Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Nhật TừThích Phước TiếnThích Nhất HạnhThích Tuệ HảiPháp Sư Pháp Vân

Chuyên Mục Kinh Giảng trang 464

Vẫy tay chào (25/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bốn trọng ân (30/08/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vợ và người tình (14/09/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tuổi đời (11/10/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa tết Trung thu (13/09/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Sống Trong Một Giây - TS Kim Triệu
Kinh Đại Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Thân Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Niệm Chi Tiết - TS Kim Triệu
Thọ Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Pháp Quán niệm xứ - TS Kim Triệu
Sự Tĩnh Giác - TS Kim Triệu
Xây Nhà Cho Tâm - TS Kim Triệu
Lợi Ích Thiền Tập - TS Kim Triệu
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng kinh Duy Ma Cật: Siêu việt nhị biên 4 - Thích Phước Tịnh
Thanh tẩy thân tâm - Thích Phước Tịnh
Tam Quy ngũ giới - Thích Phước Tịnh
Sức mạnh của âm thanh - Thích Phước Tịnh
Sống trọn cuộc đời bạn - Thích Phước Tịnh
Trích giảng Thiền sử Trong - Thích Tâm Thuần
Tu Phước Và Tu Huệ - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Coi Trọng Nhân Quả - Pháp Sư Tịnh Không
Tín, Nguyện, Trì Danh - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Phải Siêu Độ Vong Nhân? - Pháp Sư Tịnh Không
Phải Nên Phát Nguyện, Nguyện Sanh Nước Kia - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim (Kinh Kim Quang Minh) - Diệu Pháp Âm
Lễ Phật Đản tại ĐT Mắt Thương Nhìn Đời 2010 - Thích Phước Tịnh
Ngủ quên trong lửa - Thích Phước Tịnh
Âm Siêu Dương Thới - Thích Thiện Thuận
Nói Về Hiếu Đạo - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Khác Nhau Giữa Ma Và Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tướng Do Tâm Sanh, Cảnh Tùy Tâm Chuyển - Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Kế Thừa Huệ Mạng Của Phật - Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Câu Phật Hiệu Cứu Được Uổng Tử - Thích Giác Hạnh
Sư Phá Giới Niệm Phật 3 Ngày 3 Đêm Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Một Người Mỹ Niệm Phật Gần Khỏi Bệnh Ung Thư - Thích Trí Huệ
Đừng Dễ Tha Thứ Mình - Thích Phước Tiến
Phật Pháp Nhiệm Mầu - Thích Phước Tiến
Làm Công Quả - Thích Thiện Thuận
Hãy Cố Vươn Lên - Thích Pháp Hòa
Lễ tạ ơn Thầy 2009 - Thích Phước Tịnh
Khai giảng lớp - Thích Phước Tịnh
Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Thỉnh Phật Trụ Thế - Pháp Sư Tịnh Không
Thành Phật Chi Đạo - Pháp Sư Tịnh Không
Đức Quan Âm trong tim bạn - Thích Phước Tịnh
Bài học quân sư - Thích Trung Huệ

<< Trang Trước     464     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602