Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện ThuậnPháp Sư Pháp VânThích Tuệ HảiThích Thanh Từ

Kết Quả Tìm Kiếm Phap Su Tinh Khong

Chỉ Có Nguyện Vương Này Là Chẳng Lìa Bỏ (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Đến Cực Lạc Thế Giới, Đời Này Không Sống Uổng (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Sống Lâu Chỉ Vì Tục Phật Huệ Mệnh (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Nghịch Tăng Thượng Duyên (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Chẳng Có Thể Dùng, Chút Ít Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Hàng Phục Ma Oán (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Sao Xa Lìa Ma Chướng (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Biển Lớn Phật Pháp, Tin Thì Vào Được (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Thâm Nhập Một Môn, Huân Tu Lâu Bền (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Để Giúp Đỡ Tất Cả Chúng Sanh, Học Pháp Môn Nào (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
An Thanh Tịnh Tâm (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Công Mấu Chốt Là Ở Tín Nguyện (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Điều Khó Buông Xuống Nhất Chính Là Thân Tình (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Di Quý - Pháp Sư Tịnh Không
Tà Hạnh - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Người Chân Chánh Học Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phương Pháp Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Sao Đoạn Cái Tâm Luân Hồi (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Thật Sự Tu Hành Thì Phải Thật Sự Buông Xuống (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Muốn Kiến Tánh Thì Phải Buông Xuống (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Được Phật Bồ Tát Gia Trì - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 159 Và 160) - Pháp Sư Tịnh Không
Gốc Rễ Của Học Phật Thành Tựu Là Ở Trì Giới Và Nhẫn Nhục - Pháp Sư Tịnh Không
Đem Tham Sân Si Xóa Sạch (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Người Có Trí Huệ Hiểu Được Tùy Hỷ (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Hạnh Phúc Và Tai Họa Là Tự Mình Lựa Chọn - Pháp Sư Tịnh Không
Biết Khổ Mới Muốn Thoát Ly Thế Giới Này (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Quả Thật Có Thể Diệt Tội (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tùy Hỷ Công Đức (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Khác Biệt Giữa Ma Và Phật - Pháp Sư Tịnh Không

<< Trang Trước     11     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký