Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Trí HuệThích Tuệ HảiThích Phước TiếnThích Thanh TừPháp Sư Pháp Vân

Kết Quả Tìm Kiếm

Thành Tâm Sám Hối (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Phụ Âm Lời Việt) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
Vấn đáp: Phân biệt tịnh độ tông kiểu Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Cộng Tu Niệm Phật (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội, Có Địa Chung) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật (A Di Đà Phật) (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
Đặc điểm Thiền Tông Việt Nam - Thích Thanh Từ
Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ XX - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỉ 20 phần 09 - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỉ 20 phần 10 - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỉ 20 (phần 12) - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Khái niệm tái sinh, Tịnh độ tông - Mật tông và Thiền tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tịnh độ tông - Thiền tông - Mật tông - Thích Nhật Từ
SEN VIỆT Video 9: Lễ Cung Tống Kim Quan HT Thích Minh Châu nhập bảo tháp 9/9/2012 - Sen Việt
Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 3) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 2) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 1) - Phật Âm
Đại Cương Tịnh Tông - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đại Cương Tịnh Tông - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tông Chỉ Tông Tịnh Độ - Bản Nguyện Niệm Phật - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Thiền tông và Tịnh độ tông - Thích Nhật Từ
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật, Âm Việt) (Tịnh Tông Học Hội, Rất Hay) - Phật Âm
39. Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 2) - TT. Thích Thiện Xuân
38. Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Cảnh giới tái sinh của người tu theo Tịnh độ tông và Thiền tông - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
Vấn đáp: Phật giáo Nam tông và Bắc tông, Tương lai Phật giáo Việt Nam - Thích Nhật Từ
37 pháp hành Bồ tát đạo 17: Kiêu Mạn Và Mặc Cảm - Thích Phước Tịnh
37 pháp hành Bồ tát đạo 18: Kiêu Mạn Và Mặc Cảm 02 - Thích Phước Tịnh
Đoạn Trần Kiều - TT. Thích Minh Thành
Phụng Tống Di ảnh Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Thành Được Studio
Vấn đáp: Phân biệt tự tin và tự đại (kiêu mạn), chứng thánh quả - Thích Nhật Từ
Bản Tin Tổng hợp Phật Đản 2557 - Sen Việt
Phật tử Việt Kiều cần làm gì để góp sức với Đất Nước ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Sơ lược thiền tông Việt Nam - Thích Tâm Thuần
Vấn đáp: Giải thích về Pháp môn tịnh độ, thiền tông, mật tông - Thích Nhật Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 90 - Bổn Tịnh (Đời 9 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Khóa Tu Tiếng Việt tại Tu Viện Lộc Uyển - Hướng Dẫn Tổng Quát - Thích Nhất Hạnh
Thiền tông mật truyền - Thiền tông lý giải - P2 - Thích Thanh Từ
Thiền tông mật truyền - Thiền tông lý giải - P1 - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 96 - Tịnh Không (Đời 10 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Phật học- cách viết phần tổng luận - Thích Hạnh Bình
Dị Bộ Tông Luân Luận 15: Dị Bộ Tông Luân Luận (8): Giấc mơ tình huynh đệ - Thích Nhất Hạnh
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 24 - Trích Kinh Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá - Thích Thanh Từ
Tư Tưởng Tịnh Độ Của Đại Sư Thiện Đạo - Bản Nguyện Niêm Phật - Pháp Sư Tịnh Tông
Đường về tịnh độ Phần 4: Phương Pháp Thọ Trì Tịnh Độ Tông - Thích Trí Huệ
Sách Nói Phật Giáo : Vào Cửa Tịnh Tông - Thích Tịnh Không
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P.15 - Kết Thúc Phần Như Lai Thiền Ở Việt Nam) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P.16 - Tổ Sư Thiền Ở Việt Nam - Nguồn Gốc - Ca Diếp - A Nan) - Thích Thanh Từ
Đường về tịnh Độ - P 4/4: Phương Pháp Thọ Trì Tịnh Độ Tông - Thích Trí Huệ
Bát Thánh Đạo (Phần 1) - Ý Nghĩa Tổng Quát - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tịnh Tông Nhập Môn - Pháp Sư Tịnh Không
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P6 - Như Lai Thiền Ở Việt Nam) - Thích Thanh Từ
Vào Cửa Tịnh Tông - Pháp Sư Tịnh Không
Vào Cửa Tịnh Tông - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt, Hán Việt) (Việt Dịch: HT. Thích Nhất Hạnh) (Rất Hay) - Phật Âm
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 26 - Thanh Biện (Đời 41 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
LÊ THÁNH TÔNG - Quốc Đại
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 49 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 8 - Đốn Tiệm, Chí Thành - Thích Thanh Từ
Cội Nguồn Tịnh Độ Tông - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Tịnh độ tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Cốt lõi tịnh độ tông - Thích Nhật Từ
Cọi nguồn Tịnh Độ Tông - Thích Trí Huệ
Tu Kiểu Nhà Quê - Thích Trí Huệ
Thúy Kiều - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: So sánh truyền thống xuất gia của Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Khái niệm Mật tông và Thiên Thai tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tâm trong Bắc tông và Nam tông - Thích Nhật Từ
Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn - Hoa - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm Bồ tát trong Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
MẬT TÔNG TÂY TẠNG - Thích Quảng Tịnh
Bài Học Từ Kiêu Mạn - Thích Pháp Hòa
Bốn Kiểu Tu Và Bốn Hạnh Tu - Thích Trí Huệ
Kiêu Mạn - Thích Pháp Hòa
Kiêu Mạn - Thích Pháp Hòa
Tâm Kiêu Mạn - Thích Nữ Hương Nhũ
Ngũ Uẩn Và Vô Ngã - Tổng Quát Về Năm Uẩn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Lý Thánh Tông xây tháp Báo Thiên - Phật Âm
Thiền Tông Bản Hạnh - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - Thích Thanh Từ
33 Vị Tổ Thiền Tông - Tổ Sư Mã Minh - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Mật Truyền - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Bản Hạnh - Thích Thanh Từ
Sơ Lược Tông Chỉ Tịnh Độ - Thích Nhuận Nghi
KHÁI QUÁT VỀ MẬT TÔNG - Thích Quảng Tịnh
Nhân Quả Kiêu Mạn - Thích Thiện Tuệ
Tự Kiêu - Thích Chiếu Khánh
Bốn Kiểu Tu Và Bốn Công Hạnh Tu - Thích Trí Huệ
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông - Thích Chơn Minh
Tọa Đàm Về Hộ Niệm (Tại Tịnh Tông Học Hội, Oregon, Mỹ Quốc) (27/4/2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Thế Nào Là Vô Thượng Bồ Đề Tâm Trong Tịnh Tông - Thích Chân Hiếu
Phương pháp tu học tịnh độ tông của đạo Phật gốc - Thích Nhật Từ
Tịnh Độ Tông (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Vấn đáp: Phóng hào quang tiếp dẫn và vật lý (câu hỏi hay về Tịnh độ tông) - Thích Nhật Từ
Tôn Giả Kiều Trần Như - Thích Thiện Thuận
Không Tìm Lổi Người - TH Kiều Đàm - P 1/2 - Thích Bửu Chánh
Không Tìm Lỗi Người - TH Kiều Đàm - P 2/2 - Thích Bửu Chánh
Kiêu Mạn Vô Hình - Thích Chân Quang
Chuyển Hoá Kiêu Mạn - Thích Nguyên Thiện
1061: BA SỰ KIÊU MẠN CẢN TRỞ ĐƯỜNG TU - Thích Thiện Tuệ
1116: MỖI NGƯỜI MỖI KIỂU TU - Thích Thiện Tuệ
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 1) - Ý Nghĩa Tổng Quát - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
Tọa Đàm Và Giải Đáp Về Hộ Niệm (Tại Tịnh Tông Học Hội, Oregon, Mỹ Quốc) (28/4/2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Có Địa Chung) - Tịnh Tông Học Hội
Con đường tỉnh thức - Tập 02: Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - AVG
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 2 - Vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 3 - Vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Vấn đáp: Tu Tịnh độ tông có học pháp môn khác được không? - Thích Nhật Từ
Phật Giáo Nam Tông Ăn mặn tu hành như vậy có đạt kết quả gì không? - Thích Chân Tính
Phật hoàng Trần Nhân Tông - Thích Quảng Tịnh
Kiêu căng mất phước - Thích Giác Tòan
Kiêu ngạo - phần 2 - Thích Chiếu Khánh
1053: CÓ NHIỀU KIỂU ĐI CHÙA - Thích Thiện Tuệ
1129: NHỮNG KIỂU BẠN NÊN TRÁNH - Thích Thiện Tuệ
Lăng Nghiêm Yếu Giải - Mầu Nhiệm Tổng Trì - ĐĐ. Thích Minh Thành
Sự tương quan giữa Kinh Bát Nhã và Thiền Tông - Thích Thanh Từ
Phật giáo Thiền tông thực tế đến không ngờ - Thích Thanh Từ
Ánh Sáng Mật Tông (Thích Minh Thành phiên dịch) - Phật Âm
Sự Tượng Quan Giữa Kinh Bát Nhã và Thiền Tông - Thích Thanh Từ
Chỗ Gặp Nhau Giữa Các Tông Phái Phật Giáo - Thích Thanh Từ
Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ - Thích Thanh Từ
Vào Cửa Tịnh Tông (Tác Giả: Pháp Sư Tịnh Không) - Diệu Pháp Âm
Một Ngày An Lạc 225: Kiêu Căng Mất Phước - Thích Giác Toàn
Đánh ghen kiểu này thì ai cũng nể, nếu không mất khôn còn ... - Thích Trí Huệ
Tuệ giác của Đạo Bụt trong chuyện Kiều - Thích Nhất Hạnh
Vấn Đáp Về Hội Thánh Đức Chúa Trời Và Thiền Tông Tân Diệu - Thích Phước Tiến
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 55 - Ôn Lại Phần Thiền Sư Cảm Thành (Đời 1 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 70 - Cứu Chỉ (Đời 7 Dòng Vô Ngôn Thông) - HT Thích Thanh Từ - Thích Thanh Từ
Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn - Thích Giác Toàn
Vấn đáp: Các bản kinh trong Tịnh Độ tông - Giảng nghĩa vạn pháp duy thức - Thích Nhật Từ
Tính truyền thống trong Tông phái Phật Giáo - Thích Trí Quảng
TRẦN THÁI TÔNG - Vị Thiền Sư trên ngai vàng - Thích Quảng Tịnh
Trần Thái Tông- Vị Thiền Sư Trên Ngai Vàng - Thích Quảng Tịnh
Tuệ giác Bụt trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du - Thích Nhất Hạnh
Hiểu Về Trái Tim (Phần 8: Tha Thứ) - Giọng đọc Hà Kiều Anh - Thích Minh Niệm
Tháp Chaukhandi, nơi Đức Phật gặp gỡ 5 anh em Kiều Trần Như tại Vườn Nai - Thích Nhật Từ
Bảo tháp Chaukhandi, nơi Đức Phật gặp giữ 5 anh em Kiều Trần Như tại Sarnath - Thích Nhật Từ
Nét cổ tự đất Hà Thành - Văn Hóa Việt Nam
Sự Dung Thông Giữa 2 Truyền Thống Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông - Thích Nữ Liễu Pháp
Chùa Hà (Hà Nội) nơi cầu tình yêu - Văn Hóa Việt Nam
40. 10 Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Thiền Tông Phần 1 - TT. Thích Thiện Xuân
Hạnh Nguyện Và Công Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông - TT. Thích Minh Thành
Bài giảng đầu năm dành cho thanh thiếu niên Phật tử Trần Thái Tông - Thích Phước Tú
Kinh Di Giáo giảng giải 4 - Nội Dung Tổng Quát 3 - Giới Học - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ca khúc: Xuân Tươi Tam ca: Tịnh Tâm-Đức Nguyệt-Diệu Thanh Trình bày 27-01-2019 - Tịnh Tâm - Đức Nguyệt - Diệu Thanh
Tịnh độ Việt Nam - Thích Đạo Quang
Vấn đáp: Địa ngục có hay không, tính cân bằng trong tái sinh, Thân Trung Ấm, Mật tông và Thiên Thai - Thích Nhật Từ
TỔNG GIÁM ĐỐC (WHO) TUYÊN BỐ DỊCH CORONA CHỦNG MỚI LÀ “TÌNH TRẠNG Y TẾ KHẤN CẤP TOÀN CẦU” - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Phẩm Kiều Trần Như, Cúng dường xá lợi) - Thích Thông Phương
Thiền sư Việt Nam (17/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (16/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (15/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (14/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (13/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (12/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (11/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (10/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (9/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (8/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (7/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (6/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (5/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (4/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (3/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (2/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (1/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (36/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (35/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (34/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (33/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (32/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (31/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (30/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (29/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (28/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (27/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (26/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (25/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (24/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (23/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (22/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (21/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (20/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (19/36) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Việt Nam (18/36) - Thích Thanh Từ
Kinh Di Giáo Giảng Giải 7 - Nội Dung Tổng Quát 6 - Tiết Chế Ăn Uống - ĐĐ. Thích Minh Thành
Khai thị đồng tu Việt Nam - Ps. Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Tết Nguyên đán Việt Nam - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Đâu là Tịnh Độ của người Việt - Thích Đạo Quang
Trí Tuệ Siêu Việt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thiền Sư Việt Nam Đời Trần - Thích Thanh Từ
Hải Triều Âm - Thanh âm vang vọng - Sen Việt
Trí Tuệ Siêu Việt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đạo Phật Việt Nam với tinh thần hộ quốc an dân - Thích Bảo NghiêmXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký