Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Quang ThạnhThích Thiện TuệThích Nhật TừThích Nguyên AnPháp Sư Tịnh Không

Chuyên Mục Kinh Chú trang 13

Tụng - Thích Từ Thọ
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Thích Nhất Hạnh
Nhạc - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Chú Dược Sư (Tiếng Phạn) (Có Chữ, Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Trì - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Lưu Đức Hoa - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh - Thích Huệ Duyên
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Năm 1994, 60 Tập) (Trọn Bộ, 30 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc - Imee Ooi
Nhạc - Phật Âm
Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Rất Hay) (Dạy Cách Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn) (Dạy Phát Âm Trong Phần Bình Luận) - Imee Ooi
Kinh Đại Bảo Tích (Việt Dịch: HT. Thích Trí Tịnh) - Phật Âm
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Phật Âm
Tụng - Thích Huệ Duyên
Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn (Âm Việt) - Thích Trí Thoát
Nhạc - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Nghi Thức Tụng - Thích Trí Thoát
Nhạc Trường Ca - Võ Tá Hân
Phật Thuyết Kinh Vô Thường (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Hình Ảnh và Hồng Danh 88 Vị Phật (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Phật Thuyết Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ (Có Phụ Đề) - Thích Chiếu Niệm
Tụng - Thích Trí Thoát
Thầy Tịnh Không Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Trọn Bộ, 16 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng - Thích Trí Thoát
Kinh Trường Bộ (Việt Dịch: HT. Thích Minh Châu) - Diệu Pháp Âm
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật 6 Chữ (Hình Động) (Mới, Rất Hay) - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai (Trích từ Kinh Đại Bảo Tích) - Phật Âm
Tụng - Thích Minh Như
Pháp Bảo Đàn Kinh - Phật Âm
Giảng - Thích Thanh Từ
Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai Giới - Phật Âm
Niệm Phật và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Nhạc - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật - Phật Âm
Đại hội Phật giáo Đài Loan: Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm

<< Trang Trước     13     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký