Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiPháp Sư Pháp VânThích Quang ThạnhThích Nguyên AnThích Thanh TừThích Trí Quảng

Chuyên Mục Kinh Giảng trang 2

ĐỪNG KHOÁC ÁO LÝ LUẬN - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - VIỆN CHUYÊN TU BR-VT - Thích Thiện Thuận
CÂU CHUYỆN CẬU BÉ CHĂN TRÂU - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - TRƯỜNG HẠ VẠN THIỆN BR-VT - Thích Thiện Thuận
Ý NGHĨA NGÀY TỰ TỨ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - VIỆN CHUYÊN TU- CHÙA VẠN THIỆN BÀ RỊA - VŨNG TÀU - Thích Thiện Thuận
BÁO HIẾU THẾ NÀO CHO VỪA LÒNG CHA MẸ ? - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - VIỆN CHUYÊN TU - CHÙA VẠN THIỆN - Thích Thiện Thuận
ĐỪNG ĐỢI KHI QUÁ MUỘN - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - VIỆN CHUYÊN TU - CHÙA VẠN THIỆN - Thích Thiện Thuận
PHỤNG TRÌ TAM BẢO - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - VIỆN CHUYÊN TU - CHÙA VẠN THIỆN BR-VT - Thích Thiện Thuận
DƯƠNG CHI - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - TRƯỜNG HẠ XÁ LỢI TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2022 - Thích Thiện Thuận
VAI TRÒ CỦA NGHI LỄ TRONG TU HỌC VÀ HOẰNG PHÁP - TT. THÍCH PHÁP LUÂN - TRƯỜNG HẠ VẠN THIỆN BR-VT - Thích Thiện Thuận
TỌA ĐÀM: ĐẠO HIẾU - ĐẠO LÀM NGƯỜI - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG HIẾU THẢO CỦA ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - VIỆN CHUYÊN TU BR-VT - Thích Thiện Thuận
TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
LỄ HỘI VU LAN 2022 - Thích Thiện Thuận
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG - 20 ĐIỀU KHÓ (PHẦN 3) - TT. THÍCH TÂM NGỘ - TRƯỜNG HẠ VẠN THIỆN BR-VT - Thích Thiện Thuận
VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CƯ SĨ PHẬT GIÁO - KHÓA HUÂN TU LẦN THỨ 93 - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
CÂU CHUYỆN VỀ HẬU SỰ CỦA ĐỨC VUA TỊNH PHẠN - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
BỎ ĐI CỐ CHẤP - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
CHỮ - Thích Thiện Thuận
Ngày 1A: Cốt lõi giáo pháp của Đức Phật - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Ngày 1B: Hỏi đáp về Thoát khỏi sợ hãi - Tâm bình thế giới bình - Sống trong hiện tại... HT Viên Minh - Thích Viên Minh
2A: Hỏi đáp về Tu để lên cõi Trời có tốt không - Làm sao thấy được mình - Nên tu ở đâu -HT Viên Minh - Thích Viên Minh
2B: Sử dụng đúng chỗ các pháp - Giải quyết mâu thuẫn - Bắt đầu tu học từ chính mình...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về Thấy rõ pháp tánh - Thoát ly tham sân - Giúp đỡ phải từ trí tuệ và từ bi... -HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về Thờ Phật - Chế ngự tâm sân - Sự định tâm - Điều phục tâm bất an...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh
4A: Mọi việc xảy ra có phải do nhân quá khứ - Giác ngộ là gì - Bố thí cúng dường... - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
4B: Xuất gia và Tại gia - Vô minh căn bản - Bản ngã phát sinh - Tái sanh - Hồi hướng - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
5A: Hỏi về - Thích Viên Minh
6A: Cảm giác bất an - Chuyển hóa tâm - Ứng xử khi bị phê bình - Duyên mệnh xuất gia...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh
6B: Chân đế - Tục đế - Mâu thuẫn trong gia đinh - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
7A: Quan sát khi nhiều đối tượng - Nhẫn nại ba-la-mật - Ngũ căn...- HT Viên Minh - Thích Viên Minh
7B: Từ Thiên Chúa giáo qua Phật giáo có - Thích Viên Minh
8A: Sống hồn nhiên - Cộng nghiệp - Hiến xác - Hành Tứ niệm xứ - Hoang tưởng ở tuổi già -HT Viên Minh - Thích Viên Minh
8B: Để không dính mắc - Ngũ uẩn giai không - Chánh niệm - Buông tham ái...- HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
9A: Hỗ trợ người chết - Hồi hướng - Làm thế nào để có hành động đúng - Có nên lập nhóm -HT Viên Minh - Thích Viên Minh
9B: Tánh biết và Linh hồn - Cân bằng trong tu tập - Bản chất gốc của con người - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Kết Tập Kinh Điển 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 04.06.2022) - Thích Pháp Hòa
Kết Tập Kinh Điển 2 & 3 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm , Ngày 11.06.2022) - Thích Pháp Hòa
Kết Tập Kinh Điển 4 & 5 & 6 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 11.06.2022) - Thích Pháp Hòa
Qua Bờ Kia - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm.27.2.2022) - Thích Pháp Hòa
Nhân Duyên Chùa Tây Trúc - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Tây Trúc Kelowna BC.) - Thích Pháp Hòa
Thân Cận Bậc Thượng Nhân - Thầy Thích Pháp Hoà ( Tv Trúc Lâm , ngày 26.12.2021) - Thích Pháp Hòa
Thành Đạo - Thầy Thích Pháp Hòa (Chùa Hải Đức.Regina.21.1.2018) - Thích Pháp Hòa
Theo Trí Theo Pháp Lành - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 06.03.2022) - Thích Pháp Hòa
Tâm Không Cấu Uế - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 13.03.2022) - Thích Pháp Hòa
Nhạn Không Lưu Dấu - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 27.03.2022) - Thích Pháp Hòa
Ba Nghĩa A - La - Hán - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 20.03.2022) - Thích Pháp Hòa
Tự Tại Trong Hành Xử - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm, Ngày 03.04.2022) - Thích Pháp Hòa
Chuẩn Đề Bồ Tát - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Tây Thiên, Ngày 16.04.2022) - Thích Pháp Hòa
Bốn Loại Lậu Hoặc - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lam.24.4.2022) - Thích Pháp Hòa
Vững Tâm Như Đất Đá - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm.14.5.2022) - Thích Pháp Hòa
Nói Nhiều Không Bằng Nói Đúng - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm.12.6.2022) - Thích Pháp Hòa

<< Trang Trước     2     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602