Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện XuânPháp Sư Pháp VânThích Nữ Như LanThích Thiện Thuận