Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Minh ThànhPháp Sư Tịnh KhôngThích Quang ThạnhPháp Sư Pháp VânThích Pháp Hòa

Chuyên Mục Kinh Giảng trang 186

Lời hiệu triệu chân lý của đức Phật - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Trẻ vui chùa, già vui chùa - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
KINH TRUNG BỘ 36: ĐẠI KINH SACCAKA - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Thích Hạnh Tuệ | Sáu Pháp Tu Của Bồ Tát 1 - Thích Hạnh Tuệ
Duyên Kiếp Con Người - Thích Nguyên Siêu
Thích Hạnh Tuệ | Nhị Khoá Hiệp Giải - Sám Quy Mạng 3 - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Sáu Pháp Tu Của Bồ Tát 2 - Thích Hạnh Tuệ
1025. Nhân Duyên Làm Thân Nữ - Thích Thiện Tuệ
1024. Người Chưa Hiểu Đạo Tha Hồ Làm Ác, Nổi Hứng Làm Thiện - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: Giải thích câu “ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ”? - Thích Thiện Tuệ
MỘT ĐỜI KHÓ QUÊN 03.03.19 - Thích Thiện Hữu
Mùa Xuân và Niềm Hỷ Lạc - TT. Thích Đồng Trí - Thích Đồng Trí
Tín ngưỡng- Triết lý và thực tập Phật pháp - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tâm Tạo Ra Thiên Đường Và Địa Ngục - Sư Giác Hạnh - Sư Giác Hạnh
Ca khúc: Nếu chỉ còn 1 ngày để sống - Ban đạo ca trẻ chùa Giác Ngộ - Ban đạo ca trẻ chùa Giác Ngộ
5 PPP Số 501 | Có Ba Hạng Người - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Đức Phật và Giáo Pháp - Thất Bồ Đề Phần - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 500 | Không Hẹn Sửa Lỗi - Thích Hạnh Tuệ
Chánh tri kiến - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 502 | Tội Phước Chê Khen - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Nhị Khoá Hiệp Giải - Sám Quy Mạng 2 - Thích Hạnh Tuệ
Giới Thiệu Về Đạo Phật - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh - Thích Nhật Từ
Phát Nguyện - Hồi Hướng - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác , Oklahama 15 11 2018 ) - Thích Pháp Hòa
Từng Bước Tập Tu - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác ) - Thích Pháp Hòa
Phóng sanh thả vật và dâng sao giải hạn - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
KINH TRUNG BỘ #36: ĐẠI KINH SACCAKA - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Tu tập để lợi ích - Sư Giác Giới - HT. Thích Minh Nghĩa - TT. Thích Giác Giới
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 24 - 02 - 2019 - Thích Nữ Tâm Tâm
Cần Hiểu Đúng Về Giới Uống Rượu Trong Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019 - Thích Phước Tiến
SAI LẦM & CÁI GIÁ PHẢI TRẢ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Thích Hạnh Tuệ | Phật Học Phổ Thông - Quán Nhân Duyên - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Phật Học Phổ Thông - Quán Từ Bi - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 499 | Lật Úp Bình Bát - Thích Hạnh Tuệ
Những Câu Hỏi Của Cuộc Đời - Ni Sư Hương Nhũ - Thích Nữ Hương Nhũ
Nương tựa ba ngôi tâm linh - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Suy niệm về Phật thành đạo - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Suy niệm về sự giác ngộ của Phật Thích Ca - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vì sao bói toán là nghề tà- Đời sống chuẩn mực của tu sĩ - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Công Đức Chiêm Bái Tứ Động Tâm - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh - Thích Quảng Tịnh
Trách nhiệm của vợ chồng - Những điều nên tránh - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
5 PPP Số 498 | Bị Người Xa Lánh - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Phật Học Phổ Thông - Quán Hơi Thở - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 497 | Như Đất Dung Chứa - Thích Hạnh Tuệ
Thích Hạnh Tuệ | Phật Học Phổ Thông - Bát Chánh Đạo - Thích Hạnh Tuệ
Ngu Dinh Tam Quan Quan Bat Tinh - Thích Hạnh Tuệ
Học Pháp Để Tu - thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Phước Huệ, Sydney 9.11.2018 ) - Thích Pháp Hòa
Ai Có Duyên Với Mình (vấn đáp mới) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 4.11.2018 ) - Thích Pháp Hòa
SƯ GIÁC HẠNH giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 24 - 02 - 2019 - Sư Giác Hạnh
Lễ Hằng Thuận 2 cặp đôi : Chú rể Thái Long & cô dâu Thúy Vi Chú rể Văn Thế & cô dâu Bích Liễu - Thích Nhật Từ

<< Trang Trước     186     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602