Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Nữ Như LanThích Trí QuảngThích Thiện XuânThích Thanh TừThích Nhật Từ

Chuyên Mục Sách Đọc trang 13

Tôn Giả Đại Ca Diếp (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tôn Giả A Nan (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tôn Giả La Hầu La (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tôn Giả Xá Lợi Phật (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tôn Giả Tu Bồ Đề (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tôn Giả Ưu Ba Ly (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tam Luận Toàn Tập (Việt Dịch: Sa Môn Thích Đức Nghiệp) - Diệu Pháp Âm
Vô Thường - Phật Âm
Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng (Nguyên Tác: Đạt Lai Lạt Ma 14) - Diệu Pháp Âm
Hộ Niệm: Khế Lý Khế Cơ - Cư Sĩ Diệu Âm
Thần Chú Đại Bi Lược Giảng (Có Phụ Đề) (Nguyên Tác: HT. Thích Tín Nghĩa) - Phật Âm
Một Bức Thư Phúc Đáp Khắp Nơi - Ấn Quang Đại Sư
37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo (Nguyên Tác: Đại Sư Vô Trước) - Diệu Pháp Âm
Bài Học Ngàn Vàng (Nguyên Tác: HT. Thích Thiện Hoa) - Diệu Pháp Âm
Hương Quê Cực Lạc (Việt Dịch: HT. Thích Thiền Tâm) - Phật Âm
Lá Thư Tịnh Độ - Ấn Quang Đại Sư
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải - Phật Âm
Tích Truyện Pháp Cú - Diệu Pháp Âm
48 Tọa Đàm Về Hộ Niệm: Khế Lý Khế Cơ - Cư Sĩ Diệu Âm
Bước Đầu Học Phật (Nguyên Tác: HT. Thích Thanh Từ) - Diệu Pháp Âm
Vô Thường Nó Đến Bất Chợt Lúc Nào Cũng Không Hay Biết (Trích trong 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ) - Cư Sĩ Diệu Âm
Cho và Nhận (Nguyên Tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma 14) - Diệu Pháp Âm
Mộng Du Tập (Nguyên Tác: Hám Sơn Đại Sư) - Diệu Pháp Âm
Trung Phong Pháp Ngữ (Nguyên Tác: Thiền Sư Minh Bổn) - Diệu Pháp Âm
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Quyển Thứ 2) - Ấn Quang Đại Sư
Đọc: Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Câu Chuyện Số Mệnh (Liễu Phàm Tứ Huấn) (HT. Thích Thiện Siêu dịch) - Phật Âm
Cải Đổi Vận Mạng - Làm Chủ Vận Mạng (Liễu Phàm Tứ Huấn) (HT. Thích Minh Quang dịch) - Phật Âm
Ngữ Lục - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Mộng Đông Thiền Sư Di Tập (Dịch Giả: Thích Nguyên Thành) - Diệu Pháp Âm
Giảng Giải - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Thập Đại Đệ Tử Phật - Phật Âm
Đọc - Phật Âm
Luận Thành Duy Thức Giảng Giải (Việt Dịch: HT. Thích Thiện Siêu) - Diệu Pháp Âm
Cẩm Nang Của Người Phật Tử (Nguyên Tác: Khải Thiên) - Phật Âm
Giảng - Phật Âm
Kinh Kim Cang giảng giải (HT. Thích Thanh Từ soạn dịch) - Phật Âm
10 Điều Phát Nguyện Sám Hối Cầu Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Vì Sao Người Chết 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai? (Có Phụ Đề) (Trích từ quyển Lâm Chung Những Điều Cần Biết - Pháp Sư Thế Liễu
Suối Nguồn Tâm Linh (Tác Giả: Hòa Thượng Ajahn Chah) (Trọn Bộ, 37 Phần) - Diệu Pháp Âm
Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Hư Vân - Phật Âm
Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn (Nguyên Tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma) - Phật Âm
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn - Pháp Sư Diễn Bồi
Cẩm Nang Tu Đạo (Nguyên Tác: Hòa Thượng Quảng Khâm) - Phật Âm
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký - Pháp Sư Diễn Bồi
Đi Tìm Hạnh Phúc - Thích Trí Siêu
Tịnh Độ Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không
Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam (Nguyên Tác: Cư Sĩ Hoàng Hàm Chi) (Thích Hoằng Tri dịch) - Phật Âm
Thập Thiện Nghiệp - Thích Thiện Hoa
Ý Nghĩa Cúng Dường Hình Tượng Phật, Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không

<< Trang Trước     13     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký