Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Thiện TuệThích Thiện ThuậnThích Minh ThànhThích Tuệ HảiThích Thiện Xuân

Kết Quả Tìm Kiếm

Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông - Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Hạnh Tuệ
TỤNG KINH BẢY LOẠI VỢ - Trích kinh PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA, do TT. Thích Nhật Từ soạn dị - Chùa Giác Ngộ
Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi (Trích Kinh Địa Tạng) (1/13) - Phật Âm
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật (Tập 111, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng Kinh Tiểu Sử Đức Phật Trích Kinh Phật Cho Người Phật Tử Tại Gia tại Chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Thờ Phật Lạy Phật Cúng Phật (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Bổn Nguyện Niệm Phật (Tập 234, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Lược Sử Phật A Di Đà Và 48 Lời Nguyện (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật (Tập 376, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Trí Huệ Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Bố Thí Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Sám Hối (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Quy Y Tam Bảo (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tinh Tấn Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Trì Giới Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Ngũ Minh (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tứ Diệu Đế (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tịnh Độ (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Luân Hồi (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Nhân Quả (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Vô Thường (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Ăn Chay (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Ngũ Giới (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tứ Nhiếp Pháp (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tịnh Độ Tông (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia - Thích Phước Tiến
Bát Quan Trai Giới (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tụng Kinh Niệm Phật Và Lạy Phật - Thích Vạn Mãn
Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ (Tập 89, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Đọc: Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Phật Âm
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Những Lợi Ích Và Công Đức Của Sự Niệm Phật (Trích Đoạn) - Phật Âm
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Tụng Kinh - Trì Chú - Niệm Phật - Thích Lệ Minh
Kinh Tụng - Các bài sám của Đức Phật - Thích Chiếu Niệm
Kinh Tụng - Các bài sám về cha mẹ của Đức Phật - Thích Chiếu Niệm
Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 2/2 (18/07/2008) video do Thích Nhật Từ giản - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Thiện Xuân
Tụng Kinh và Niệm Phật - Thích Thiện Chấn
Vấn đáp: Hướng dẫn tụng kinh niệm Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ý nghĩa đọc - tụng kinh, niệm Phật - Thích Nhật Từ
Niệm Phật viên thông - Kinh Niệm Phật ba la mật - chương 5 (18/07/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 1/2 (18/07/2008) TT. Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Xưng Danh Hiệu Chư Phật (Trích Kinh Địa Tạng) (9/13) - Phật Âm
Trích Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 24 - Trích Kinh Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Niệm Phật và Tụng kinh việc nào có công năng hơn ? - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: Có thể tụng kinh, niệm Phật, trì chú trong phòng riêng...? - Thích Thiện Tuệ
Vì sao tụng kinh,niệm Phật,ngồi thiền thì vẫn chưa đủ? - Thích Chân Tính
Thập Thiện Nghiệp (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Thiền Định Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Thế Nào Là Người Thật Thà Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng Kinh Online |Trì tụng kinh Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật - Chùa Giác Ngộ
Biết Niệm Phật Mới Diệt Tội (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
TỤNG KINH TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 - Chùa Giác Ngộ
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tụng kinh “Quán niệm hơi thở” tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ - Thích Nhật Từ
Như Lai Tán Thán (Trích Kinh Địa Tạng) (6/13) - Phật Âm
Kinh Thiên Sứ (Trích Từ Kinh Trung A Hàm) (Việt Dịch Và Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ) - Phật Âm
1612. Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội (rất hay) - Thích Trí Huệ
Ðịa Thần Hộ Pháp (Trích Kinh Địa Tạng) (11/13) - Phật Âm
Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất (Trích Kinh Địa Tạng) (7/13) - Phật Âm
Phân Thân Tập Hội (Trích Kinh Địa Tạng) (2/13) - Phật Âm
Kinh Nghiệp Báo (Trích Từ Đại Tạng Kinh) - Phật Âm
Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai (Trích từ Kinh Đại Bảo Tích) - Phật Âm
Dặn Dò Cứu Ðộ Nhơn Thiên (Trích Kinh Địa Tạng) (13/13) - Phật Âm
Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội - Thích Trí Huệ
Thấy Nghe Ðược Lợi Ích (Trích Kinh Địa Tạng) (12/13) - Phật Âm
Các Vua Diêm La Khen Ngợi (Trích Kinh Địa Tạng) (8/13) - Phật Âm
Danh Hiệu Của Ðịa Ngục (Trích Kinh Địa Tạng) (5/13) - Phật Âm
Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh (Trích Kinh Địa Tạng) (4/13) - Phật Âm
Niệm Phật đi về đâu - TT. Huệ Thông giảng - Thích Huệ Thông
Video3 - 14/23 Kết hợp tụng kinh, niệm Phật, thiền, quán - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Học Phật Là Học Trí Huệ Viên Mãn (Tập 155, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Chư Phật Thánh Lực (Tập 258, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề (Tập 342, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí (Trích Kinh Địa Tạng) (10/13) - Phật Âm
MỪNG PHẬT ĐẢN 2020 | TRÌ TỤNG KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT - KINH DI GIÁO - Chùa Giác Ngộ
Bảo Liên Phật Quang (Tập 316, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Thập Phương Phật Tán (Tập 329, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Tích Phật A Di Đà (Trọn Bộ, 1 Phần, 10 Tập) (Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Trích Trong Kinh Hoa Nghiêm) - Phật Âm
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên (Trích Kinh Địa Tạng) (3/13) - Phật Âm
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Trích Đoạn Giảng Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Niệm Được Vãng Sanh (Tập 124, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Xuất Phát Điểm Của Đạo Phật (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phật Âm
TỤNG KINH PHẬT CƠ BẢN TẠI KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT - Chùa Giác Ngộ
Học Kinh Tụng Pali (Lễ Tam Thế Phật Pháp Tăng - Ân Đức Phật) - Thích Viên Minh
Tụng Niệm Khúc - Phật Âm
Vấn đáp: Nên tụng kinh điển nào, đạo tràng tu tập, Chùa to Phật lớn, học Phật không cần học thức, ng - Thích Nhật Từ
Lễ nhạc Phật giáo Nhật Bản: Đánh trống theo điệu tụng của Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm
TỤNG KINH TRONG KHÓA TU HỌC PHẬT HIỂU PHẬT - NGÀY 10/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật Online - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản || Khóa tu Tuổi trẻ Hướng Phật|| ngày 20-09-2020 - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Lạy Phật diệt tội, sát na duyên khởi, thờ Phật trong phòng ngủ, trì tụng kinh điển, làm từ - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật|| Ngày 16-08-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật || Ngày 23/08/2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản || Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật Online || Ngày 30/08/2020 - Chùa Giác Ngộ
Tung Kinh Phật Căn Bản trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13-09-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 18-10-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 01-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 29-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 29-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 06-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 20-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 20-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Ý NGHĨA của việc TỤNG KINH và NIỆM PHẬT | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong Khóa Tu Tuổi Trẻ Hướng Phật online, ngày 07-03-2021 - Chùa Giác Ngộ
Đại hội Phật giáo Đài Loan: Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm
Vấn đáp: Phật tổ và Phật bà, gõ mõ khi tụng kinh - Thích Nhật Từ
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Thích Huệ Duyên
PHƯỚC BÁU Gì Khi NIỆM PHẬT Và Tụng Kinh CẦU AN? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Sự Thù Thắng Và Vi Diệu Của Câu Phật Hiệu (Trích từ Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, Tập 27) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật - Phật Âm
Phật Giáo Với Gia Đình (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Niệm Phật đi về đâu - Thích Huệ Thông
Cổ nhạc Phật giáo: Trích đoạn Đức phật Thích Ca - Thầy Đức Chiếu - Thanh Kim Huệ - Võ Minh Lâm
Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát (Rất Hay) (Nguyên Tác: Trích Lục Phật Tạp Chí Từ Bi Âm) - Diệu Pháp Âm
Phật Giáo Với Xã Hội (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Tụng kinh và niệm Phật | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 ng - Chùa Giác Ngộ
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ. TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT, KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 - Chùa Giác Ngộ
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông (Hòa Tấu) - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Võ Tá Hân
Thầy Minh Niệm | Dìu nhau qua giông tố bằng chất liệu chánh niệm | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn - Thích Minh Niệm
Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Thông Lai
Niệm Phật Viên Thông - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Niềm tin người con Phật - Thích Thông Không
Niệm Phật Đúng Pháp - Thích Thông Triết
Niệm Phật viên thông các pháp - Thích Tánh Tuệ
Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông - Pháp Sư Tịnh Không
THỜI KHÓA TỤNG KINH PHẬT CĂN BẢN trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 24-01-2021 - Chùa Giác Ngộ
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thất An Huy Trung Quốc (Kinh Hành Niệm Phật) - Phật Âm
Giáo Lý Phải Thông Đạt Niệm Phật Mới Tương Ứng - Pháp Sư Tịnh Không
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tụng phẩm kinh Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa trên đỉnh núi Linh Thứu - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Bốn Ân Lớn Kinh Phật Cho Người Phật Tử Tại Gia tại Chùa Giác Ngộ ngày 18.01.202 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Bát Chánh Đạo - Chùa Phật Quang
Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày - Phật Âm
Phật tử và nhu cầu đọc tụng kinh điển - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - Thích Nhật Từ
Học Kinh Tụng Pāli (Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) - Thích Viên Minh
Tụng KINH PHẬT CĂN BẢN - Ngày 02/12/2018 - Chùa Giác Ngộ
Tụng KINH PHẬT CĂN BẢN - Ngày 09/12/2018 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Căn Bản|| Ngày 27-09-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng kinh Lời Phật Qua Các Con Số - ngày 17/10/2020 - Chùa Giác Ngộ
Bước Đầu Học Phật - Ý Nghĩa Tụng Kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Hướng dẫn cách tụng kinh dành cho Phật tử - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phật tử nên đọc-trì-tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa như thế nào? - Thích Nhật Từ
Dạy Kinh Tụng Pali ( Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) - Thích Viên Minh
Tụng Kinh Phật Căn Bản trong khóa Tu Ngày An Lạc - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH PHẬT CĂN BẢN trong Khóa tu Ngày An Lạc - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Tiểu sử Đức Phật || Ngày 09-08-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng KINH LỜI VÀNG PHẬT DẠY || Ngày 16/08/2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Cho Người Tại Gia | ngày 26-09-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng KINH NƯƠNG TỰA AI KHI PHẬT QUA ĐỜI? - ngày 19/10/2020 - Chùa Giác Ngộ
“Bớt hưởng thụ, bớt phàm tình” - Trích từ sách nói “Không có gì phải sợ” - Tác giả: Thầy Minh Niệm - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Tình yêu không đủ mạnh dễ làm tổn thương nhau | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn - Thích Minh Niệm
Thầy Minh Niệm | Hãy chăm sóc trầm cảm như một con cún cưng | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Quan niệm tụng kinh đổ nghiệp - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH BỐN PHÁP QUÁN NIỆM - Chùa Giác Ngộ
Thầy Minh Niệm | Đi sâu vào nỗi đau bằng năng lực chánh niệm | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn - Thích Minh Niệm
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ. TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT, KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN - Chùa Giác Ngộ
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Phương pháp quán tưởng niệm Phật (08/12/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thầy Minh Niệm | Kiên nhẫn là chứng tích của tình thương đích thực | Trích Radio: Nâng dậy tâm hồn - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Vợ Phật tử, chồng công giáo- Tụng kinh Pháp Hoa có lợi ích gì? - Thích Nhật Từ
Thời khóa tụng kinh: Tiểu sử cuộc đời Đức Phật - Chùa Giác Ngộ
TUNG KINH TRONG KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT LẦN 49 - Thích Nhật Từ
Tụng KINH PHẬT VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA - Ngày 16/09/2018 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Phật Về Thiền Và Chuyển Hóa trong khóa tu Búp Sen Từ Bi - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH LỜI VÀNG PHẬT DẠY - PHẨM TỰ NGÃ - ngày 09/01/2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng kinh Phật Căn Bản trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ ngày 28/03 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH PHẬT CĂN BẢN trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ 11-04-2021 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TRONG KHÓA TU THIỀN TỨ NIỆM XỨ 24 - Thích Nhật Từ
Đọc Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm) - Phật Âm
Vấn đáp: Kinh Phật cho người tại gia,niệm danh hiệu Phật - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật - Thích Lệ Trang
Niệm Phật Kinh Hành (Chùa Hoằng Pháp) - Phật Âm
Vấn đáp: Bi Trí Dũng trong đạo Phật, kinh niệm Phật Ba La Mật - Thích Nhật Từ
Ăn Chay (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Khái Yếu Về Tam Quy (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Trích Phật Giáo Là Gì ? - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay (17/05/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Khóa Tu Tuổi Trẻ Hướng Phật ngày 10-01-2021 - Chùa Giác Ngộ
Kinh quán niệm hơi thở: Tùy niệm - Phật thân - Thích Nhất HạnhXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký