Tiếng Hoa) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Chậm) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Nhanh) - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Có Chữ Dễ Đọc Tụng Theo) - Thích Trí Thoát
Kinh A Di Đà Sớ Sao - Liên Trì Đại Sư
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Đọc) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ - Phật Âm
Niệm Phật Với Cư Sĩ Diệu Âm (Khoảng 1 Tiếng) (Rất Hay) - Cư Sĩ Diệu Âm
Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Phật Âm
Kinh Chánh Pháp Sanghata - Phật Âm
Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn (Âm Việt) - Thích Trí Thoát
Trì Lục Tự Đại Minh Chú (Om Mani Padme Hum, Tiếng Phạn) (108 Lần) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (262 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Thích Hành Trụ
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Giảng Thuật: Pháp Sư Tịnh Không) (Trọn Bộ, 12 Phần) - Diệu Pháp Âm
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Hình Ảnh Rõ Nét) (8 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 1) - Diệu Pháp Âm
Kinh sám hối - Thích Chân Quang
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 2) - Phật Âm
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật - Phật Âm
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 4) - Phật Âm
Sám tống táng - Thích Nhật Từ
Kinh Bi Hoa (Đọc) - Phật Âm
Trường Ca Kinh A DI ĐÀ (có phụ đề) - Thích Nhật Từ

<< Trang Trước     14     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký