Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Quang ThạnhThích Nguyên AnThích Tuệ HảiThích Thiện TuệThích Thanh Từ

Chuyên Mục Kinh Chú trang 11

Nhạc Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc Lục Tự Đại Minh Chú - Om Mani Padme Hum (Rất Hay) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn) (Có Chữ, Dạy Cách Phát Âm) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Nhạc Chú Đại Bi (Có Chữ, Tiếng Phạn) (Rất Hay) (HD) - Phật Âm
Om Pra Mani Dhani Svaha (Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Sám Hối, Phát Nguyện Và Lời Phục Nguyện (Rất Hay) (Có Chữ) - Phật Âm
Tụng - Thích Trí Thoát
Nhạc Niệm Phật và 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Mới, Rất Hay) - Tịnh Tông Học Hội
Diễn Đọc - Phật Âm
Dạy niệm chú OM MANI PADME HUM - Ani Choying Drolma
Tara Mantra - tune in version - Ani Choying Drolma
Ganesha Mantra - Ani Choying Drolma
Om mani padme hum - Ani Choying Drolma
Green Tara Mantra - Ani Choying Drolma
Great Compassion Mantra - Ani Choying Drolma
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) - Thích Trí Thoát
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Diệu Pháp Âm
Kinh Nhân Quả Ba Đời - Diệu Pháp Âm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Diệu Pháp Âm
Kinh Vô Lượng Thọ - Diệu Pháp Âm
Đọc - Phật Âm
Kinh Thiện Sanh Thi Ca La Việt - Diệu Pháp Âm
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Viên - 05/06/2011 - Thích Giác Khang
Tụng - Phật Âm
Lăng Nghiêm Tâm Chú - Phật Âm
Thần Chú Phật A Di Đà - Om Ami Dewa Hri (Tiếng Tây Tạng, Rất Hay) - Phật Âm
Trường ca kinh A Di Đà (có lời) - Nhóm Cadilac - Hoa Giấy
Kinh Kim Cang - Diệu Pháp Âm
Kinh Lăng Nghiêm - Diệu Pháp Âm
Nhạc Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ (Thần Chú Của Đức Phật Kim Cang) (Có Chữ, Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc Chú Bất Động Minh Vương (là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai) - Phật Âm
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Bản Việt Văn, Có Chữ) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm - Thích Trí Thoát
Giảng - Thích Chúc Thiện
Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Thuật - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Di Giáo Tâm Kinh - Diệu Pháp Âm
Kinh Hoa Nghiêm - Diệu Pháp Âm
Kinh Hiền Nhân - Diệu Pháp Âm
Kinh Lương Hoàng Sám - Diệu Pháp Âm
OM of Spring - R Smittenaar
Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa (Trọn Bộ, 7 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng - Thích Huệ Duyên
Nhạc - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Nhạc - Phật Âm
Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (Phần chính văn và xuất tượng) - Thích Thiện Tâm
Kinh Hiền Ngu - Diệu Pháp Âm

<< Trang Trước     11     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký