Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệThích Nhật TừThích Phước TiếnThích Nhất HạnhThích Nguyên AnThích Quang Thạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

Trần Thái Tông (tt) - Tu tập trong tăng thân - Thích Nhất Hạnh
Trần Thái Tông - Thích Nhất Hạnh
TRẦN THÁI TÔNG - Vị Thiền Sư trên ngai vàng - Thích Quảng Tịnh
Trần Thái Tông- Vị Thiền Sư Trên Ngai Vàng - Thích Quảng Tịnh
Bài giảng đầu năm dành cho thanh thiếu niên Phật tử Trần Thái Tông - Thích Phước Tú
Hành trình bản ngã -10 bức tranh trăn trâu Thiền Tông -Thái độ thấy Pháp - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Cúng dường trai tăng trong lễ tống táng - Thích Nhật Từ
Cư Trần Lạc Đạo Phú (Phần 1: Lược Sử Vua Trần Nhân Tông) - Thích Thanh Từ
Cư Trần Lạc Đạo (hội 1) - Trần Nhân Tông - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Địa ngục có hay không, tính cân bằng trong tái sinh, Thân Trung Ấm, Mật tông và Thiên Thai - Thích Nhật Từ
Khái niệm Mật tông và Thiên Thai tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Có nên rãi giấy tiền mã trên đường tống táng và đốt đồ mã trong lễ giỗ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Những điều nên làm trong lễ tống táng theo truyền thống đạo Phật - Thích Nhật Từ
NỀN TẢNG TỊNH ĐỘ TÔNG TRONG KINH A DI ĐÀ VÀ KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ (30-12-2020) - Thích Nhật Từ
Vua Trần Nhân Tông - Quốc Đại
CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 01 - Phật Âm
CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 02 - Phật Âm
CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 03 - Phật Âm
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 05- Tổng quan bảy bộ luận Hán Tạng P. 1 - Thích Hạnh Bình
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 06- Tổng quan bảy bộ luận Hán Tạng P. 2 - Thích Hạnh Bình
Cư Trần Lạc Đạo Phú - Thích Trúc Thái Minh
Tang Lễ và Tống Táng theo lời Phật dạy - Thích Nguyên Kính
Lễ Khai ấn đền Trần và Cầu quốc thái dân an (Thanh Hóa) - youtube
Phật hoàng Trần Nhân Tông - Thích Bảo Nghiêm
Vấn đáp: Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Thích Nhật Từ
Trúc Lâm Tổ Sư Trần Nhân Tông - Thích Chân Quang
Phật hoàng Trần Nhân Tông - Thích Bảo Nghiêm
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tâm trong Bắc tông và Nam tông - Thích Nhật Từ
Tiếp xúc với công chúa Huyền Trân qua con mắt Thiền - Thích Thái Hòa
Vấn đáp: Khái niệm Bồ tát trong Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Thích Chân Quang
Phật hoàng Trần Nhân Tông - Thích Quảng Tịnh
Thiền của Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Thích Ngộ Phương
Vấn đáp: Thai phụ có nên ăn chay trong thai kỳ ? - Thích Nhật Từ
Bài thi kệ: Sơn phòng mạn hứng (Phật hoàng Trần Nhân Tông) - NSUT: Văn Chương
LÝ THÁI TÔNG - Đông Quân
Hạnh Nguyện Và Công Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông - TT. Thích Minh Thành
Công Đức Và Hạnh Nguyện Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Thích Phước Nghiêm
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Tổng Quan Về Tam Tạng Pali - Thích Bửu Chánh
Tổng quát về pháp sư Huyền Trang - Thích Thái Hòa
Luận Phật Thừa Tông Yếu (Tác Giả: Thái Hư Đại Sư) - Diệu Pháp Âm
Vấn đáp: Mật tông và Thiên Thai tông | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Giới thiệu phim: Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Phật Âm
Nội dung tư tưởng dự án Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Phật Âm
Khái quát dự án Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Phật Âm
Ca nhạc: Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Phật Âm
CỐT LÕI THIỀN CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG VÀ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG-TT. Nhật Từ thuyết giảng - Thích Nhật Từ
Sám tống táng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Lễ tống táng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Văn hóa lễ tống táng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Văn hóa tống táng - Thích Nhật Từ
Hướng về miền Cực Lạc - Dương Ngọc Thái hát trong khóa tu tại chùa Giác Ngộ 14-04-2019 - Dương Ngọc Thái
Hành hương chùa Hàn Quốc Online - tập 6: Phụng Nguyên Tự - Bongwonsa - Ngôi tổ đình của Thái Cổ tông - Thích Nhật Từ
Đại Cương Mật Tông Tây Tạng - Thích Trí Siêu
MẬT TÔNG TÂY TẠNG - Thích Quảng Tịnh
Tổng Quan Đại Tạng - Thích Nhất Hạnh
Kinh Địa Tạng - Phẩm 6: Như Lai Tán Thán - Thích Trúc Thái Minh
Vấn đáp: Khái niệm tái sinh, Tịnh độ tông - Mật tông và Thiền tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tịnh độ tông - Thiền tông - Mật tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phương pháp hộ niệm và tống táng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chánh tín và mê tín- Văn hóa tống táng theo đạo Phật - Thích Nhật Từ
Kinh Địa Tạng - Phẩm 4: Quang Mục Cứu Mẹ - Thích Trúc Thái Minh
CỐT LÕI THIỀN CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG VÀ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG - 06-12-2020 - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
CỐT LÕI THIỀN CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG VÀ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
TRƯỜNG HẠ ĐẠI TÒNG LÂM- CHƯ TĂNG TỤNG GIỚI - Thích Thiện Thuận
BẢY BÀI HỌC TỪ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG - 29-11-2020 - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Kinh Địa Tạng - Phẩm 8: Lúc Chết Nên Tu Phúc - Thích Trúc Thái Minh
Kinh Địa Tạng - Phẩm 7: Kẻ Còn Người Mất Đều Được Lợi Ích - Thích Trúc Thái Minh
Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh - Thú hướng Chân như tổng thị tà. - HuânTập
Những điều nên biết về hộ niệm và tống táng - 2013 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Truyền thông tống táng , Hướng dẫn ngươi thân đi chùa - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Quan niệm tống táng của đạo Phật, Luật nhân quả - Thích Nhật Từ
BẢY BÀI HỌC TỪ PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Kinh Địa Tạng - Phẩm 8: Các Vua Diêm La Khen Ngợi - Thích Trúc Thái Minh
Kinh Địa Tạng - Phẩm 6: Quỷ Thần Hộ Vệ Và Tiêu Trừ Nghiệp Chướng - Thích Trúc Thái Minh
Kinh Địa Tạng - Phẩm 4: Nghiệp Cảm Của Chúng Sinh - Thích Trúc Thái Minh
Kinh Địa Tạng Giảng Giải (2 Phần Và Còn Tiếp) - Thích Trúc Thái Minh
Trân Trọng Cuộc Sống - TT. Thích Minh Thành
Trân trọng cuộc sống - Thích Thiện Thuận
Kinh Địa Tạng (Kỳ 2) - Phẩm 9: Xưng Danh Hiệu Chư Phật - Thích Trúc Thái Minh
Kinh Địa Tạng (Kỳ 1) - Phẩm 9: Xưng Danh Hiệu Chư Phật - Thích Trúc Thái Minh
Nhà Trần Ở Đông Triều phần 2: Trung tâm Phật giáo thời Trần - VTV
Vấn đáp: Mô hình đào tạo Tăng sĩ hiện nay, vượt qua phân chia kỳ thị, tông phái vùng miền...(01/08/2 - Thích Nhật Từ
Nhà Trần Ở Đông Triều phần 1: Trung Tâm Văn Hoá Thời Trần - VTV
Lý Thái Tông và đạo Phật - Phật Âm
Hoa nở trong vòng tục lụy - Thích Thái Hòa
Ta Đã Từng Có Mặt Trong Nhau - Thích Thái Hòa
Hạnh phúc trong ta - Thích Thái Hòa
Tổng Kết Các Chủ Đề Chính Trong Lớp Bát Nhã - Thích Nữ Triệt Như
Vấn đáp: Chuyển hóa thái độ chấp thân khi hiến tạng và hiến xác - Thích Nhật Từ
Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai - Trích Kinh Địa Tạng - Pháp Sư Tịnh Không
Ngày Phật Đản Trong Chúng Ta - Thích Thái Hòa
Thái độ ứng xử trong cuộc đời - Thích Giác Giới
Con Ngựa Trong Thiền Tông - Thích Pháp Hòa
Tổng Quan Trong Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Tại sao không có hình ảnh các vị Bồ tát trong Nam tông? - Thích Nhật Từ
Tình Bạn Trong Việc Tu Học - Thích Trúc Thái Minh
Tình Bạn Trong Việc Tu Học - Thích Trúc Thái Minh
Nhân Quả Trong Cuộc Đời - Thích Trúc Thái Minh
Tiếp xúc với biển trong con mắt thiền quán - Thích Thái Hòa
Hạnh phúc lứa đôi trong con mắt Phật Giáo - Thích Thái Hòa
Thảnh thơi trong bước chân về - Thích Thái Hòa
Ba Câu Chuyện Đứa Con Ảnh Hưởng Đến Người Mẹ Khi Còn Trong Bào Thai - Thích Thiện Tuệ
Thế Nào Là Vô Thượng Bồ Đề Tâm Trong Tịnh Tông - Thích Chân Hiếu
Sinh mệnh đạo Phật tồn tại như thế nào trong thời đại của chúng ta - Thích Thái Hòa
Thực hành pháp môn tịnh độ ở trong lục niệm - Thích Thái Hòa
Vấn đáp: Tác dụng của quán tưởng trong khi mang thai - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Những ngộ nhận trong quá trình mang thai - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ngôn ngữ được sử dụng trong Thiền tông - Thích Nhật Từ
TRONG KIẾP PHÙ DU - Thầy Nhật Từ Giảng trong lễ Cúng Dường Trai Tăng tại Chùa Giác Ngộ 15/01/2021 - Thích Nhật Từ
Pháp Hành Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Chúng Ta - Thích Thái Hòa
Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 1, 2 Và 3) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 2) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Quý Trọng Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Con (Tập 3) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
4 điều đáng sợ và đáng trân trọng - Thích Phước Nghiêm
Mùa hiếu hạnh trong truyền thống tâm linh Phật giáo - Thích Thái Hòa
Hỏi đáp về Nghiên cứu Tứ Diệu Đế - Quan trong là làm đúng - Thái độ khi phục vụ - Thầy Viên Minh
Vấn đáp: Các bản kinh trong Tịnh Độ tông - Giảng nghĩa vạn pháp duy thức - Thích Nhật Từ
Tính truyền thống trong Tông phái Phật Giáo - Thích Trí Quảng
NGHI LỄ TÁN HOA CÚNG PHẬT Do chư Tăng Tịnh Độ Tông Nhật Bản hành lễ tại chùa Giác Ngộ, ngày 08 - 02 - Chùa Giác Ngộ
Hộ niệm, tống táng và siêu thoát (16/04/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thư Thầy Trò - Thư số 26 - Thái độ tu tập và trạng thái kinh nghiệm - Thích Viên Minh
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 12/08/2018 - 138. Kinh tổng thuyết và biệt thuyết P.1 - Thích Thiện Xuân
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 13/08/2018 - 138. Kinh tổng thuyết và biệt thuyết P.2 - Thích Thiện Xuân
Tông Chỉ Tông Tịnh Độ - Bản Nguyện Niệm Phật - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Thiền tông và Tịnh độ tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: So sánh truyền thống xuất gia của Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
39. Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 2) - TT. Thích Thiện Xuân
38. Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Cảnh giới tái sinh của người tu theo Tịnh độ tông và Thiền tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Phá thai và Nghiệp lực - Thích Trúc Thái Minh
Vấn đáp: Thai phụ làm đẹp có ảnh hưởng đến thai nhi không ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phước và Nghiệp của thai phụ khi giữ hay bỏ thai nhi - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: PHỤ NỮ MANG THAI có được đeo TANG không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phá thai, ngừa thai, xây dựng lý tưởng, bảo vệ thai nhi - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tâm Tu Tập Trong Kinh Tăng Chi Bộ - Thích Trí Huệ
Trong Cây Có Hoa - Thích Nguyên Tạng
Vấn đáp: Phá thai khi bào thai bị hội chứng Down - Thích Nhật Từ
Talk show: PHẬT GIÁO & VĂN HÓA VIỆT NAM - GS. TSKH Trần Ngọc Thêm - GS. TSKH Trần Ngọc Thêm
Vấn đáp: Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
Cư Trần Phú 10: Trong nhà có báu thôi tìm kiếm (25/04/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Nhìn Vào Thái Độ Sống Của Mình Trong Mỗi Giây Phút - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Tục mua đường trong tang lễ - Thích Nhật Từ
Kính Phật trọng tăng và tu tập - Thích Trí Huệ
Dị Bộ Tông Luân Luận 10: Tịnh Độ trong hiện tại - Thích Nhất Hạnh
Thầy Nhật Từ ban đạo từ trong lễ tổng kết Phật sự quỹ ĐPNN 2019 - Thích Nhật Từ
ĐẠO TỪ CỦA THẦY NHẬT TỪ Trong lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia Tại chùa Giác Ngộ 20-03-2021 - Thích Nhật Từ
ĐẠO TỪ CỦA THẦY NHẬT TỪ Trong lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia - Tại chùa Giác Ngộ 20-03-2021 - Thích Nhật Từ
Thiền và Thiền tông trong Kim Cang thừa - Drupon Sonam Jorphel Rinpoche
BÀI HỌC TỪ THẮNG VÀ THUA Trong Cuộc Bầu Cử TỔNG THỐNG MỸ 2020 - TT. Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Phật tử Hoa Phước dâng lời tác bạch trong lễ tổng kết Phật sự Quỹ ĐPNN 2019 - Chùa Giác Ngộ
TỊNH ĐỘ TÔNG TRONG KINH A DI ĐÀ VÀ QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ - Thầy Nhật Từ 30-12-2020. - Thích Nhật Từ
Nhìn vào thái độ sống của mình trong mỗi phút giây | Chùa Giác Ngộ | 30.01.2018 - Thích Minh Niệm
Chữ Hiếu Trong Văn Tạng PaLi - Thích Bửu Chánh
Sống trong hiện tại - Thích Chiếu Tăng
Sự tích Địa Tạng Bồ Tát: Năm trọng tội ngỗ nghịch và địa ngục Vô Gián - Thích Chiếu Tăng
Vấn đáp: Ứng xử của người Phật tử trong lễ tang - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Văn hóa phúng điếu trong tang lễ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Những điều nên làm trong tang lễ - Thích Nhật Từ
Vì Sao Phải Kính Phật Trọng Tăng - Thích Thiện Tuệ
Kính Phật trọng Tăng - Thích Chân Quang
Bệnh Trong Kinh Tạng PaLi - Thích Bửu Chánh
Bệnh Trong Kinh Tạng Pali - Thích Bửu Chánh
Vấn đáp: Những văn hóa tập quán không nên trong lễ tang - Thích Nhật Từ
Mười nền tảng niềm tin trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Xây dựng Tăng Thân là quan trọng - Thích Nhất Hạnh
Sự Dung Thông Giữa 2 Truyền Thống Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông - Thích Nữ Liễu Pháp
Hạnh Hiếu Trong Kinh Địa Tạng - Thích Pháp Đăng
Mười Pháp Niệm Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm - Thích Trí Huệ
Phước Báo Công Đức Trọng Phật, Kỉnh Tăng, Lễ Chùa - Thích Trí Huệ
Chia sẻ và hiến tặng trong tình yêu - Thích Minh Niệm
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 02- Thế nào là 'Ngũ uẩn' trong Phật giáo - Thích Hạnh Bình
VẤN ĐÁP: Trong Kinh Địa Tạng dạy làm phước hồi hướng cho người mất...? - Thích Thiện Tuệ
Xây dựng tăng là việc quan trọng - Thích Nhất Hạnh
40. 10 Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Thiền Tông Phần 1 - TT. Thích Thiện Xuân
Phật giáo và văn hóa Việt Nam - GS. TSKH Trần Ngọc Thêm - GS. TSKH Trần Ngọc Thêm
Vai trò giới luật trong đời sống Tăng già - phần 2 - Thích Thiện Thuận
Chủ đề : Ý NGHĨA TĂNG THƯỢNG MẠN TRONG KINH PHÁP HOA - Thích Quang Thạnh
Học thuyết Bồ tát trong kinh tạng Nikaya và Đại thừa - Thích Chơn Minh
MƯỜI NỀN TẢNG NIỀM TIN TRONG ĐẠO PHẬT - NGÀY 14 - 08 - 2018 - Thích Nhật Từ
Pháp Hành Trong Kinh Tạng NIKAYA - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Giải thích về Pháp môn tịnh độ, thiền tông, mật tông - Thích Nhật Từ
Giáo Nghĩa Trong Kinh Tạng Nguyên Thủy (Nikaya) - Thích Viên Trí
Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay tặng quà cho đồng bào miền Trung trong bão số 10 - Thích Nhật Từ
Kính Phật Trọng Tăng ( Chùa Đại Quang - Chương Mỹ- Hà Nội ) - Thích Chiếu Khánh
Sống hạnh phúc trong tăng thân (Tiếng Việt) - Làng Mai - Thích Nữ Hội Nghiêm
Lòng hiếu thảo trong kinh tạng Nikaya - Thích Thiện Thuận
LỜI PHẬT DẠY TRONG KINH TẠNG NIKÀYA (Tập 1) - II. Bố Thí Và Cúng Dường - Thích Quang Thạnh
Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng - Thích Nhật Từ
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thiền tông mật truyền - Thiền tông lý giải - P2 - Thích Thanh Từ
Thiền tông mật truyền - Thiền tông lý giải - P1 - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Truyền Đăng Lục - Lịch sử Thiền tông Trung Hoa - Thích Thanh Từ
ĐẠO TỪ CỦA TT. THÍCH NHẬT TỪ TRONG LỄ TỔNG KẾT PHẬT SỰ, THIỆN SỰ 2020 CHÙA GIÁC NGỘ, NGÀY 31-01-2021 - Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ ban đạo từ trong lễ tổng kết Phật sự 2018 tại chùa Giác Ngộ 27-01-2019 - Thích Nhật TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký