Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Thiện TuệThích Tuệ HảiThích Thiện XuânThích Minh ThànhThích Nhất Hạnh

Chuyên Mục Kinh Giảng trang 47

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT - Thích Nhật Từ
HƯƠNG TỪ BI - Thích Nhật Từ
CÔNG QUẢ, CÚNG DƯỜNG, TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Tu gieo duyên, ngộ nhận lời giảng về kinh Đại Thừa, 4 loại hình thực phẩm,... - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Bồ tát giới và ăn chay trường, Đạo Phật là con đường tỉnh thức ... - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Chuyển hóa tâm ngạo mạn, tái sinh và ma nhập, tụng kinh và niệm Phật,... - Thích Nhật Từ
HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH - BÌNH ĐẲNG TRƯỚC TÌNH YÊU - Thích Nhật Từ
PHỤNG SỰ NHÂN SINH - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Hoằng pháp trong trại giam, mở cửa mã, thân kiến và chấp ngã, cận tử nghiệp ... - Thích Nhật Từ
CHẾT và TÁI SINH trong PHẬT GIÁO - Thích Nhật Từ
ĐẠO PHẬT cho NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU - Thích Nhật Từ
BƯỚC ĐẦU TU PHẬT - Thích Nhật Từ
TU GÌ để được LỢI ÍCH - Thích Nhật Từ
HOA SEN CHÁNH PHÁP - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Cúng thí thực, Trì chú Đại Bi, Từ bi và trí tuệ, Kinh Bát-nhã, Nạo thai,... - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Phật tử và quả vị Phật, Ba thân Phật, Phát tâm xuất gia, Trì chú Thủ Lăng Nghiêm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Cầu vãng sanh Tây Phương, ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời, 5 ấn thế của Phật,... - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Vô ngã và tái sinh, quy y Tăng, Chuyển hóa cơn giận, Tam giáo đồng nguyên,... - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Thờ Phật ở lầu dưới, báo mộng và gọi hồn, hồi hướng công đức, ý nghĩa ngôi chùa - Thích Nhật Từ
NHÂN QUẢ, CẦU NGUYỆN, TU TẬP - Thích Nhật Từ
TRI ÂN CUỘC ĐỜI - Thích Nhật Từ
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN TIN - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Tụng kinh nào cho người chết, tùy duyên bất biến, giấc mơ không có thật,... - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa ngày ĐẢN SINH, THÀNH ĐẠO và NHẬP NIẾT BÀN của ĐỨC PHẬT - Thích Nhật Từ
Khi KẺ XẤU xuyên tạc SỰ CẦU NGUYỆN - Thích Nhật Từ
BÁO KINH TẾ ĐÔ THỊ,ĐÀI CHÂU Á TỰ DO, Lm ĐINH HỮU THOẠI, Ls ĐẶNG ĐÌNH MẠNH VU KHỐNG TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
VIỆT TÂN VU KHỐNG TT. THÍCH NHẬT TỪ VỀ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Nên tụng kinh điển nào, đạo tràng tu tập, Chùa to Phật lớn, học Phật... - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Tri ân và bản ngã, trai đàn chẩn tế, người nam đi chùa, phân biệt chánh niệm... - Thích Nhật Từ
SAU KHI CHẾT CON NGƯỜI TÁI SINH VỀ ĐÂU? - Thích Nhật Từ
KHÔNG THẤY - KHÔNG NGHE - KHÔNG NÓI - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Lễ Vu Lan, bố thí ba la mật, di chúc làm từ thiện, soi gương nhân cách,... - Thích Nhật Từ
VƯỢT QUA NỖI ĐAU khi MẤT NGƯỜI THÂN - Thích Nhật Từ
TỰ TẠI trước THỊ PHI - Thích Nhật Từ
Vượt qua NỖI ĐAU và MẤT MÁT trong ĐẠI DỊCH COVID19 - Thích Nhật Từ
Liên đoàn Phật giáo Nepal trao giải thưởng cống hiến xuất sắc về giáo dục cho TT. TS. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
DẪN NHẬP TRIẾT HỌC NGÔN NGỮ | Triết học ngôn ngữ Phật giáo | Bài 1 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: 37 phẩm trợ đạo, thọ ký, sống trong hiện tại, thoát kiếp động vật, trợ tử & an tử - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Ý nghĩa lạy Phật, Sám hối giới sát sanh, Tội giết côn trùng, Con cái bướng bỉnh, - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Pháp môn niệm Phật, lễ hằng thuận, hòa đồng tôn giáo, đạo Phật và chính trị - Thích Nhật Từ
PHÀM LÀM VIỆC GÌ NÊN NGHĨ ĐẾN KẾT QUẢ - Thích Nhật Từ
VƯỢT QUA cơn PHIỀN GIẬN - Thích Nhật Từ
BỒ TÁT TỪ NHÂN HƯỚNG QUẢ - Thích Trí Quảng
HẠNH BỒ-TÁT THEO KINH PHÁP HOA - Thích Trí Quảng
Ý NGHĨA CỦA NIỀM TIN VÀ CĂN LÀNH - Thích Trí Quảng
Vấn đáp: Gắn kết tình thân trong gia đình - SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Hóa giải oan trái, khắc khẩu. Nghiệp nợ nần làm sao giải? Vấn đáp Phật Pháp kỳ 34. SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
An lạc tối thượng. Kinh Pháp Cú. Phẩm An Lạc. Kệ 202-208. SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Tham Ái Sinh Sầu Lo. Kinh Pháp Cú. Phẩm Hỷ Lạc. Kệ 209-215. SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Để hết khổ được an. Kinh Pháp Cú. Phẩm Hỷ Ái. Kệ 216.220. SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu

<< Trang Trước     47     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602