Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí HuệPháp Sư Pháp VânThích Thiện TuệThích Tuệ HảiThích Nhất HạnhThích Quang Thạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

Vấn đáp: Cầu vãng sanh Tây Phương, ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời, 5 ấn thế của Phật, thế giới Tây P - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tiêu chí vãng sanh cực lạc - Thích Nhật Từ
Tiêu Chuẩn Vãng Sanh - Thích Thiện Pháp
Tiêu Chuẩn Vãng Sanh - Thích Thiện Pháp
Vấn đáp: Chuyển thức thành trí, 5 tiêu chí để vãng sanh - Thích Nhật Từ
Tường Thuật Cuộc Vãng Sanh Của Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên (Tháng 4, 2015) - Phật Âm
Vọng Tan, Nghiệp Tiêu, Pháp Hỷ, An Lạc, Vãng Sanh - Thích Chân Hiếu
Năm Phương Pháp Để Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Cụ Triệu Vinh Phương Vãng Sanh (Lưu Lại Xá Lợi, Chuyện Thật Rất Vi Diệu) - Phật Âm
5 Phương Pháp Để Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Vãng Sanh (Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh, Rất Hay) - Phật Âm
Phương Pháp Cụ Thể Độ Người Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc - Cư Sĩ Diệu Âm
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Hỏi Đáp 45: Thọ Giới Bồ Tát vs Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Thích Thiện Hữu
Nhân Quả Vãng Sanh, Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Hộ Niệm Vãng Sanh Lê Thị Cúc (Biết Trước Giờ Vãng Sanh) - Phật Âm
Trì Giới Niệm Phật Mới Chắc Vãng Sanh (Khai Thị 59) - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Dễ Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Có nên phát nguyện sanh về Tây phương thế giới ? - Thích Nhật Từ
Phương Pháp Niệm Phật Đắc Pháp Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Phương Pháp Trợ Niệm Vãng Sanh - Cư Sĩ Diệu Âm
Những Điều Kiện Căn Bản Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc - Thích Nữ Như Lan
Tại Sao Phải Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Vãng Sanh Qua Hình Ảnh Biểu Tượng Tây Phương Tam Thánh - Thích Trí Huệ
Sư Phá Giới Niệm Phật 3 Ngày 3 Đêm Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Khóa Tu An Lạc Lần Thứ 43 Chùa Bửu Liên Cây Bàng - Đề Tài: Vãng Sanh Cực Lạc - Thích Minh Phương
Thói Quen Giữ Giới Dễ Dàng Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT|| NGÀY 25 - 06 - 2020 - Chùa Giác Ngộ
TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT|| Ngày 24 - 04 - 2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT || Ngày 29 - 04 - 2020 - Thích Nhật Từ
Thời khóa tụng kinh: Tiểu sử cuộc đời Đức Phật - Chùa Giác Ngộ
Tọa Đàm Trợ Niệm Vãng Sanh (Tại Chùa Ba Vàng, Hà Nội) - Cư Sĩ Diệu Âm
Vấn đáp: Những Điều Cần Biết Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Phương Tiện Thiện Xảo - Đới Ngiệp Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Đạo Duyệt - Thích Đạo Duyệt
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Bà Lê Thị Mau - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Lưu Lầu - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Lê Thị Sen - Phật Âm
Cụ Phạm Thị Ty vãng sanh - Phật Âm
Ý nghĩa đản sanh, vãng sanh - Thích Giác Nguyện
Vấn đáp: Vãng sanh tây phương- Hiểu đúng về Xá lợi - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 - Chùa Giác Ngộ
Ý nghĩa và tiêu chuẩn thọ Bồ tát giới của Phật tử tại gia - Thích Tâm Thuần
Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật Thế Nào Để Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Phát Nguyện Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Vãng Sanh Tức Sẽ Làm Phật - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh - Thích Trí Đức
Chuyện Vãng Sanh Việt Nam - Phật Âm
Nhạc Chú Vãng Sanh (Âm Việt) - Phật Âm
Bé Hoa Minh Vãng Sanh Cực Lạc Lưu Xá Lợi (Cảm Động, Rất Hay) - Phật Âm
Cụ Bà Biết Trước Giờ Vãng Sanh - Phật Âm
Vẫy Tay Chào Tạm Biệt Để Vãng Sanh - Phật Âm
Niệm Phật vãng sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Các tiêu chí vãng sinh Tịnh Độ - Thích Nhật Từ
Một Lòng Niệm Phật, Một Đời Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Thế Nào Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Quan Âm Cứu Khổ (Kỳ 4): Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh (2012) - Thích Trí Đức
Tu Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Niệm Phật Sao Cho Được Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật vãng sanh - Thích Đồng Hội
Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Thông Lai
Niệm Phật vãng sanh, một sự thật bất khả tư nghì - Diệu Âm
Nhạc Chú Vãng Sanh (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Những Tấm Gương Vãng Sanh Kỳ Tích - Phật Âm
Vãng Sanh Kỳ Tích Những Tấm Gương - Phật Âm
Đông Thiên Mục Sơn - Vãng Sanh Kỳ Tích (Rất Hay) - Phật Âm
Cư Sĩ Lưu Tố Thanh Biểu Diễn Tự Tại Vãng Sanh (Chị Của Cư Sĩ Lưu Tố Vân) - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Nguyễn Thị Khương - Phật Âm
Vấn đáp: Niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Niệm Phật A Đà vãng sanh - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Vãng Sanh Có Mê Tín Hay Không ? - ĐĐ. Thích Tâm Đức
Niệm Phật một kiếp vãng sanh - Thích Trí Huệ
Tiêu nghiệp vãng sinh - Thích Giải Hiền
Vãng sanh - vô sanh - Thích Tánh Tuệ
Niệm Phật Thế Nào Được Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Kinh Nghiệm Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Cầu Vãng Sanh - Thích Thiện Thuận
Hòa Thượng Hải Hiền (Bản Mới) 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (2015, Rất Hay) - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Vong Linh Lý Yên Bình - Phật Âm
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Việt Ngữ) (Rất Hay) - Phật Âm
Cụ Bà 82 Tuổi Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Đoàn Thị Minh Hương - Phật Âm
Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề) - Phật Âm
Kinh nghiệm niệm phật vãng sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật chắc chắn vãng sanh [Rất hay] - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Vãng Sanh (Cổ Nhạc Phật Giáo) - Châu Thanh
Niệm Phật Vãng Sanh (Cải Lương Phật Giáo) (Rất Hay) - Châu Thanh
Niệm Phật Vãng Sanh: Đoàn Thị Minh Hương (PD Nguyên Hoa) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh: Ngô Thị Khuyên (PD Tâm Thành) (4/6/2010) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh: Đỗ Nguyễn Văn Bình (15.11.2010) - Phật Âm
Đứng Niệm Phật Vãng Sanh Full (Sư Bà Như Phụng) - Phật Âm
Mục Tiêu Của Cuộc Đời - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vãng Sanh: Phạm Ngọc Hải - PD Minh Đông (11/8/2011) - Phật Âm
Vãng Sanh Thấy Phật Của Cư Sĩ Nguyễn Văn Hải (74 Tuổi, Long Khánh, Đồng Nai) - Phật Âm
Phút Cuối Buông Bỏ Muôn Duyên Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Tái Sanh, Vãng Sanh, Bất Sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật Vãng Sanh (Phật Tử Phạm Thị Tuất ở Nam Định) (Mới) - Phật Âm
Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh (Trương Biết) - Phật Âm
Đồng Phật Vãng Tây Phương - Thích Nữ Như Lan
Đồng Phật Vãng Tây Phương - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật Vãng Sanh: Lê Thị Sen (PD Diệu Hoa) (07/05/2009) - Phật Âm
Ba Lần Nhìn Thấy Phật Trước Lúc Vãng Sanh - Phật Âm
Niệm Phật Diệt Nghiệp Vãng Sanh - Thích Giác Tây
Niệm Phật Vãng Sanh (Phần 1) - Pháp Sư Tịnh Không
Soi Sáng 49 - Khi Niệm Phật Là Khi Vãng Sanh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bốn Pháp Niệm Phật Vãng Sanh - TT. Thích Thiện Xuân
Làm Thế Nào Để Giúp Cha Mẹ Niệm Phật Cầu Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Bí Quyết Niệm Phật Để Được Vãng Sanh - Thích Giác Tây
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc (Thuyết Minh) (Cảm Động, Rất Hay) - Phật Âm
Vãng Sanh Của Cụ Trác Mai Tỷ (Pháp Danh Thiện Thọ) (13-2-2012) - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Nhật Trâm Phan Thị Diệu Anh - Phật Âm
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật vãng sanh là nhu cầu thiết yếu - Thích Phước Tiến
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 ng - Chùa Giác Ngộ
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ. TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT, KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 - Chùa Giác Ngộ
Phim Lão Thật Niệm Phật Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh (Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng) - Phật Âm
10 Điều Phát Nguyện Sám Hối Cầu Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh - Cư sĩ Diệu Hà đọc - Phật Âm
Ung Thư Niệm Phật Vãng Sanh Với Tướng Đẹp - Phật Âm
Ung Thư Gan Niệm Phật Vãng Sanh Full - Phật Âm
Những Câu Chuyện Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Quyết Tâm Niệm Phật Chắc Được Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Phát nguyện vãng sanh - kinh nhạc - Thích Nhất Hạnh
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ (Cảm Động, Rất Hay) - Phật Âm
Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi Tự Tại Vãng Sanh (Chất Lượng Cao, Việt Ngữ) (Rất Hay) - Phật Âm
Biết Trước Ngày Giờ, Tự Tại Vãng Sanh (CS. Ngụy Quốc Hưng) - Phật Âm
Vấn đáp: Hiểu cho đúng về niệm Phật vãng sanh và Thân trung ấm - Thích Nhật Từ
Giác Ngộ Vô Thường, Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Minh Nhãn
NIỆM PHẬT CHÁNH NHÂN VÃNG SANH (1007) - Thích Đức Trường
Đồng Phật Vãng Tây Phương - TT. Thích Minh Thành
Đức Phật dạy: Nhân Duyên Đẹp, Xấu, Quý, Tiện Của Người Nữ • Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt - Thích Viên Minh
Phát nguyện vãng sanh - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh - Thích Thiện Phụng
Lược Thuật Tự Tại Vãng Sanh Của Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi (Bản Mới, 2015) (HD, Ảnh Rộng)(Rất Hay) - Phật Âm
Lão Cư Sĩ Trung Vĩnh Xuân Vãng Sanh Ký Thuật (Ông Nội Của Pháp Sư Định Hoằng) - Phật Âm
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ. TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT, KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN - Chùa Giác Ngộ
Vãng Sanh Sau 4 Năm Niệm Phật - Phật Âm
Niệm Phật và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Bé Ái Vi Niệm Phật Và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh (Tác Giả: Thích Thiện Phụng) - Diệu Pháp Âm
Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Phật học- Lý giải câu chuyện 'niêm hoa vi tiếu' - Thích Hạnh Bình
Tâm sanh các pháp sanh - Thích Thông Phương
CÔNG PHU TỐI CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ TỤNG KINH TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - Chùa Giác Ngộ
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT|| Ngày 07-05-2020 - Chùa Giác Ngộ
Phật Tử Trẻ Suy Thận Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Vấn đáp: Thế giới Tây phương có phải là thế giới vật lý, cảnh giới vô sắc - Thích Nhật Từ
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Phải Phát Nguyện Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc - Thích Tâm Đại
Phương pháp tiêu tai, giải hạn - Thích Đồng Thành
Niệm Phật tự tại- Niệm Phật vãng sanh || Thầy ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Thiền Chỉ - Phương pháp quản lý áp lực cuộc sống - Chất Lượng Cuộc Sống
Niệm Phật, Lạy Phật Cầu Sanh Tây Phương - Thích Thiện Pháp
Vì Sao Niệm Phật Không Được Vãng Sanh? - Pháp Sư Tịnh Không
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Nguyễn Minh Công (Ba Của Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) - Phật Âm
Vấn đáp: Khái niệm và ý nghĩa niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp (Trọn Bộ, 24 Phần, Rất Hay) - Cư Sĩ Diệu Âm
Khai Thị Về Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Hộ Niệm Vãng Sanh Hương Linh Và Phật Tử Kim Hảo (Rất Hay) - Ban Hộ Niệm Hoa Sen
Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh - Thích Trí Huệ
Niệm Phật khai thị và hộ niệm vãng sanh - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Một Đời Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Bốn Chữ Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Sám Tội Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Làm Thế Nào Để Tự Tại Vãng Sanh - Thích Trí Đức
Vãng Sanh Cực Lạc - Thích Trí Huệ
CHÚ VÃNG SANH - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Vãng sanh về đâu?? [rất hay] - Thích Trí Huệ
TP. HCM: Họp báo giới thiệu phim Cuộc Đời Đức Phật - Thích Nhật Từ
Lời Khuyên Giới Sát Phóng Sanh Của Chư Tổ - Phật Âm
Tọa Đàm Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh (Tập 4) - Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật, Hộ Niệm, Vãng Sanh - Cư Sĩ Diệu Âm
Cầu Vãng Sanh Tịnh Độ, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp - Cư Sĩ Diệu Âm
Ca nhạc: Pháp Âm Vi Diệu - Lời giới thiệu - Tiểu Ngư
Tư Lương Và Tiêu Chuẩn Thọ Bồ Tát Giới - Thích Tâm Thuần
Giới Tỳ Kheo 27: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 26: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 25: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nghiên cứu cuộc đời đức Phật bằng phương pháp thực tiễn - Thích Quang Thạnh
Giới Bồ Tát 12: Giới Không Sát Sanh (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 11: Giới Không Sát Sanh (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 65: Giới Phóng Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 64: Giới Phóng Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 02: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 01: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngũ Giới 03: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 91: Giới Tổn Hại Chúng Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 90: Giới Tổn Hại Chúng Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 89: Giới Tổn Hại Chúng Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh - Diệu Âm
Ý Nghĩa Vãng Sanh - Thích Nữ Như LanXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký