Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Phước TiếnThích Nguyên AnThích Trí QuảngThích Thiện ThuậnThích Nhất Hạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Cúng dường và Cúng dường pháp - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: Hay đi bố thí cúng dường, phước của sự bố thí cúng dường là gì ? - Thích Thiện Tuệ
Cùng nhau nuôi dưỡng tình thương - Thích Nhất Hạnh
Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 8) - Cúng Tịnh Bình, Nhận Cúng Dường - Thích Tuệ Hải
Kể Chuyện: Lễ Cúng Dường Cuối Cùng Của Thuần Đà - Thích Nguyên An
1157: VÌ SAO CÙNG LẠY PHẬT,TỤNG KINH NHƯNG PHƯỚC BÁU LỚN NHỎ KHÁC NHAU - Thích Thiện Tuệ
Các Pháp Cúng Dường - Thích Trí Huệ
Pháp Tu Cúng Dường - Thích Trí Huệ
Pháp Tu Cúng Dường - Cư Sĩ Vọng Tây
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo khác - Thích Nhật Từ
Pháp Cúng Dường - Thích Trí Quảng
Pháp Cúng Dường Ba La Mật - Thích Minh Tâm
Cúng Dường Pháp - Thích Trí Quảng
Bố Thí Cúng Dường - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa cõi trời - chư thiên trong đạo Phật và các tôn giáo khác - Thích Nhật Từ
Điểm khác nhau cơ bản giữa Đạo Phật và các Tôn Giáo khác - Thích Trúc Thái Minh
Cùng Nhau Nhắc Nhở (Kỳ 17) - Nguyện Lớn Khôn Cùng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Cúng Dường Trai Tăng - Thích Pháp Hòa
Quảng Tu Cúng Dường (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Cúng Dường Chánh Pháp - Thích Thái Hòa
Cúng Dường Bình Đẳng - Thích Pháp Hòa
Cùng nhau thảo luận về chủ đề: Mình Cũng Có Thể - Thích Nhuận Đạt
Giới khinh 6. Không Cúng Dường Và Cung Thỉnh Pháp - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Cúng Dường Đúng Pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Công đức cúng dường phù hợp với chánh pháp - Thích Nhật Từ
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Công Đức Cúng Dường Pháp Y - Thích Thiện Chơn
Sự Khác Nhau Giữa Ma Và Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Các Pháp Sư Giảng Khác Nhau Trong Cùng Một Bài Kinh? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tiệc Chay Gây Quỷ Cúng Dường TV Trúc Lâm Tây Thiên - Thích Pháp Hòa
Ý Nghĩa Cúng Dường Hình Tượng Phật, Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật (Tập 111, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Giới Không Cúng Dường Cầu Giáo Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Cúng Dường Cầu Giáo Pháp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Một Ngày An Lạc: Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 3: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Bố Thí Cúng Dường - Thích Nữ Như Lan
Bố Thí, Cúng Dường - Thích Nữ Như Lan
Cúng Dường Tam Bảo (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Bố Thí Cúng Dường Để Làm Gì - ĐĐ. Thích Tâm Đức
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Chánh pháp và Tà pháp - Thích Nhật Từ
Cúng Dường Pháp Tối Thắng - Thích Pháp Hòa
Cúng Dường - Thích Thiện Huệ
Cúng Dường Hồi Hướng - Thích Trí Huệ
Công Đức Của Cúng Dường - Thích Trí Huệ
Phước Của Sự Cúng Dường Và Bố Thí - Thích Trí Huệ
Cúng Dường - Thích Trí Quảng
Cúng Dường Tam Bảo - Thích Minh Đạo
Phước của sự cúng dường, bố thí - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Tâm khi cúng dường - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Đốt thân cúng dường - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tâm cúng dường - Thích Nhật Từ
Cúng Dường - Thích Nguyên Tâm
Tâm Lực Cúng Dường - Thích Hạnh Tuệ
Công đức cúng dường - Thích Trí Huệ
Cùng nhau đối mặt với trầm cảm & Trầm cảm cũng bình thường như mọi nỗi đau | NDTH | HT Đạt & Hà Trần - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Phật giáo và các tôn giáo khác - Thích Nhật Từ
Sự Cúng Dường Vi Diệu - Thich Nữ Hương Nhũ
Cúng dường - Thích Chân Quang
Lợi Ích Bố Thí Cúng Dường - Thích Quang Thạnh
Hạnh Cúng Dường - Thích Trí Quảng
Cúng Dường - Thích Thiện Xuân
Bố Thí, Cúng Dường, Phóng Sanh - Thích Trí Huệ
Cúng Dường Trai Tăng - Phổ Đà Sơn - Phật Âm
Ý Nghĩa Cúng Dường - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Cúng dường chư tăng - Thích Nhật Từ
Bố Thí và Cúng Dường - Thích Minh Duyên
Vấn đáp: Công đức cúng dường - Thích Nhật Từ
Cúng Dường Vi Diệu - Thích Nữ Hương Nhũ
Vấn đáp: Tham lam, Bố thí và Cúng dường - Thích Nhật Từ
Phước Báu Cúng Dường - Thích Hạnh Tuệ
Vấn đáp: Xây từ đường thờ cúng tổ tiên - Thích Nhật Từ
Cúng dường vi diệu - Thích Nữ Hương Nhũ
5 PPP Số 379 | Tâm Nguyện Cúng Dường - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 389 | Ngăn Cản Cúng Dường - Thích Hạnh Tuệ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa TÂM và TRÍ - Thích Nhật Từ
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 8) - Đa Văn, Tùy Hỷ Cúng Dường - Thích Tuệ Hải
Cúng Dường Đèn Hoa Lên Đức Phật - Thích Thiện Thuận
Cúng dường cho đức Phật - TT. Thích Minh Thành
Cúng Dường Đèn Hoa Lên Đức Phật - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Phẩm Vật Cúng Dường Phật - Thích Nữ Như Lan
Công Đức Của Sự Bố Thí Và Cúng Dường - Thích Chân Giác
Công Đức Cúng Dường - Thích Phước Tiến
Kể Chuyện: Công Đức Cúng Dường - Thích Nguyên An
Ý Nghĩa Bố Thí Cúng Dường - Thích Phước Tiến
Sự Cúng Dường Cao Thượng - Thích Giác Giới
Ý Nghĩa Sự Cúng Dường - Thích Giác Giới
Bố Thí Cúng Dường-Ấn Tống Kinh Sách - Thích Trí Huệ
Công đức cúng dường của nữ thí chủ Sujata - Đào Vũ Thanh - Như Huỳnh
Hạnh cúng dường - HT. Thích Trí Quảng - Một ngày an lạc
Công đức cúng dường Tổ Sư - Thích Thông Phương
Đâu Là Đúng: Cúng dường bằng đồ giả có sai hay không? - An Viên
Ý nghĩa của sự cúng dường - HT. Thích Viên Giác
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 50) - Chư Đại Bồ Tát Cúng Dường Phật - Thích Tuệ Hải
Vấn đáp: Bố thí và cúng dường như thế nào là sáng suốt - Thích Nhật Từ
Chuyện BÀ LÃO ĂN XIN cúng dường - Thích Giác Hạnh
VẤN ĐÁP: CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG LÀ GÌ...? - Thích Thiện Tuệ
1090: BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG VÀ HỒI HƯỚNG - Thích Thiện Tuệ
Hỏi Đáp 31: Sự Khác Nhau Giữa Tu Phước, Tu Trí & Tu Huệ - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Triền cái và Ngũ cái - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa sự thật và sự suy diễn - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa học giả và hành giả - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: Giữa đẹp và có duyên khác nhau như thế nào? - Thích Thiện Tuệ
Ý nghĩa việc cúng dường Tam Bảo - Thích Quang Thạnh
Ý Nghĩa Phước Báu Của Sự Cúng Dường - Thích Giác Hạnh
Ý Nghĩa Của Việc Cúng Dường Tam Bảo - Thích Quang Thạnh
Thập Nguyện Phổ Hiền - Quảng Tu Cúng Dường - Thích Nữ Như Lan
Nhập Bồ Tát Hạnh - Cúng Dường, Sám Hối - ĐĐ. Thích Minh Thành
Cúng Dường và Tâm Hiếu Đạo Của Người Con Phật - Thích Giác Hóa
Kể Chuyện: Cúng Dường Được Phước - Thích Nguyên An
Bố thí cúng dường - Ấn tống kinh sách sao cho đúng - Thích Trí Huệ
Hạnh Cúng Dường - Phần 2/2 (29/03/2006) - Thích Nhật Từ
Nghi Thức Cúng Dường Phật Đản - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Những hiểu lầm khi cúng dường tăng - ni - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Có nên cúng dường trai tăng cho người quá cố - Thích Nhật Từ
Không Phải Con Đường Nào Cũng Đẹp Như Một Giấc Mơ - Thích Thiện Tuệ
Nghi Thức Cúng Quá Đường - Thích Thiện Chơn
Người Phật Tử Phải Tu Tập Làm Công Đức Và Cúng Dường Như Thế Nào - Thích Tâm Đức
CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ - Thích Quang Thạnh
5 PPP Số 386 | Cúng Dường Thực Phẩm, Y Phục - Thích Hạnh Tuệ
980. PHƯỚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: Cúng dường cho ai được phước lớn nhất? - Thích Thiện Tuệ
1124: BỐN SỰ CÚNG DƯỜNG THANH TỊNH - Thích Thiện Tuệ
Lễ cúng dường 75 Tăng Ni đang tu học tại Bồ Đề Đạo Tràng - Thích Nhật Từ
1191: CÚNG DƯỜNG HAI BỮA ĂN CHO PHƯỚC BÁU LỚN NHẤT - Thích Thiện Tuệ
Lễ cúng dường 61 Tăng Ni đang tu học tại Bồ Đề Đạo Tràng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Phật A Di Đà và con người - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa thân thể vật lý Ma quỷ, Chư thiên và Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa mơ ước và sự phát nguyện - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa giới Bồ tát tại gia và xuất gia - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa số mệnh và nghiệp báo - Thích Nhật Từ
Sự Khác Nhau Giữa Nghiệp Và Nguyện - Thích Thiện Tuệ
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Cúng Dường - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
142. Kinh phân biệt Cúng dường - Thích Thiện Xuân
1119: LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG ( 05-10-2019) - Thích Thiện Tuệ
Giới Bồ Tát 43: Giới Không Cúng Dường Thỉnh Pháp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 42: Giới Không Cúng Dường Thỉnh Pháp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa pháp môn Đại thừa và Tiểu thừa - Thích Nhật Từ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - HT. Thích Như Niệm - HT. Thích Giác Toàn
Một Ngày An Lạc: Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 2: Pháp đàm chuyên đề - TT. Thích Nguyên Tâm - ĐĐ. Thích Giác Hiệp
Sự khác nhau giữa phước đức và công đức - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa cách thờ phượng của 3 miền - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa bản năng và thức alaya - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa niềm tin tôn giáo và đức tin vào thượng đế - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa ngành quản trị và Phật học - Thích Nhật Từ
Kinh Nikaya - Phẩm Bố Thí Và Cúng Dường - Thích Trúc Thái Minh
Tọa đàm về khối ngọc bích lớn nhất thế giới: Sự cúng dường tối thượng - Thích Trí Huệ
Công Đức Cúng Dường Tượng Phật (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Công Đức Cúng Dường Tượng Phật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Công Đức Cúng Dường Tượng Phật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Kinh Tạng Nikaya - Phần Bố Thí Và Cúng Dường - Thích Quảng Tánh
VẤN ĐÁP: Cúng dường Trai Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho cha mẹ... ? - Thích Thiện Tuệ
1027. LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG MỘT TRĂM VỊ ( 12-03-2019) - Thích Thiện Tuệ
Lễ Cúng Dường và Trao Tặng Học Bổng Đạo Phật Ngày Nay - Chùa Giác Ngộ
T Ự T HIÊU để CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT có xem là SÁT SINH không ? Cần làm gì khi gặp NGƯỜI T Ự T Ử - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa tham lam và ước muốn làm việc thiện - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Phẩm Kiều Trần Như, Cúng dường xá lợi) - Thích Thông Phương
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Tình huống tài sản không chân chính được cúng dường - Thích Nhật Từ
1161: LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI CHÙA PHƯỚC LONG - Thích Thiện Tuệ
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC LÀM CÔNG QUẢ, CÚNG DƯỜNG VÀ TU HỌC PHẬT ĐÚNG CÁCH - Thích Nhật Từ
LỜI PHẬT DẠY TRONG KINH TẠNG NIKÀYA (Tập 1) - II. Bố Thí Và Cúng Dường - Thích Quang Thạnh
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa biểu tượng chữ Vạn của Phật giáo và Đức Quốc Xã - Thích Nhật Từ
Cùng Nhau Chuyển Hoá - Thích Pháp Hòa
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay cúng dường 21 Tăng Ni Việt Nam - Thích Nhật Từ
Kinh Mi Tiên: Câu 8. Hành Tướng Của Chú Tâm & Trí Tuệ. Sự khác nhau giữa chúng - Thích Thiện Chơn
Cùng Nhau Niệm Phật - Thích Thiện Pháp
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Cùng Nhau Nhắc Nhở - Tinh Túy Của 84000 Pháp Môn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Cúng dường trai tăng trong lễ tống táng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Đức Phật không ban phước giáng họa, phước báo cúng dường - Thích Nhật Từ
Sự Cúng Dường Vi Diệu ||Ni Sư Hương Nhũ || Thiên Quang Media - Thích Nữ Hương Nhũ
Đại lễ VU LAN BÁO HIẾU VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP Y 2018 tại chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Bố Thí, Cúng Dường & Phóng Sanh - Thích Nguyên Tạng - Thích Viên Tịnh
Phước Báo Dâng Đăng Cúng Dường Chư Phật - Thích Trí Huệ
Ánh sáng chân lý 2: Bố thí và Cúng dường - Thích Chân Giác
1293: LÀM TỪ THIỆN, BỐ THÍ, CÚNG DƯỜNG NÊN BIẾT - Thích Thiện Tuệ
Sự khác nhau giữa giới thanh văn và giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa thế giới tâm linh và thế giới huyền bí - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Thiền tông và Tịnh độ tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Công giáo và Tôn giáo học, Đức tin và Tín ngưỡng - Thích Nhật Từ
Sự khác nhau giữa giới luật và giới cấm thủ - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tâm trong Bắc tông và Nam tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa bệnh vật lý và bệnh nghiệp - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tiểu thừa và Đại thừa - Thích Nhật Từ
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cùng Nhau Nhắc Nhở - Quy Y Pháp Như Thế Nào? - ĐĐ. Thích Minh Thành
Sự Khác Nhau Giữa Giới Thanh Văn Và Giới Bồ Tát (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Thiền nguyên thủy và Thiền Trúc Lâm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Thiền yoga và Thiền Phật giáo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Trung đạo của đức Phật và Trung quán đạo của ngài Long Thọ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Hạnh Cúng Dường - Thích Nguyên Hạnh
CÚNG DƯỜNG SANH THIÊN - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa tính tâm trong Phật giáo và tính ngưỡng dân gian - Thích Nhật Từ
Tham vấn 43 - Sự khác nhau giữa giác tánh, Phật tánh và tâm thức - Có linh hồn không? - Thích Thanh TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký