Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnPháp Sư Pháp VânThích Minh ThànhThích Phước TiếnThích Quang ThạnhPháp Sư Tịnh Không

Chuyên Mục Sách Đọc trang 15

Ăn Thịt Là Tự Đầu Độc Chính Mình (Khai Thị 157) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146) - Pháp Sư Tịnh Không
Minh Tín Nhân Quả - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Buông Bỏ - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Phước Đức Và Công Đức - Pháp Sư Tịnh Không
Phát Tâm Lập Chí - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Chấp Trì Danh Hiệu Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Nhiếp Trọn Sáu Căn Tịnh Niệm Tiếp Nối - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Phải Nhiếp Tâm Vào Tiếng Phật Hiệu - Thích Chân Hiếu
Vạn Thứ Không Mang Đi, Duy Chỉ Nghiệp Theo Mình - Pháp Sư Tịnh Không
Bất Muội Nhân Quả - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Phải Hành Trì Niệm Phật Hằng Ngày - Pháp Sư Tịnh Không
Nội Dung Giáo Học Của Phật Pháp - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không
Tha Thiết Cầu Sanh Tịnh Độ - Thích Chân Hiếu
Lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại nguyện - Thích Thiện Hoa
Kinh Hoa Nghiêm - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khai Trí Huệ Sẽ Phá Trừ Tội Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Tu Tùy Hỷ Công Đức (Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Siêu Độ Vong Linh - Pháp Sư Tịnh Không
Lý Luận Của Việc Siêu Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Tướng Do Tâm Sanh Cảnh Tùy Tâm Chuyển - Pháp Sư Tịnh Không
10 Tướng Trạng Cụ Thể Của Bồ Đề Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Phương Pháp Tích Thiện - Pháp Sư Tịnh Không
Ba Giai Đoạn Của Sự Tu Hành - Pháp Sư Tịnh Không
Giải Và Hành Cùng Coi Trọng - Pháp Sư Tịnh Không
Hiện Tiền Tu Học Như Thế Nào Mới Được Tự Tại Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Trích Đoạn (Chư Tổ, Pháp Sư Tịnh Không, Cư Sĩ Diệu Âm Úc Châu)(104 Phần, Còn Tiếp)(Rất Hay) - Phật Âm
Khai Thị Trích Đoạn - Pháp Sư Tịnh Không
Giải Nghi Vấn (Rất Hay) - Hòa Thượng Diệu Liên
Hồng Danh Phật A Di Đà Chẳng Thể Nghĩ Bàn - Thích Giác Thông
Sống Chết Bình An - Sư Bà Hải Triều Âm
Vài Câu Chuyện Ngắn Của Sư Bà Hải Triều Âm - Sư Bà Hải Triều Âm
Khuyên Trừ Nghi Sanh Tín - Ấn Quang Đại Sư
Khuyên Đầy Đủ Tín Nguyện - Ấn Quang Đại Sư
Đối Trị Tập Khí - Ấn Quang Đại Sư
Luận Về Việc Lớn Sanh Tử - Khuyên Chuyên Cậy Về Phật Lực - Ấn Quang Đại Sư
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp - Cư Sĩ Diệu Âm
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Nguyên Tác: Đại Sư Tĩnh Am) - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Hương Quê Cực Lạc (HT. Thích Thiền Tâm dịch) - Diệu Pháp Âm
Hoa Trôi Trên Sóng Nước (Tác Giả: Satomi Myodo) - Diệu Pháp Âm
Cặn Bã Ký Ức (Toàn Tập) (Tác Giả: Cư Sĩ Như Sanh) - Diệu Pháp Âm
Những Lời Khuyên Tâm Huyết - Đạt Lai Lạt Ma
Dạy Về Nhân Quả (Trích từ Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục) - Ấn Quang Đại Sư
Niệm Phật Chỉ Nam (Những Lời Khai Thị Của Chư Tổ Tịnh Độ) - Ấn Quang Đại Sư
Cẩm Nang Tu Đạo - Hòa Thượng Quảng Khâm

<< Trang Trước     15     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký