Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Nữ Như LanThích Nhất HạnhThích Thiện TuệThích Nhật TừThích Pháp Hòa

Kết Quả Tìm Kiếm

Thờ Phật Lạy Phật Cúng Phật (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi (Trích Kinh Địa Tạng) (1/13) - Phật Âm
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật (Tập 111, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Học Phổ Thông | Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật - phần 2 - Thích Hạnh Tuệ
Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Lược Sử Phật A Di Đà Và 48 Lời Nguyện (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông - Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật - Thích Hạnh Tuệ
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
1285: ĐIỀU GÌ PHẬT CŨNG BIẾT, CÔNG ĐỨC LÀNH NÀO PHẬT CŨNG CÓ, AI PHẬT CŨNG THƯƠNG - Thích Thiện Tuệ
Trí Huệ Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Bố Thí Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Sám Hối (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Quy Y Tam Bảo (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tinh Tấn Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Trì Giới Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Ngũ Minh (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tứ Diệu Đế (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tịnh Độ (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Luân Hồi (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Nhân Quả (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Vô Thường (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Ăn Chay (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Ngũ Giới (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Xuất Phát Điểm Của Đạo Phật (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Tứ Nhiếp Pháp (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tịnh Độ Tông (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Bát Quan Trai Giới (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Xưng Danh Hiệu Chư Phật (Trích Kinh Địa Tạng) (9/13) - Phật Âm
Phật Giáo Với Gia Đình (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Cổ nhạc Phật giáo: Trích đoạn Đức phật Thích Ca - Thầy Đức Chiếu - Thanh Kim Huệ - Võ Minh Lâm
Những Lợi Ích Và Công Đức Của Sự Niệm Phật (Trích Đoạn) - Phật Âm
Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát (Rất Hay) (Nguyên Tác: Trích Lục Phật Tạp Chí Từ Bi Âm) - Diệu Pháp Âm
Phật Giáo Với Xã Hội (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 24 - Trích Kinh Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá - Thích Thanh Từ
Thập Thiện Nghiệp (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Thiền Định Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thờ Phật Cúng Phật Lạy Phật - Thích Thiện Xuân
Thờ Phật, Lạy Phật, và Cúng Phật - Thích Nguyên Hạnh
Thờ Phật, Lạy Phật và Cúng Phật - Thích Chiếu Khánh
Thờ Phật - Lễ Phật - Cúng Phật - Thích Viên Trí
Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 ng - Chùa Giác Ngộ
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ. TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT, KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 - Chùa Giác Ngộ
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phật giáo Nam tông Kh'mer đồng hành cùng dân tộc - Đạo Phật Ngày Nay
Pháp Đàm Phật Giáo Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Đại lễ Cung nghinh Xá lợi Phật và chư Thánh Tăng - Trọn bộ (02 phần) - Phật Âm
Pháp Hoa cúng Phật - Ca nhạc Phật giáo - Sỹ Luân
Chia sẻ Phật pháp cùng các thanh thiếu niên Phật tử chùa Sùng Quang - Thích Trí Huệ
Tụng Kinh Tiểu Sử Đức Phật Trích Kinh Phật Cho Người Phật Tử Tại Gia tại Chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Cùng thầy Thích Trí Huệ ôn tập kiến thức Phật học phổ thông - Thích Trí Huệ
Đêm hoa đăng cung tiễn Phật ngọc - Phật Âm
Nghi Thức Cúng Tế Có Chính Thức Trong Phật Giáo Hay Không ? - Thích Thông Toàn
Thờ Phật Lạy Phật Cúng Phật - Thích Trí Huệ
Tôn Giả Mục Kiền Liên (Thần Thông Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Phật Học Phổ Thông quyển 1 tt 4/2/2020 (11/1/Canh Tý) phát lại - Thích Thiện Xuân
Kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo gia đình - Thích Trí Huệ
Phật Học Phổ Thông - Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Hạnh Tuệ
Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật - Phật Âm
Đọc: Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Phật Âm
Phát triển chùa Phật giáo thông qua Đạo tràng và quỹ từ thiện - Thích Nhật Từ
Năm phương diện phát triển Phật giáo trong truyền thông số - Thích Nhật Từ
Phật Đản Sanh - Công Đức Tắm Phật - Thích Thông Triết
Phật Học Phổ Thông - Bổn Phận Người Phật Tử Tại Gia - Thích Hạnh Tuệ
Phật Học Phổ Thông - Lược Sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại Nguyện - Thích Hạnh Tuệ
Phật học phổ thông quyển 1 tt (phát lại ) - Thích Thiện Xuân
2. Phật Học Phổ Thông Bài 1 Đạo Phật Phần 2 Giảng Tại Chùa Linh Bửu Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp - Pháp Sư Tịnh Không
Như Lai Tán Thán (Trích Kinh Địa Tạng) (6/13) - Phật Âm
MỪNG PHẬT ĐẢN 2020 | TRÌ TỤNG KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT - KINH DI GIÁO - Chùa Giác Ngộ
cùng Phật tử chung tay bảo vệ Tê giác Chùa Phật Quang 2016 - Thích Chân Quang
Đại Lễ Cung Nghinh Xá Lợi Phật - Phật Âm
Ðịa Thần Hộ Pháp (Trích Kinh Địa Tạng) (11/13) - Phật Âm
Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất (Trích Kinh Địa Tạng) (7/13) - Phật Âm
Phân Thân Tập Hội (Trích Kinh Địa Tạng) (2/13) - Phật Âm
Vì sao tôi theo đạo Phật 2 - Đạo diễn Lê Cung Bắc - 29-05-2016 - Lê Cung Bắc
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai (Trích từ Kinh Đại Bảo Tích) - Phật Âm
Dặn Dò Cứu Ðộ Nhơn Thiên (Trích Kinh Địa Tạng) (13/13) - Phật Âm
Ăn Chay (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Khái Yếu Về Tam Quy (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Trích Phật Giáo Là Gì ? - Pháp Sư Tịnh Không
Trích Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thấy Nghe Ðược Lợi Ích (Trích Kinh Địa Tạng) (12/13) - Phật Âm
Các Vua Diêm La Khen Ngợi (Trích Kinh Địa Tạng) (8/13) - Phật Âm
Danh Hiệu Của Ðịa Ngục (Trích Kinh Địa Tạng) (5/13) - Phật Âm
Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh (Trích Kinh Địa Tạng) (4/13) - Phật Âm
Luân Hồi Và Nhân Quả (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Khái Yếu Về Ngũ Giới (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Phật Ngôn Trích Giảng - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Phật tử và quả vị Phật, ba thân Phật, phát tâm xuất gia, trì chú Thủ Lăng Nghiêm, cảnh giới - Thích Nhật Từ
Học Phật Là Học Trí Huệ Viên Mãn (Tập 155, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Chư Phật Thánh Lực (Tập 258, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề (Tập 342, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí (Trích Kinh Địa Tạng) (10/13) - Phật Âm
Vì Sao Phật Tử Phải Giữ Ngũ Giới (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Người Thật Thà Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Bảo Liên Phật Quang (Tập 316, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Thập Phương Phật Tán (Tập 329, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Bổn Nguyện Niệm Phật (Tập 234, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Tích Phật A Di Đà (Trọn Bộ, 1 Phần, 10 Tập) (Trích Từ Kinh Vô Lượng Thọ) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Trích Trong Kinh Hoa Nghiêm) - Phật Âm
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên (Trích Kinh Địa Tạng) (3/13) - Phật Âm
Biết Niệm Phật Mới Diệt Tội (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ. TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT, KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN - Chùa Giác Ngộ
1612. Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội (rất hay) - Thích Trí Huệ
CÚNG HƯƠNG - TÁN PHẬT - Nhạc Lễ Phật Giáo - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Thích Hạnh Tuệ | Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật - phần 1 - Thích Hạnh Tuệ
Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật (Tập 376, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Trích Đoạn (Chư Tổ, Pháp Sư Tịnh Không, Cư Sĩ Diệu Âm Úc Châu)(104 Phần, Còn Tiếp)(Rất Hay) - Phật Âm
Trích Đoạn Giảng Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội - Thích Trí Huệ
Một Dân tộc thông minh - Thiền Tôn Phật Quang - Chùa Phật Quang
Bài Pháp Rất Hiếm Vấn Đạo Thầy Thông Lạc Về Tương Lai Đạo Phật Nguyên Thủy - Thích thông Lạc
THẦN THÔNG - TỨ NHƯ Ý TÚC Việt Nam [Phật Pháp Nhiệm Màu] - Thích Thông Lạc
Trang Nghiêm LỄ TẮM PHẬT cùng Tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 79 - Quốc Sư Thông Biện (Đời 8 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thức Ăn Phật Pháp Dành Cho Phật Tử: Con Đường Phát Triển Phật Giáo Hữu Hiệu - TT. NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Niệm Phật đi về đâu - TT. Huệ Thông giảng - Thích Huệ Thông
Thông điệp Đức Phật ra đời - Thích Thông Phương
Đại Lễ Phật Đản 2017 - Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang Tp.HCM - Thiền Tôn Phật Quang
Phật Học Vấn Ðáp 6 - pháp sư Ngộ Thông - Thích Ngộ Thông
Phật Học Vấn Ðáp 5 - pháp sư Ngộ Thông - Thích Ngộ Thông
Phật Học Vấn Ðáp 4 - pháp sư Ngộ Thông - Thích Ngộ Thông
Phật Học Vấn Ðáp 3 - pháp sư Ngộ Thông - Thích Ngộ Thông
Phật Học Vấn Ðáp 2 - pháp sư Ngộ Thông - Thích Ngộ Thông
Phật Học Vấn Ðáp 1 - pháp sư Ngộ Thông - Thích Ngộ Thông
TỤNG KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT Cùng Tăng đoàn chùa Giác Ngộ vào lúc 5g00, ngày 27-04-2020 - Chùa Giác Ngộ
Thờ Phật, lạy Phật, quán tưởng Phật, niệm Phật, học Phật và tu Phật - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Khái Yếu Về Thập Thiện (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Kinh Thiên Sứ (Trích Từ Kinh Trung A Hàm) (Việt Dịch Và Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ) - Phật Âm
Cúng Dường Tam Bảo (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Di Ngôn Sau Cùng Của Đức Phật - Phật Âm
Sự Thù Thắng Và Vi Diệu Của Câu Phật Hiệu (Trích từ Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, Tập 27) - Pháp Sư Tịnh Không
Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ (Tập 89, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
VẤN ĐÁP: “GẦN CHÙA GỌI PHẬT BẰNG ANH, THẤY PHẬT HIỀN LÀNH CÕNG PHẬT ĐI CHƠI“ ? - Thích Thiện Tuệ
Tại sao tín đồ Phật giáo khi chào nhau thường dùng từ ‘mô Phật’ hay A DI Đà Phật? - Thích Hạnh Bình
Đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay tham quan và lễ Phật tại An Việt Nam Phật Quốc Tự, Ấn Độ - Thích Nhật Từ
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
TỤNG KINH BẢY LOẠI VỢ - Trích kinh PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA, do TT. Thích Nhật Từ soạn dị - Chùa Giác Ngộ
Đâu Cũng Là Phật Sự (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Đâu Cũng Là Phật Sự (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
Thờ Phật và thờ Gia tiên trên cùng một ban thờ? - AVG
Bí mật của địa cung chùa Pháp Môn - Phật Âm
Vấn đáp: Văn hóa thờ Tổ, Phật tử có nên cúng Ngọ - Thích Nhật Từ
Kinh Nghiệp Báo (Trích Từ Đại Tạng Kinh) - Phật Âm
Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà - Thích Nhật Hỷ
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
Đời sống hằng ngày của Đức Phật - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 1) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 2) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh (Phật Tử Phạm Thị Tuất ở Nam Định) (Mới) - Phật Âm
Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh (Trương Biết) - Phật Âm
Phật tử Tại Gia 68: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Phật Hóa Gia Dình - Thích Thiện Chơn
Đệ Tử Phật Phải Hiểu Phật, Làm Theo Phật - Thích Phước Nghiêm
THỨC ĂN PHẬT PHÁP DÀNH CHO PHẬT TỬ: CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO HỮU HIỆU - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Sự Dung Thông Giữa 2 Truyền Thống Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông - Thích Nữ Liễu Pháp
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 2/2 (18/07/2008) video do Thích Nhật Từ giản - Thích Nhật Từ
Năm Lời Di Chúc Của Trưởng Lão Thích Thông Lạc - Chánh Phật Pháp Thực Tiễn - Thích Thông Lạc
Dâng Hoa Cúng Phật - Thích Pháp Hòa
Lễ cúng Phật - Thích Chiếu Khánh
Con Người Ai Cũng Tu Thành Phật - Thích Trí Huệ
Ai Cũng Có Khả Năng Tu Thành Phật - Thích Trí Huệ
Ai Cũng Thành Phật - Thích Giác Hóa
Kể Chuyện: Hái Hoa Cúng Phật - Thích Nguyên An
Kể Chuyện: Hạt Cơm Cúng Phật - Thích Nguyên An
Ai Cũng Là Phật - Thích Chân Tính
Chúng Mình Cùng Ăn Chay - Phật Âm
Chỉ cúng Phật vào ngày Rằm, mùng Một đúng hay sai? - AVG
Đâu là đúng: Thờ Phật và thờ Gia tiên trên cùng một ban thờ - AVG
Đâu là đúng: Cúng Phật ngày rằm, mồng một - AVG
Cúng Dường Trai Tăng - Phổ Đà Sơn - Phật Âm
Phật giáo đồng hành cùng dân tộc - VTV
Thờ Cúng Phật (Phần 1) - Thích Nhật Từ
Thờ Cúng Phật (Phần 2) - Thích Nhật Từ
Đâu Là Đúng: Thờ phật và thờ gia tiên có nên cùng một bàn thờ? - An Viên
Vấn đáp: Thờ cúng Phật, tổ tiên, thần tài, thổ địa - Thích Nhật Từ
Bốn Pháp Cung Kính Phật - Thích Vạn Mãn
Đâu là đúng: Lời răn chuẩn mực của đạo Phật về ngày cúng giỗ - AVG
Cúng hương tán Phật - Chùa Giác Ngộ
Niệm Phật Phát Khởi 4 Tâm Rộng Lớn (Thích Nhật Hỷ) - Phật Âm
Niệm Phật phát khởi bốn tâm rộng lớn - Phật thất 66 - Thích Nhật Hỷ
Vài đặc điểm của Phật Giáo - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Đức Phật nhập Đại Niết Bàn - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Thập Đại Đệ Tử Phật (Nhóm Phật Tử Úc Châu thực hiện) - Phật Âm
Phật Niệm Phật Mà Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Pháp Nhiệm Mầu - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Tâm Nguyện Theo Phật - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Phật Thất An Huy Trung Quốc (Kinh Hành Niệm Phật) - Phật Âm
Diễn Đọc - Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Phật ÂmXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký