Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaThích Thanh TừThích Phước TiếnThích Thiện ThuậnThích Nữ Như LanThích Tuệ Hải

Chuyên Mục Kinh Giảng trang 15

Tôn Giả Ca Chiên Diên | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tôn Giả Tu Bồ Đề | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tôn Giả Phú Lâu Na | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tôn Giả Mục Kiền Liên | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Tôn Giả Xá Lợi Phất | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
243 . Thiền Sư Khương Tăng Hội, Sơ Tổ của Thiền tông Việt Nam | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
242 . Hòa Thượng Thích Thiện Siêu (1921-2001) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
241. Thiền Sư Thiệt Diệu Liễu Quán | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Hành Trình Của Kiếp Người | TT Thích Thông Triết giảng - Thích Thông Triết
240. Thiền Sư Minh Hoằng Tử Dung, Tổ 35 của Tông Lâm Tế tại VN | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
239 . Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo, Sơ Tổ Thiền Phái Chúc Thánh tại VN. TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
238. Thiền Sư Nguyên Thiều Siêu Bạch, Tổ 33 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
236.Thiền Sư Mộc Trần Đạo Mân, Tổ 31 Tông Lâm Tế | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
235.Thiền Sư Mật Vân Viên Ngộ (1566-1642) Tổ 30 Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
234 . Thiền Sư Huyễn Hữu Chánh Truyền, Tổ 29 Tông Lâm Tế. TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
233. Thiền Sư Tiếu Nham Bảo Đức, Tổ 28 của Tông Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
232. Thiền Sư Vô Văn Minh Thông, Tổ thứ 27 của Thiền Phái Lâm Tế. TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
231. Thiền Sư Thiên Kỳ Bản Thụy, Tổ thứ 26 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
230. Thiền Sư Bảo Phong Minh Tuyên, Tổ 25 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
229. Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ (1355-1450) Tổ thứ 24 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Lễ Tang Cụ Bà Diệu Hạnh Trần Thị Lục (1936-2021) - Thích Nguyên Tạng
Lễ Tang Cụ Ông Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ (1935-2021) - Thích Nguyên Tạng
228 . Thiền Sư Đông Minh Huệ Sảm, Tổ 23 Tông Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
227. Thiền Sư Bảo Tạng Phổ Trì, Tổ 22 của Tông Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
226. TT Thích Nguyên Tạng, Thiền Sư Vạn Phong Thời Ủy | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn (1263-1323) Tổ 19 của Thiền Phái Lâm Tế |TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu (1238-1295) Tổ thứ 18 của Thiền Phái Lâm Tế |TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) Tổ thứ 17 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Vô Chuẩn Sư Phạm (1175-1249) | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên (1136-1211) Tổ thứ 15 của Thiền Phái Lâm Tế ️ - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt (1118-1186) Tổ thứ 14 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa (1103-1163) Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Đại Huệ Tông Cảo (1089-1163) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long (1077-1136) Tổ 12 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1036-1135), Tổ thứ 11 Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (1024-1104) Tổ thứ 10 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) Khai Tổ hệ phái Hoàng Long (Lâm Tế) | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049) Tổ thứ 8 của Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Đại Đức Thích Đăng Từ thỉnh Đại Hồng Chung - Đại Đức Thích Đăng Từ
Thiền Sư Từ Minh Sở Viên (986-1039) |TTThích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu (947-1024) Đệ Lục Tổ Thiền Phái Lâm Tế | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiểu (896-973) | TT Thích Nguyên Tạng - Thích Nguyên Tạng
Thỉnh Vấn Cuối Tuần | TT Nguyên Tạng, Cư Sĩ Nguyên Toàn, Cư Sĩ Thị Nghĩa, Cư Sĩ Quảng Hải ️ - Thích Nguyên Tạng
Buddha Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tập 1 Phim Phật Giáo Ấn Độ - Thích Nguyên Tạng
Bảy kỳ Quan Phật Giáo Thế Giới (BBC) | Nhà sử học Bettany Hughes - Bettany Hughes
Thiền Sư Nam Viện Huệ Ngung (860-952) | TT Thích Nguyên Tạnhg giảng - Thích Nguyên Tạng
207. Thiền Sư Hưng Hóa (Đệ Nhị Tổ Tông Lâm Tế) | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
Giới Thiệu Sách Mới | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng
205. Đức Phật Đang Ở Đâu | TT Thích Nguyên Tạng giảng - Thích Nguyên Tạng

<< Trang Trước     15     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602