Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaThích Thiện ThuậnThích Minh ThànhThích Nữ Như LanThích Nhất HạnhThích Nguyên An

Kết Quả Tìm Kiếm

Xuân quỳ lạy Phật - Bảo Phúc - Thích Chân Quang
Nương Phật Hạnh Phúc Ra Sao - Thích Thiện Xuân
Giá trị Hạnh phúc - Phật đản chùa Liên Hoa, TPHCM - Thích Thiện Xuân
Mừng Xuân Di Lặc - Phúc Béo
Đón Xuân Đón Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan
Phúc - Thích Thiện Xuân
Phúc - Thích Thiện Xuân
Phúc - Thích Thiện Xuân
Mùa Xuân Hạnh Phúc - Thích Thiện Tuệ
Mùa Xuân Di Lặc An Vui Và Hạnh Phúc - Thích Nhật Huệ
Nhân Quả (Kỳ 8) - Hạnh Phúc Do - Thích Thiện Xuân
Ngũ phúc xuân thiêng - Thích Giác Toàn
Sống Vì Hạnh Phúc Lớn - Thích Thiện Xuân
Hạnh Phúc Gia Đình - Thích Thiện Xuân
Hãy Thấy Rõ Ta Hạnh Phúc - Thích Thiện Xuân
Hãy Thấy Rõ Ta Hạnh Phúc - Thích Thiện Xuân
Giá Trị Hạnh Phúc Đời Thường - Thích Thiện Xuân
Xây dựng hạnh phúc - Thích Thiện Xuân
Xuân thiêng hạnh phúc - Thích Giác Toàn
Hạnh Phúc - ĐĐ. Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Liên khúc nhạc xuân Phật giáo: Xuân an lạc - Phật Âm
Pháp Đàm: Mùa Xuân Hạnh Phúc - Ban Hoằng Pháp
Vì sao tôi theo đao Phật khách mời - Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc
92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
32. Khóa 5 Bài 4 Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam TT.Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Những Điều Người Phật Tử Nên Biết P.1 ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
90.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P1 - TT.Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Hạnh Bố thí của người tu Phật - ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Thầy Thiện Xuân giảng ngày 19/7/Mậu Tuất, tại Tư Gia Phật Tử Ngộ Thiện Đức .Sydney -Úc Châu - Thích Thiện Xuân
Chuyển họa thành phúc : Hạnh phúc - Khổ đau do tâm bạn tạo ra - Lama Zopa Rinpoche
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 20 - Khánh Hồng - Phúc Duy - Khánh Hồng - Phúc Duy
Pháp Phục & Sắc Phục (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Pháp Phục & Sắc Phục (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Pháp Phục & Sắc Phục (phần 1) - Thích Thiện Chơn
68.Bài 6 A Nan Không Hiểu Hỏi Phật P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
61.Bài 2 Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
58.Nhân Sinh Quan Phật Giáo P3 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
57.Nhân Sinh Quan Phật Giáo P2 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
56.Nhân Sinh Quan Phật Giáo P1 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
26. Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ Phần 2 TT Thích Thiện Xuân Chùa Hồng Liên Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
89. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
88. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P1- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
83.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
82.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
55.Vụ Trụ Quan Phật Giáo P4 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
Pháp Phục & Sắc Phục - Thích Thiện Chơn
63. Bài 3 A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2 P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
62. Bài 3 A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2 P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
3. Lịch Sử Của Đức Phật Phần 1 TT Thích Thiện Xuân Chùa Linh Bửu Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
CĐ: Khái Quát Một Số Vấn Đề Về An Cư Kiết Hạ Thời Đức Phật. Thuyết Giảng: TT. Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
65.A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
64. Bài 4 A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
Những Điều Người Phật Tử Nên Biết 2 - ĐĐ. Thích Thiện Xuân Giảng - Thích Thiện Xuân
87. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P7 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
86. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P6 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
85. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P5 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
84.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P4 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
81. Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P1 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
37. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa P2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
29.Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa Phần 2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
28. Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa P1TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
5.Khóa 1 Bài 3 Lịch Sử Của Đức Phật P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Linh Bửu ĐT - TT. Thích Thiện Xuân
Lược Giảng Phật Học Phổ Thông Tại Tu Viện - ĐĐ. Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Chủ Đề Niệm Phật Có Chánh Kiến ĐĐ Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
31. Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam P2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
30. Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam P1 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
27.Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ Phần 3 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Kinh Phúc Báo Của Tạo Lập Hình Tượng Phật - Phật Âm
Pháp Phục, Y Phục, Y Bát - Thích Trí Huệ
Phục Hổ Tự - Phật Âm
Kệ Phật Sử : 02 - Phúc Mệnh - Võ Tá Hân
76. Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng P2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
74. Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng P3 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
73. Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng P2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
72. Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng P1 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
4. Lịch Sử Của Đức Phật Phần 2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình - Thích Khế Định
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 4/4) - Thích Khế Định
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 3/4) - Thích Khế Định
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 2/4) - Thích Khế Định
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 1/4) - Thích Khế Định
Hạnh phúc gia đình và hạnh phúc giải thoát - Thích Tâm Đức
45.10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 6 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thích Nữ Như Lan
Phúc lộc của người học Phật - Thích Tuệ Minh
Chùa Hòe Nhai - Hồng Phúc tự - Phật Âm
Đức Phật vì hạnh phúc con người - Một ngày an lạc
Hạnh phúc khi gặp đạo Phật - Thích Nhật Từ
Hạnh Phúc Thay Phật Ra Đời - Thích Tâm Đức
Thờ Phật Cúng Phật Lạy Phật - Thích Thiện Xuân
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thích Pháp Hòa
Tu Tam Phúc, Nhập Phật Môn - Pháp Sư Tịnh Không
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thích Thông Ấn
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thích Thông Ấn
Y phục Phật giáo Việt Nam - Thích Lệ Trang
Hạnh phúc người con Phật - Thích Tâm Quán
Phục hưng Phật giáo Ấn Độ - Thích Nhật Từ
Làm Ăn Phát Đạt Trăm Năm Hạnh Phúc - Thích Thiện Tuệ
Phật Học Phổ Thông quyển 1 tt 4/2/2020 (11/1/Canh Tý) phát lại - Thích Thiện Xuân
Ca nhạc Phật giáo: Nghinh Xuân Phật Về Vol.1 (Tứ Ân Ca) - Nhiều Ca Sỹ
Niệm Phật Thành Phật - TT. Thích Thiện Xuân
Phật học phổ thông quyển 1 tt (phát lại ) - Thích Thiện Xuân
44. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 5 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
43. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 4 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
42. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 3 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
41. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
48 lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà P.1 - ĐĐ. Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
48 lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà P.2 - ĐĐ. Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Ý Nghĩa Vía Đức Phật A Di Đà - ĐĐ. Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Kinh Pháp Cú 23: Tự điều phục và hạnh phúc (08/05/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
2. Phật Học Phổ Thông Bài 1 Đạo Phật Phần 2 Giảng Tại Chùa Linh Bửu Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ
Đạo Phật Bình Đẳng Tự Do Hạnh Phúc - Thích Thanh Từ
Hạnh phúc lứa đôi trong con mắt Phật Giáo - Thích Thái Hòa
Bốn Điều Hạnh Phúc Cho Người Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Niệm Phật, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Thích Minh Vũ
Ký sự Thăng Long: Chùa Hồng Phúc - Hòe Nhai - Phật Âm
Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề) - Phật Âm
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thích Thiện Chơn
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thủ Hộ Cụ Túc - Thích Thiện Chơn
Lời Phật dạy để cuộc sống An lạc Hạnh phúc - Thích Tâm Minh
Bốn điều Hạnh Phúc cho Người Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Đạo Phật vì hạnh phúc con người ngày nay - Thích Nhật Từ
Hạnh phúc gia đình theo lời Phật dạy - Thích Nhật Từ
1206: HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ - Thích Thiện Tuệ
Ý xuân trong tôi và bạn - Thích Thiện Xuân
Xuân Quanh Ta - Thích Thiện Xuân
Sống Hạnh Phúc Theo Tinh Thần Phật Dạy - Thích Trí Chơn
Hạnh phúc gia đình qua góc nhìn Phật giáo - Thích Nữ Hương Nhũ
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh - Thích Phước Tiến
Niệm Phật: Con đường đưa đến chân hạnh phúc - Thích Minh Vũ
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc (Thuyết Minh) (Cảm Động, Rất Hay) - Phật Âm
Khám phá quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - Bhutan - Phật Âm
Lập nghiệp để thành công, học Phật để hạnh phúc - Thích Nhật Từ
Sống hạnh phúc theo tinh thần Phật dạy - Thích Trí Chơn
TỌA ĐÀM: “TIÊU CHÍ VỀ HẠNH PHÚC THEO XÃ HỘI HỌC VÀ PHẬT GIÁO” - Thích Nhật Từ
ĐỨC PHẬT DẠY VỀ CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU, AI LÀM ĐƯỢC THÌ ĐỜI SỐNG SẼ THẬT AN LẠC, HẠNH PHÚC. - Thích Nhật Từ
Khôi Phục Tâm Trạng Mình Giống Như Phật Bồ Tát (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ (Cảm Động, Rất Hay) - Phật Âm
Ngày Tu Bát Quan trai tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc - Phật Âm
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Chánh Mạng Cụ Túc - Thích Thiện Chơn
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Phương Tiện Cụ Túc - Thích Thiện Chơn
Tổng hạnh phúc quốc dân và phát triển con người - Thích Nhật Từ
Văn hóa thờ cúng-giao tiếp-trang phục và ẩm thực của Phật tử - Thích Nhật Từ
Ca nhạc: Xuân từ bi - Phật Âm
Xuân Sắc Tây Thiên - Phật Âm
Khai hội xuân Yên Tử - Phật Âm
Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Phật Giáo - Thích Chiếu Khánh
Tường Thuật Cuộc Vãng Sanh Của Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên (Tháng 4, 2015) - Phật Âm
Vấn đáp: Hạnh phúc là gì và Làm thế nào để có Hạnh phúc? Tu hành là gì? Thực hành quán niệm hơi thở - Thích Nhật Từ
2. Quán Nhân Duyên (P2) TT.Thích Thiện Xuân TG Lớp Học Giáo Lý Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
1.Quán Nhân Duyên (P1) TT.Thích Thiện Xuân TG Lớp Học Giáo Lý Chùa Hồng Liên - Thích Thiện Xuân
51. Chuẩn Bị Ngày Lễ Vu Lan TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
50. Thành Thật Tông (P2) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
49. Thành Thật Tông (P1) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HẠNH PHÚC THEO ĐỨC PHẬT TRONG KINH PALI - Thích Nhật Từ
NGHE KINH PHẬT BUỔI SÁNG ĐỂ TÂM BÌNH AN, CẢ NGÀY HẠNH PHÚC - Chùa Giác Ngộ
Đạo Phật (Kỳ 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Lạy Phật - Thích Thiện Xuân
Phật - Thích Thiện Xuân
Phật Sự - Thích Thiện Xuân
Đạo Phật - Thích Thiện Xuân
Bốn Lời Phật Dạy - Thích Thiện Xuân
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh với - Phật Âm
Đạo Phật - Thích Thiện Xuân
Tâm Tốt Là Tâm Phật - Thích Thiện Xuân
vạn phật - Thích Thiện Xuân
Trong Phúc Có Họa, Trong Họa Có Phúc - Thích Thiện Tuệ
Hạnh Phúc Là Gì? - Hạnh Phúc Chân Thật - Thích Tuệ Hải
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Phần 3 -ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Phần 2 - ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Xuân - Thích Thiện Xuân
Xuân - Thích Thiện Xuân
Lược Giảng Hồng Danh Sám Hối -ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Nghi Thức Và Nội Dung Cầu Siêu - ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Giác Ngộ (Kỳ 9) - Đạo Phật - Thích Thiện Xuân
80. Ngài A Nan Hỏi Phật - TT. Thích Thiện Xuân
Mùa Xuân của người con Phật - Thích Minh Lực
32 Tướng Tốt Của Đức Phật - Thích Thiện Xuân
Lịch Sử Đức Phật (Kỳ 2) - TT. Thích Thiện Xuân
Ôn Tập Phật Học Phổ Thông - Thích Thiện Xuân
Những Lời Phật Dạy - TT. Thích Thiện Xuân
Ba Điều Thờ Phật - Thích Thiện Xuân
Phật Thành Đạo - Thích Thiện Xuân
Sản Phẩm Của Phật - Thích Thiện Xuân
Niệm Phật - Thích Thiện Xuân
Quà Tặng Từ Đức Phật - Thích Thiện Xuân
Phật - Giảng Sư - Thích Thiện Xuân
Sản Phẩm Của Phật - Thích Thiện Xuân
14 điều dạy của Phật - Thích Thiện Xuân
Ý nghĩa Phật đản - Thích Thiện Xuân
Những chặng đường Phật sử - Xuân Phú
Duyên Phật - Thích Thiện Xuân
Duyên Phật - Thích Thiện Xuân
Mùa Xuân Mãi Mãi Vẫn Còn Bên Cửa Phật - TT. Thích Minh Thành
Vấn đáp Phật Pháp - Thích Thiện Xuân
Những chặng đường Phật sử - Xuân Phú
1. Đạo Phật Bài 1 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện XuânXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký