Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệThích Pháp HòaThích Thiện XuânThích Nhất HạnhThích Trí QuảngThích Nhật Từ

Chuyên Mục Kinh Giảng trang 126

TT. Thích Đồng Thành giảng khóa tu xuất gia gieo duyên chùa Giác Ngộ - Thích Đồng Thành
LỄ HẰNG THUẬN CỦA CHÚ RỂ ĐĂNG KHOA VÀ CÔ DÂU HỒNG PHỤNG - Chùa Giác Ngộ
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ - Thích Nhật Từ
LẤY TÂM LÀM GỐC (1090) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
PHẬT ĐẢN AN LẠC (1091) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
TÌM KIẾM BÌNH AN NƠI TÂM (1092) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
VESAK VÀ TRÍ HUỆ (1093) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
5 PPP Số 562 | Thân Người Khó Được - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 561 | Cấu Uế Của Tâm - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 560 | Soi Rọi Lại Chính Mình - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Bảy Tuần Sau Khi Thành Đạo - Thích Hạnh Tuệ
1050: NHỮNG ĐIỀU LÀM TA CẮN RỨT KHÔNG YÊN - Thích Thiện Tuệ
ĐỨC KHIÊM CUNG CỦA NGƯỜI XUẤT GIA- TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Hết bệnh, hết khổ [hay lắm] || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Đoạn trừ năm triền cái [Phật tử nên biết] || Đại đức Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Hiện tượng vong nhập và rối loạn đa nhân cách | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ý nghĩa lễ cầu siêu và trai đàn chẩn tế | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phân biệt chùa và tịnh xá | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thầy Minh Niệm | Vấn đáp: Tập đương đầu với những điều kiện khó khăn | 26.05.2019 - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Thiền tọa: Thay đổi nhiều đối tượng thiền quán khác nhau | 26.05.2019 - Thích Minh Niệm
Cái Gì Cũng Nên Vừa Phải Mà Thôi | Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Thời vấn đáp của TT. Thích Nhật Từ tại chùa Giác Ngộ, ngày 31 - 05 - 2019 - Thích Nhật Từ
Đề tài: Kinh Nghiệm Xuất Gia - TT. Thích Tâm Đức - Thích Tâm Đức
Đề tài: Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau - TT.Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 - Thích Nhật Từ
Thời tụng tọa thiền và tụng kinh buổi sáng 30-05-2019 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 5 - Chùa Giác Ngộ
ĐĐ. Thích Minh Thành thuyết giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Căn Bản Tu Tập - TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng - Thích Nhật Từ
Công phu khuya trong lễ xuất gia gieo duyên lần 5 tại chùa Giác ngộ ngày 29/5/2019 - Chùa Giác Ngộ
CÔNG PHU KHUYA XUẤT GIA GIEO DUYÊN - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN 5 - Chùa Giác Ngộ
ĐỂ SỐNG ĐỜI BÌNH AN - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Thoát Vòng Tục Lụy - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh - Thích Quảng Tịnh
5 PPP Số 559 | Đạo Nghĩa Vợ Chồng. - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 558 | Bố Thí Thực Phẩm - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 557 | Tự Tin Trước Mọi Người - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Sống Chết Theo Nghiệp - Thích Hạnh Tuệ
1049: LÒNG NGƯỜI - Thích Thiện Tuệ
MỪNG PHẬT ĐẢN SINH , CHÚNG TA LÀM GÌ ? - Thích Thiện Thuận
CÁC YẾU TỐ HỘI ĐỦ ĐỂ ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH- TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Hỏi đáp về: “Đối diện với cám dỗ” - HT. Viên Minh giảng tại Tự Viện Liên Hoa Irving, TX (12-5-2019) - Thích Viên Minh
Nợ đời phải trả || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Hướng dẫn soạn thảo bài giảng || Đại đức Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Tùy duyên, vừa lo, vừa tu [rất hay] || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Kinh Kim Cang || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Nói Dễ Làm Khó - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Linh Sơn Qeensland, ngày 16 , 11.2018) - Thích Pháp Hòa
Nếp Sống Của Người Con Phật - HT Thích Minh Thông ( Tu Viện Tây Thiên , Ngày 19.4.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Tây phương cực lạc và niệm danh hiệu Phật | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Bản chất của nhân quả | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ

<< Trang Trước     126     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký