Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaPháp Sư Pháp VânPháp Sư Tịnh KhôngThích Minh ThànhThích Trí HuệThích Nhật Từ

Chuyên Mục Sách Đọc trang 14

Khai Thị Pháp Môn Tịnh Độ (2012) - Thích Chân Hiếu
Vô Thường - Thích Giác Thiện
Làm Thế Nào Để Phát Bồ Đề Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Tri Ân Và Báo Ân - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Tự Tại Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tầm Quan Trọng Của Việc Nghe Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Học Phật Vì Lẽ Gì - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Không Sanh Không Diệt Đừng Sợ Hãi - Pháp Sư Tịnh Không
Chân Thật Để Hóa Giải Xung Đột - Pháp Sư Tịnh Không
Chân Thật Có Cầu Tất Có Ứng - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Nhân Quả Ba Đời - Pháp Sư Tịnh Không
Giáo Lý Phải Thông Đạt Niệm Phật Mới Tương Ứng - Pháp Sư Tịnh Không
Đâu Là Chân Tướng Sự Thật - Pháp Sư Tịnh Không
Những Lời Khai Thị Của Lịch Đại Tổ Sư Về Phóng Sanh - Phật Âm
Những Khai Thị Quan Trọng Của Ấn Tổ Cho Người Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Lợi Ích Hiện Tại Của Sự Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Niệm Phật Mà Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa Của Việc Cúng Hình Tượng Và Lạy Phật Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không
Điều Kiện Di Dân Đến Thế Giới Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Là Pháp Sám Hối Hiệu Quả Nhất - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Thù Thắng Khi Sanh Đến Cực Lạc Thế Giới - Pháp Sư Tịnh Không
Nguồn Gốc Siêu Độ Và Cách Thức Siêu Độ Để Đạt Lợi Ích Thù Thắng - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Tín Nguyện Hạnh Chân Thật - Pháp Sư Tịnh Không
Thập Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Thế Âm Bồ Tát Viên Thông Chương - Phật Âm
Khi Chết Ta Mang Theo Được Gì - Phật Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký (2001) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhân Quả Và Số Phận Con Người - Thích Đạt Ma Phổ Giác
Lời Dạy Của Ấn Quang Đại Sư (Có Phụ Đề) - Ấn Quang Đại Sư
Lão Thật Niệm Phật Khó Được - Pháp Sư Tịnh Không
Thập Niệm Pháp - Pháp Sư Tịnh Không
Thân Người Khó Được Mà Dễ Mất (Trích Đoạn Khai Thị Số 166) - Pháp Sư Tịnh Không
Sát Sanh Ăn Thịt Là Kết Oán Thù Với Chúng Sanh (Trích Đoạn Khai Thị 170) - Pháp Sư Tịnh Không
Cách Giúp Người Thân Lúc Hấp Hối (Trích Đoạn Khai Thị 31 Và 32) - Pháp Sư Tịnh Không
Lời Khuyên Giới Sát Phóng Sanh Của Chư Tổ - Phật Âm
Làm Gì Để Lúc Lâm Chung Không Có Bệnh Khổ (Trích Đoạn Khai Thị 92) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Không Đoạn Phiền Não Không Được - Pháp Sư Tịnh Không
Điều Kiện Của Ba Bậc Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Siêu Độ Thân Bằng Quyến Thuộc (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Sanh Tử Tự Tại (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Biết Niệm Phật Mới Diệt Tội (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Tu Hành Sao Cho Thành Tựu (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Người Thật Thà Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Phật Tử Phải Giữ Ngũ Giới (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Trì Giới Niệm Phật Mới Chắc Vãng Sanh (Khai Thị 59) - Pháp Sư Tịnh Không
Quên Câu Phật Hiệu Là Còn Dính Mắc Lục Đạo Luân Hồi - Pháp Sư Tịnh Không

<< Trang Trước     14     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký