Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Minh ThànhThích Phước TiếnThích Nguyên AnThích Nhật TừThích Nhất Hạnh

Chuyên Mục Kinh Giảng trang 212

Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Phước Tiến
Tứ Ân - Thích Phước Tiến
Chất Liệu Hoằng Pháp Của Người Cư Sĩ - Thích Trí Chơn
Kinh Lăng Nghiêm 66 - Khai Thị Các Dư Báo - Thích Tuệ Hải
Sự Khổ và Sự Diệt Khổ - Thích Giới Đức
Xét Kỹ Hậu Quả Trước Khi Làm - Thích Phước Tiến
Cõi Tịnh Độ Ở Đâu? ( Phần 1) - Thích Thiện Tuệ
Hiểu biết để yêu thương - Thích Viên Trí
Công Đức Bắt Quan Trai - Thích Pháp Hòa
Thân Làm Đẹp Cho Thân - Thích Vạn Mãn
Tỉnh và Mê - Thích Pháp Hòa
Bài 4. Nghi Thức Quy Y Tam Bảo - Thích Thiện Chơn
Sám hối hồng danh(P1) - Thích Trí Quảng
Sám hối hồng danh(P2) - Thích Trí Quảng
Sám hối hồng danh(P3) - Thích Trí Quảng
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa - Giới Đức
Giải Đáp thắc mắc - Giới Đức
Bài 5. Công đức thọ trì quy giới - Thích Thiện Chơn
Các tiêu chí vãng sinh Tịnh Độ - Thích Nhật Từ
Căn bản tu học - Thích Nhật Từ
Phương tiện và cứu cánh - Thích Nhật Từ
Sư phạm hoằng pháp - Thích Nhật Từ
Kết thúc nỗi hàm oan - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Để trở thành tu sĩ, Niệm Phật sao cho đúng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hồi hướng công đức, đặc tính của chánh pháp - Thích Nhật Từ
Phước và tổn phước theo nhân quả - Thích Trí Huệ
Nặng nợ hồng trần - Thích Trí Huệ
Thiền Lâm Bảo Huấn 1 - Thích Trí Huệ
Tu đừng trễ hẹn - Thích Trí Huệ
Hoài niệm sống thần - Thích Trí Huệ
Khổ và bản chất của khổ - Thích Trí Huệ
Bổn phận người Phật Tử tại gia - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Cúng Dàng Xá Lợi Đức Phật - Thích Đạo Thịnh
Kinh Bát Đại Nhân Giác 1 - Thích Trí Siêu
Hai loại nét đẹp - Thích Nhật Từ
Khai giảng và yêu cầu khoá học - Thích Nhật Từ
Những đứa con vô tâm - Thích Trí Huệ
Niệm Phật - 27/12/2015 - Thích Nhật Từ
Hiến tặng tạng mô - Chia sẻ sự sống - 20/12/2015 - Thích Nhật Từ
Chánh Hạnh Và Trợ Hạnh - Cư Sĩ Vọng Tây
Sợ Hãi - Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục - Thích Thiện Tuệ
Lời Chúc Bình An - Thích Vạn Mãn
Mau Chóng Thành Phật (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Dứt Ác Tu Thiện, Không Tiến Tới Thì Sẽ Bị Lui Sụt (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm - Thích Phước Tiến
Giá Trị Của Một Kiếp Người - Thích Vạn Mãn
Bố Thí Là Một Pháp Tu - Thích Vạn Mãn
Lạy Phật Như Thế Nào Cho Có Phước - Thích Vạn Mãn
Tinh Tấn Theo Lời Phật Dạy - Thích Vạn Mãn
Làm Thế Nào Để Được Giải Thoát - Thích Nữ Như Lan

<< Trang Trước     212     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký