Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Nguyên AnThích Nhật TừThích Nữ Như LanThích Trí QuảngThích Pháp Hòa

Kết Quả Tìm Kiếm

Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Của Ba Đời Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Của Ba Đời Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Nhân quả và nghiệp báo - Thích Chánh Định
Bát Chánh Đạo - Bài 1: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp - Thích Trí Siêu
Bát Chánh Đạo - Bài 2: Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định - Thích Trí Siêu
Chủ Nhân Của Nghiệp - Thích Chân Tính
Nhân Quả Tịnh Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tịnh Độ Vãng Sanh Chánh Nhân - Pháp Sư Định Hoằng
Bát Chánh Đạo - Chánh Nghiệp - Thích Chân Quang
Chánh Ngữ Chánh Nghiệp - Thích Nhất Hạnh
Tinh Thần Kỷ Luật, Nhân Phẩm Và Thành Công Trong Lập Nghiệp - Thích Nhật Từ
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kỳ 3) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và Quả Của Nghiệp (Kỳ 2) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và Quả Của Nghiệp (Kỳ 1) - Thích Giác Chánh
Nghiệp Đạo (Kỳ 2) - Làm Sao Thành Nghiệp Nhân - Thích Nhất Chân
Bát Chánh Đạo 4: Chánh nghiệp - Hành vi chân chánh và hành vi thánh (18/10/2009) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tịnh Nghiệp Là Gì? Tại Sao Phải Tu Tịnh Nghiệp? - Pháp Sư Tịnh Không
Chánh Nhân Tu Để Chứng Chánh Quả - Thích Trí Huệ
Tọa Đàm: Sự Mầu Nhiệm Của Phật Pháp (Nhân Vật: Chánh Trí Giác) (Rất Hay) - Phật Âm
Bát Thánh Đạo (Phần 3) - Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhẫn là chánh hạnh thành Phật - Thích Khế Định
Nhận Thức Niệm Phật Chánh Tín - Thích Thiện Xuân
Phật trao chánh pháp nhãn tạng cho Ca Diếp - Thích Thanh Từ
NIỆM PHẬT CHÁNH NHÂN VÃNG SANH (1007) - Thích Đức Trường
CHÁNH NGỮ - Thầy Quảng Tịnh giảng lớp Bát Chánh Đạo, ngày 02-04-2021 - Thích Quảng Tịnh
Đường Đi Của Luật Nhân Quả - Chánh Phật Pháp Thực Tiễn - Thích Thông Lạc
CHÁNH NGHIỆP - ĐĐ. Thích Lệ Tuân giảng trong lớp Bát Chánh Đạo, ngày 09-04-2021 - ĐĐ. Thích Lệ Tuân
CHÁNH NGHIỆP - ĐĐ. Thích Lệ Tuân giảng trong lớp Bát Chánh Đạo, ngày 09-04-2021 - ĐĐ. Thích Lệ Tuân
Bài 16 Chánh Tinh Tấn - Chánh Định - Thích Nhất Hạnh
Chánh Nghiệp - Thích Trí Huệ
Chánh Nghiệp - Thích Trí Huệ
Bát Chánh Đạo - Chánh Tinh Tấn - Thích Chân Quang
Chánh Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Phật dạy về tình yêu, từ bỏ nghiện game, hôn nhân đồng tính - Thích Nhật Từ
Phát Huy Phẩm Tính Nhẫn Nhục - Thích Phước Tịnh
Báo Thời Của Nghiệp - Thích Chánh Định
Tu Là Chuyển Nghiệp - Chánh Báo Và Y Báo 06 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Chánh Báo Và Y Báo 05 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Chánh Báo Và Y Báo 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Chánh Báo Và Y Báo 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tịnh nghiệp đạo tràng - Phật Âm
Tính chất của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Thế Nào Là Người Chân Chánh Học Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Khởi Phát Chánh Kiến - Thích Phước Tịnh
Tầm Quan Trọng Của Thực Tập Chánh Nghiệp - Thích Minh Niệm
Giới luật - Nhân quả nghiệp báo - Trí Tuệ & Giác Ngộ - Thập nhị nhân duyên - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Niệm Phật Để Giúp Cho Tam Nghiệp Thanh Tịnh - Thích Trung Đạo
Phật Thuyết Thập Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 73 Và 74) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhân Quả Nghiệp Báo - Thích Trí Huệ
Bí Mật Nghiệp Và Nhân Quả - Thích Trí Huệ
Nghiệp Và Nhân Quả - Thích Trí Huệ
Bài giảng khiến hàng triệu Phật tử phải thức tỉnh vì quá hay - Thích Bửu Chánh
Pháp Nhẫn Nại - Thích Bửu Chánh
Lý Nhân Quả (Kỳ 2) - Thích Giác Chánh
Lý Nhân Quả (Kỳ 1) - Thích Giác Chánh
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 75, 76, 77, 78, 79 Và 80) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 71 Và 72) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 67, 68, 69 Và 70) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 63, 64, 65 Và 66) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 61 Và 62) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 59 Và 60) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 57 Và 58) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 55 Và 56) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 53 Và 54) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 41 Và 42) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 33 Và 34) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 31 Và 32) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 29 Và 30) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Các tình huống chia sẻ Phật pháp, góc nhìn đúng về đổ nghiệp - Thích Nhật Từ
Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 2 - Tinh Thần Trách Nhiệm Và Giáo Dục Cá Nhân - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bát Thánh Đạo - Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhân Quả Nghiệp - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Nhân - Thích Trí Quảng
Nhân Quả Nghiệp Báo - Thích Minh Vũ
Ta Là Chủ Nhân Của Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Nhân Quả (Kỳ 1) - Chánh Tín Mê Tín - Thích Thiện Xuân
Nhân Sinh Tâm Thiện - Thích Bửu Chánh
Thập Nhị Nhân Duyên - Thích Bửu Chánh
Nhân sanh tâm thiện - Thích Bửu Chánh
Chấp Nhận Nghiệp - Thích Trí Quảng
Nhân Quả (Kỳ 2) - Nghiệp - Thích Thiện Xuân
Chấp Nhận Nghiệp - Thích Trí Quảng
Nghiệp, Nhân Quả Và Luân Hồi - Thích Trí Hoằng
Nhận Diện Nghiệp - Thích Trí Quảng
Nhân Quả Nghiệp - Thích Thiện Xuân
Nhân Quả Nghiệp Tội Phước - Thích Pháp Hòa
Nhân Quả Nghiệp Và Luân Hồi - Thích Thiện Hoa
Nhận Diện Nghiệp - Thích Trí Quảng
Vấn đáp: Nhận diện Nghiệp đến hay Quả đến - Thích Nhật Từ
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Trọn Bộ 40 Phần, 80 Tập) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Di Giáo 07: Sức mạnh của tinh tấn, chánh niệm & chánh định (20/05/2012) video do Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vết Nhạn Lưng Trời - Huỳnh Trung Chánh
Tài sản theo quan hệ nhân quả - Thích Chánh Định
Ăn Chay Tránh Được Nghiệp Sát - Thích Huệ Nhẫn
Nhân Quả Nghiệp Báo Trong Kiếp Người - Thích Trí Huệ
Pháp thoại: Nhân Quả Nghiệp Báo - Thích Thiện Hữu
Nhân quả, nghiệp báo và cách hóa giải - Thích Nhật Từ
Nghiệp Báo Nhân Quả Trong Ba Đời - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Những ngộ nhận về ảnh hưởng cận tử nghiệp - Thích Nhật Từ
Tự Mình Phản Tĩnh Tiêu Nghiệp Chướng - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Nghiệp Tam Phước (4 Tập, 2 Phần) - Pháp Sư Tịnh Không
Chánh nhân vãng sanh - Thích Pháp Đăng
Chánh Nhân Vãng Sanh - Thích Pháp Đăng
Chánh nhân vãng sanh - Thích Thiện Pháp
Nhận thức về chánh niệm - Thích Thiện Thuận
Khai ngộ nhân tâm để lập nghiệp thành công - Thích Nhật Từ
Quy Luật Nhân Quả Và Sự Tái Sanh Luân Hồi Của Nghiệp Lực - Thích Thông Lạc
Vấn đáp: Cho và Nhận về theo tinh thần đạo Phật - Thích Nhật Từ
Tính Nhân Bản Của Đạo Phật - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Đức Phật dạy về tình yêu - hôn nhân - gia đình - Thích Nhật Từ
Đoạn Nhân Ta Bà, Trồng Nhân Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan
Chánh Đạo, Chánh Pháp, Chánh Hạnh Và Chánh Quả - Thích Trí Huệ
Chánh Đạo, Chánh Pháp, Chánh Hạnh, Chánh Quả - Thích Trí Huệ
Tịnh Nghiệp Tam Phước - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Hai Nhân Duyên, Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo (2012) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Doanh Nhân Thành Đạt Nghĩ Gì? - Doanh Nhân Nguyễn Chánh Thành
Vấn đáp: Sự tương quan giữa nhân quả và văn hóa doanh nghiệp - Thích Nhật Từ
Nhận Thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không
Soi Sáng 29: Tính Nhân Bản Của Đạo Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Luân Hồi Và Nhân Quả (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Sư thầy nói về Nguyên Nhân Xuất Xứ Sự Thật về bài hát Độ Ta Không Độ Nàng - Thích Chánh Định
Vấn đáp: Nhân quả nghiệp sát kinh doanh nhà hàng thực phẩm mặn - Thích Nhật Từ
Sống Đừng Tạo Thêm Nghiệp Nếu Không Muốn Nhận Quả Báo Về Sau - Thích Phước Tiến
Nhân Duyên Làm Thân Nữ & Mang Thân Nữ Có Phải Nghiệp Nặng Không - Thích Thiện Tuệ
Kinh Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác - Pháp Sư Tịnh Không
Gốc Rễ Của Học Phật Thành Tựu Là Ở Trì Giới Và Nhẫn Nhục - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Tiếp nhận thông tin theo tinh thần đạo Phật - Thích Nhật Từ
Soi Sáng 29 - Tính Nhân Bản Trong Đạo Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật hoàng Trần Nhân Tông - Thích Quảng Tịnh
Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam (Nguyên Tác: Cư Sĩ Hoàng Hàm Chi) (Thích Hoằng Tri dịch) - Phật Âm
Nghiệp Và Nghiệp Báo - Tổng Quan Về Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 06 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 05 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 01 - HT. Thích Thanh Từ
Hóa giải stress cho các doanh nhân theo tinh thần Phật giáo - Thích Trí Huệ
Kinh Hiền Nhân 4: Cư sĩ Tu-Đạt là người Phật tử chân chánh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
(3-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen - Thích Bửu Chánh
Nghiệp Đạo (Kỳ 3) - Nghiệp Thiện Của Nghiệp Đạo - Thích Nhất Chân
Nghiệp Và Nghiệp Báo 2 - Các Loại Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nghiệp Và Nghiệp Báo 3 - Các Loại Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
(5-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(4-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(3-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Vai trò quan trọng của thuyết nhân quả nghiệp báo trong đạo Phật | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu - Thích Nhật Từ
Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính. Đạo pháp - Dân tộc - CNXH - Thích Nữ Tường Phổ
Mười giá trị tình yêu bền vững - Pháp thoại về tình yêu hôn nhân gia đình - Thích Nhật Từ
Nhân Gian Tịnh Độ - Đi Vào Tịnh Độ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hỏi đáp về Kinh nghiệm - Ngũ uẩn - Gieo nhân thiện - Chuyển hóa nghiệp - Thấy và Buông - Thức - Phước Huệ song tu - HT. Viên Minh
Lớp Bát Chánh Đạo với Thầy Quảng Tịnh - Ngày 23/11/2018 - Thích Quảng Tịnh
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Thiền Chất Dinh Dưỡng Tinh Thần của Nhân Loại Ở Thế Kỷ 21 - Thích Trí Quảng
Nhận Thức Về Tịnh Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Thế Gian Là Nhân, Tịnh Độ Tây Phương Là Quả - Thích Trí Huệ
Sư Minh Niệm || Tầm Quan Trọng Của Thực Tập Chánh Nghiệp || Bản Hoa Anh Đào || 07.10.2015 - Thích Minh Niệm
Tu Tịnh Nghiệp - Cư Sĩ Vọng Tây
Tịnh Độ Đới Nghiệp - Cư Sĩ Vọng Tây
Vấn đáp: Sự tu tập của thầy Thích Giác Nhàn là có đúng chánh pháp không ? - Thích Nhật Từ
Tâm Đức Là Nền Tảng Của Sự Thành Công - Doanh Nhân Nguyễn Chánh Thành chia sẻ - Thích Nữ Hương Nhũ
Kinh NIKAYA Giảng Giải Thánh Trí Năm Uẩn 6 – Nhận Diện Chánh Tà - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 05 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 01 - HT. Thích Thanh Từ
Chánh Tinh Tấn - Thích Thiện Tuệ
Tịnh Độ Chánh Kiến và Mê Tín - Thích Trí Huệ
Chánh Đạo - Thích Chân Tính
Lớp Bát Chánh Đạo: - Thích Quảng Tịnh
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục - Thích Tuệ Hải
Vấn đáp: Phật học ứng dụng 01: Tình yêu và sự nghiệp (21/08/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Nhân Duyên và Nghiệp Duyên - Thích Phước Tiến
Tịnh Nghiệp Tam Phước - Thích Nữ Như Lan
Thanh Tịnh Tam Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Đức Nghiệp
Tịnh Nghiệp Tam Phước (Kỳ 1) - Thích Trí Đức
Tịnh Nghiệp Tam Phước - Thích Đức An
Sửa đổi 3 nghiệp - Thích Chân Tính
Tịnh Nhân Tịnh Quả - Thích Pháp Hòa
Chánh Tinh Tấn - Thích Pháp Đăng
Tình Yêu Chánh Pháp - Thích Thiện Tuệ
Duy Trì Chánh Niệm - Thích Phước Tịnh
Đi vào chánh niệm - Thích Phước Tịnh
Trả Lời Câu Hỏi - Tịnh Xá Ngọc Phương - Thích Bửu Chánh
Chánh Tinh Tấn - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Đặc tính của chánh pháp - Thích Nhật Từ
Chánh niệm tỉnh giác - Thích Tâm Đức
Duy Trì Chánh Niệm - Thích Phước Tịnh
Tuổi trẻ tình yêu lý tưởng - Thích Bửu Chánh
CHÁNH MẠNG - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ - Ngày 14-04-2021 - Thích Quảng Tịnh
Vấn đáp: Duy Trì Sự Tỉnh Thức về Chánh Niệm đối với Phật tử tại gia | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tịnh Chư Nghiệp Chướng - Thích Nữ Hương NhũXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký