Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Minh ThànhThích Nhật TừThích Trí HuệThích Nguyên AnThích Quang Thạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

40. 10 Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Thiền Tông Phần 1 - TT. Thích Thiện Xuân
45.10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 6 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Khái niệm tái sinh, Tịnh độ tông - Mật tông và Thiền tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tịnh độ tông - Thiền tông - Mật tông - Thích Nhật Từ
44. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 5 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
43. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 4 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
42. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 3 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
41. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
48. Câu Xá Tông (Phần 2) - TT. Thích Thiện Xuân
47. Câu Xá Tông (Phần 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Lịch Sử Thiền Tông (phần 1) - Không tác Giả
1657 - Thiền Lâm Bảo Huấn, Thiền Môn Tổng Quan - Phần 6 - Thích Trí Huệ
1658 - Thiền Lâm Bảo Huấn, Thiền Môn Tổng Quan - Phần 7 - Thích Trí Huệ
1659 - Thiền Lâm Bảo Huấn, Thiền Môn Tổng Quan - Phần 8 - Thích Trí Huệ
1660 - Thiền Lâm Bảo Huấn, Thiền Môn Tổng Quan - Phần 9 - Thích Trí Huệ
Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Phần 2 TỔ A-NAN giảng tại Syndey Úc Châu, Tháng 10 2013 - Thích Thiện Xuân
Thiền Lâm Bảo Huấn - Thiền môn tổng quan (phần tiếp theo) Nhị Khóa Hiệp Giải - Thích Trí Huệ
Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Phần 1 TỔ MAHACADIEP giảng tại Syndey Úc Châu, Tháng 10 2013 - Thích Thiện Xuân
Duy Thức Tông (Phần 2) - TT. Thích Thiện Xuân
Thiền Tông Là Gì (Phần 2) - Thích Thông Phương
Thiền Tông Là Gì (Phần 1) - Thích Thông Phương
Thiền tông mật truyền - Thiền tông lý giải - P2 - Thích Thanh Từ
Thiền tông mật truyền - Thiền tông lý giải - P1 - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Truyền Đăng Lục - Lịch sử Thiền tông Trung Hoa - Thích Thanh Từ
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 8) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 7) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 6) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 5) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 4) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 3) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 2) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 1) - Thích Thiện Pháp
Thuyền lâm bảo huấn - Thiền môn tổng quan Phần 9 - Thích Trí Huệ
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỉ 20 phần 09 - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỉ 20 phần 10 - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỉ 20 (phần 12) - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Thiền tông và Tịnh độ tông - Thích Nhật Từ
Khái niệm Mật tông và Thiên Thai tông - Thích Nhật Từ
39. Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 2) - TT. Thích Thiện Xuân
38. Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Cảnh giới tái sinh của người tu theo Tịnh độ tông và Thiền tông - Thích Nhật Từ
Tổng Quan 06: Kết Tập Kinh Luật Lần Hai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tổng Quan 05: Kết Tập Kinh Luật Lần Hai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Hành thiền - Sự phân chia tông phái - Thầy Viên Minh
Vấn đáp: Giải thích về Pháp môn tịnh độ, thiền tông, mật tông - Thích Nhật Từ
Tông Chỉ Tông Tịnh Độ - Bản Nguyện Niệm Phật - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Vấn đáp: So sánh truyền thống xuất gia của Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tâm trong Bắc tông và Nam tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm Bồ tát trong Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 2 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 3 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 4 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 1 - Thích Trí Siêu
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 2 - Vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 3 - Vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Vấn đáp: Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phân biệt tịnh độ tông kiểu Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Mật tông và Thiên Thai tông | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Sự Dung Thông Giữa 2 Truyền Thống Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông - Thích Nữ Liễu Pháp
Vấn đáp: Mô hình đào tạo Tăng sĩ hiện nay, vượt qua phân chia kỳ thị, tông phái vùng miền...(01/08/2 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Thiền chỉ, Thiên - thần - quỷ - vật, Cốt lỗi niệm Phật, Ấn tống kinh sách - Thích Nhật Từ
Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Phật học- cách viết phần tổng luận - Thích Hạnh Bình
Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Phật học- Giới thiệu tổng quan môn học (phần 1) - Thích Hạnh Bình
Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Phật học- Giới thiệu tổng quan môn học (phần 2) - Thích Hạnh Bình
Thiền và Thiền tông trong Kim Cang thừa - Drupon Sonam Jorphel Rinpoche
Video5 - Từ 01-41: Phương pháp tự ngộ của thiền tông 3 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Video6 - Từ 01-34: Phương pháp tự ngộ của thiền tông 4 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Thiền tông chỉ nam - Thiền đại thừa - Thích Thông Phổ
Bát Thánh Đạo (Phần 1) - Ý Nghĩa Tổng Quát - ĐĐ. Thích Minh Thành
Dị Bộ Tông Luân Luận 02: Đạo Bụt phân phái lần đầu - Thích Nhất Hạnh
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 3) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 2) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 1) - Phật Âm
Đường về tịnh độ Phần 4: Phương Pháp Thọ Trì Tịnh Độ Tông - Thích Trí Huệ
Cư Trần Lạc Đạo Phú (Phần 1: Lược Sử Vua Trần Nhân Tông) - Thích Thanh Từ
Thiền Tông chỉ nam - Thích Thông Phổ
Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn - Hoa - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Khái niệm mật điển và kinh điển, thủ ấn, phân biệt mật tông và tịnh độ, linh hồn và âm hồn - Thích Nhật Từ
Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông - Thích Thiện Xuân
Thiền Giáo Tông - Thích Trí Quảng
Duy Thức Tông (P1) - TT. Thích Thiện Xuân
Lý Thánh Tông xây tháp Báo Thiên - Phật Âm
Thiền Tông Bản Hạnh - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Tông chỉ tu tập, tọa thiền 49 ngày - Thích Nhật Từ
Thiền Giáo Tông - Thích Trí Quảng
33 Vị Tổ Thiền Tông - Tổ Sư Mã Minh - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Mật Truyền - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Bản Hạnh - Thích Thanh Từ
46.Tam Luận Tông - TT. Thích Thiện Xuân
Con Ngựa Trong Thiền Tông - Thích Pháp Hòa
Sơ lược thiền tông Việt Nam - Thích Tâm Thuần
Đặc điểm Thiền Tông Việt Nam - Thích Thanh Từ
Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ XX - Thích Thanh Từ
Dị Bộ Tông Luân Luận 15: Dị Bộ Tông Luân Luận (8): Giấc mơ tình huynh đệ - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 11: Dị Bộ Tông Luân Luận (6): Ba thời không thực thể - Thích Nhất Hạnh
Lời Khai Thị Của Thiền Sư Tông Trách - Thích Nguyên Hiền
Tổng quát nhận thức sơ đồ - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Lịch sử thiền tông Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Tịnh Độ Tông (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tổng Tướng Kinh Pháp Hoa - Thích Thiện Xuân
Tập 6 tổng kết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Thiện Xuân
Nghi Vấn Thiền Tông Tân Diệu - Thích Phước Tiến
50. Thành Thật Tông (P2) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
49. Thành Thật Tông (P1) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
35. Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm 2013 - TT. Thích Thiện Xuân
Sự tương quan giữa Kinh Bát Nhã và Thiền Tông - Thích Thanh Từ
Phật giáo Thiền tông thực tế đến không ngờ - Thích Thanh Từ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Tổng Kết) - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Ngôn ngữ được sử dụng trong Thiền tông - Thích Nhật Từ
Sự Tượng Quan Giữa Kinh Bát Nhã và Thiền Tông - Thích Thanh Từ
Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ - Thích Thanh Từ
TRƯỜNG HẠ ĐẠI TÒNG LÂM- CHƯ TĂNG TỤNG GIỚI - Thích Thiện Thuận
Dị Bộ Tông Luân Luận 25: Dị Bộ Tông Luân Luận (16): Bộ phái Đại Thừa - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 20: Dị Bộ Tông Luân Luận (13): Ngồi chơi với hơi thở - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Phật giáo Nam tông và Bắc tông, Tương lai Phật giáo Việt Nam - Thích Nhật Từ
Vấn Đáp Về Hội Thánh Đức Chúa Trời Và Thiền Tông Tân Diệu - Thích Phước Tiến
Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn - Thích Giác Toàn
TRẦN THÁI TÔNG - Vị Thiền Sư trên ngai vàng - Thích Quảng Tịnh
Trần Thái Tông- Vị Thiền Sư Trên Ngai Vàng - Thích Quảng Tịnh
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 1 - Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng
Dị Bộ Tông Luân Luận 23: Dị Bộ Tông Luân Luận (14 ): Tín ngưỡng - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 19: Dị Bộ Tông Luân Luận (12): Tam thế thực hữu - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 18: Dị Bộ Tông Luân Luận (11): Thuyết Hữu bộ - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 12: Dị Bộ Tông Luân Luận (7): Các Tam pháp ấn - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Địa ngục có hay không, tính cân bằng trong tái sinh, Thân Trung Ấm, Mật tông và Thiên Thai - Thích Nhật Từ
79. Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm Lớp Giáo Lý Chùa Hồng Liên Năm 2014 - TT. Thích Thiện Xuân
Hành trình bản ngã -10 bức tranh trăn trâu Thiền Tông -Thái độ thấy Pháp - Thích Viên Minh
Thiền Tông & Thiền Nguyên Thủy - Hỏi Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Melbourne, ÚC (14.11.2016 ) - Thích Viên Minh
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TẬP MỘT KINH TRUNG BỘ - ĐĐ. Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Dị Bộ Tông Luân Luận 09: Dị Bộ Tông Luân Luận (5) - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 08: Dị Bộ Tông Luân Luận (4) - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 07: Dị Bộ Tông Luân Luận (3) - Thích Nhất Hạnh
37. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa P2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Kinh Phạm Võng: Tổng Kết Và Lưu Thông - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Tư Tưởng Tịnh Độ Của Đại Sư Thiện Đạo - Bản Nguyện Niêm Phật - Pháp Sư Tịnh Tông
Cuộc Đời Của Hòa Thượng Cua ( Thiền Sư Tông Diễn )|| Ni Sư Hương Nhũ giảng Rất Hay - Thích Nữ Hương Nhũ
960. MỘT PHẦN MAY MẮN,MỘT PHẦN CÓ DUYÊN,PHẦN NHIỀU CỐ GẮNG - Thích Thiện Tuệ
Khóa thiền Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn - (07 phần / 09 phần) - TS Kim Triệu
Đề Kinh và Tông Chỉ Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Thiện Pháp
Tổng quan về thiền Vipassana || Đại đức Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
VÀI Ý KIẾN VỀ TỊNH ĐỘ TÔNG- TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Tranh Chăn Trâu Thiền Tông (04/01/2009) video do TT Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 12/08/2018 - 138. Kinh tổng thuyết và biệt thuyết P.1 - Thích Thiện Xuân
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 13/08/2018 - 138. Kinh tổng thuyết và biệt thuyết P.2 - Thích Thiện Xuân
Phân biệt niệm Hơi Thở và Sự Thở - Phân biệt Thiền Định và Thiền Tuệ - Thích Viên Minh
Phân Chia Tài Vật Trong Phật Giáo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phân Chia Tài Vật Trong Phật Giáo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
7. Quán Giới Phân Biệt (Phần 3) - TT. Thích Thiện Xuân
5.Quán Giới Phân Biệt (Phần 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Bổn Phận Người Phật Tử Tại Gia (Phần 3) - Thích Thiện Tuệ
Bài 19. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bài 18. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bài 17. Bổn Phận Phật Tử Tại Gia (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tam Tòng Tứ Đức - Thích Trí Huệ
Tam Tông Chỉ Yếu - Thích Trí Huệ
tổng hợp sự tích các vị Bồ Tát - Quy y tam bảo
Thiền Định Phật Giáo - Phần 3: Kỹ thuật Thiền ngồi và Thiền đi - Thích Tâm Đức
Mật Tông Và Những Câu Thần Chú - Thích Trí Huệ
Bảy Pháp Tổng Trì - Thích Trí Huệ
Sáu Đại Tông Chỉ Tu Hành - Thích Nữ Như Lan
Liên Tông Bảo Giám - Ưu Đàm Đại Sư
LÊ THÁNH TÔNG - Quốc Đại
Trí Tuệ Phương Đông: Vân Môn Tông - AVG
Vấn đáp: Mật tông - Thích Nhật Từ
Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật 5 - Cư sĩ Tống Hồ Cầm
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Tổng Hợp - Thích Hạnh Tuệ
Cội Nguồn Tịnh Độ Tông - Thích Trí Huệ
Tông Chỉ Niệm Phật - Thích Nữ Như Lan
Pháp Hoa Tông - Thích Trí Quảng
Sám tống táng - Thích Nhật Từ
Vua Trần Nhân Tông - Quốc Đại
LÝ THÁI TÔNG - Đông Quân
CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 01 - Phật Âm
CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 02 - Phật Âm
CON GÁI VUA TRẦN NHÂN TÔNG 03 - Phật Âm
Bản Tin Tổng hợp Phật Đản 2557 - Sen Việt
Chùa Đại Tòng Lâm - Bà Rịa Vũng Tàu - Phật Âm
Tông Chỉ Thứ Ba - Bản Nguyện Niệm Phật
Tông Chỉ Thứ Hai - Bản Nguyện Niệm Phật
Vấn đáp: Tịnh độ tông - Thích Nhật TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký