Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Trí QuảngThích Tuệ HảiThích Thiện TuệThích Nguyên AnThích Minh Thành

Kết Quả Tìm Kiếm

Tâm Sanh Diệt & Tâm Không Sanh Diệt - Thích Thông Không
Kể Chuyện: Bất Diệt Trong Sanh Diệt - Thích Nguyên An
Không sanh cũng không diệt - Thích Minh Niệm
Không sanh không diệt đừng sợ hãi - Thích Nhất Hạnh
Không Sanh Không Diệt Đừng Sợ Hãi - Pháp Sư Tịnh Không
Sám Hối Tội Diệt Phước Sanh (Kỳ 2) - Thích Trí Huệ
Sám Hối Tội Diệt Phước Sanh (Kỳ 1) - Thích Trí Huệ
Tu Sao Cho Tội Diệt Phước Sanh - Thích Giác Tây
Tội Diệt Phước Sanh - Thích Thiện Hữu
Phật Bất Sanh Bất Diệt - Thích Trí Quảng
Phật Bất Sanh Bất Diệt - Thích Trí Quảng
Thấy Được Gì Qua Sự Sanh Diệt ( rất sâu sắc ) - Thích Minh Niệm
Niệm Phật Diệt Nghiệp Vãng Sanh - Thích Giác Tây
Kinh Lăng Nghiêm: Phật Chỉ Tánh Thấy Chẳng Sanh Diệt - Thích Tuệ Hải
QUÁN XÉT THÂN TÂM 05 ( Tứ Niệm Xứ ) - Quán xét cảm giác sanh diệt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng, Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa - Thích Pháp Hòa
Luân hồi sanh diệt - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Không diệt không sinh đừng sợ hãi chương 1 - 2 - Thích Nhất Hạnh
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi - Thích Nhất Hạnh
Không Diệt Không Sinh, Đừng Sợ Hãi (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Không sinh, không diệt - Thích Nhất Hạnh
Sát Sanh Ăn Thịt Là Kết Oán Thù Với Chúng Sanh (Trích Đoạn Khai Thị 170) - Pháp Sư Tịnh Không
Nói Về Phóng Sanh Và Hộ Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Quả Thật Có Thể Diệt Tội (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
VẤN ĐÁP: Ý nghĩa câu “ Sống Không Vì Mình Trời Tru Đất Diệt “? - Thích Thiện Tuệ
Biết Niệm Phật Mới Diệt Tội (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Tái sanh và không tái sanh - Thích Tâm Đức
Tái Sanh, Vãng Sanh, Bất Sanh - Thích Trí Huệ
NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH TRỜI CHU ĐẤT DIỆT Có Phải là QUAN NIỆM Đúng? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Hoa bất diệt - Làng Mai
Diệt tận gốc khổ đau - Thích Trí Huệ
Nhân Quả Của Việc Sát Sanh Và Phóng Sanh - Thích Pháp Đăng
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P9 - So Sánh Với Lục Diệu Môn Thứ Lớp Cùng Sanh Của Trí Khải Đại Sư) - Thích Thanh Từ
Ý nghĩa đản sanh, vãng sanh - Thích Giác Nguyện
1034: CHÚNG SANH SAU KHI MẤT PHẦN LỚN SANH VỀ ĐÂU? - Thích Thiện Tuệ
Kinh Mi Tiên: Câu 6. Tái sanh và Vô sanh - Thích Thiện Chơn
Kinh Mi Tiên - Câu 6: Tái sanh - Vô sanh - Thích Thiện Chơn
Ba Pháp Tu Diệt Năm Cái Khổ - Thích Trí Huệ
Ba Đau Khổ Và Ba Con Đường Diệt Khổ - Thích Trí Huệ
Diệt Trừ Đau Khổ - Thích Hạnh Tín
6 Con Đường Diệt Trừ Bản Ngã - Thích Trí Huệ
Kinh Diệt Tận - Thích Trí Huệ
Sáu Pháp Diệt Trừ Bản Ngã - Thích Trí Huệ
Trái Tim Bất Diệt - Nguyên Vũ
Trái Tim Bất Diệt - Nguyên Vũ
Sự Khổ và Sự Diệt Khổ - Thích Giới Đức
Kinh Sám Hối Diệt Tội - Sư Huệ Duyên
Bài ca Hoa Bất Diệt - Thích Pháp Hòa
Khổ và con đường diệt khổ - Thích Trí Huệ
Diệt Trừ Tam Độc - Thích Thanh Từ
Đoạn diệt khổ chỉ với 3 chữ - Thích Trí Huệ
Tránh Khổ và Diệt Khổ - Thích Trí Huệ
Tâm Sanh Các Pháp Sanh - Thích Giác Hạnh
Tâm sanh các pháp sanh - Thích Thông Phương
Làm sao để diệt trừ phiền não - Thích Hạnh Tín
Hoa Bất Diệt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Diệt Nghiệp - Thích Trí Quảng
Diệt Trừ Tham Dục - Thích Hạnh Tín
Kinh Trường Thọ Diệt Tội - Phật Âm
Cải lương Trái Tim Bất Diệt - Ngân Huệ
Bồ Tát Thích Quảng Đức : Quả Tim Bất Diệt - Phật Âm
Phim: Niệm Phật Diệt Tội - Phật Âm
Phật nói kinh Diệt Tội Trường Thọ - Phật Âm
Diệt Nghiệp - Thích Trí Quảng
Tìm Hiểu Kinh Diệt Tận - Thích Trí Huệ
Diệt Đế - Phần 2 - Thích Giác Tín
Diệt Đế - Phần 3 - Thích Giác Tín
Diệt Tội Hà Sa - Thích Nguyên Hạnh
Pháp tu diệt khổ - Thích Bảo Nguyên
Tứ Diệu Đế - Diệt Đế - Thích Chân Quang
Phương Pháp Lạy Phật Diệt Tội - Thích Trí Huệ
Ngăn Chặn Diệt Trừ Nỗi Khổ Niềm Đau - Thích Trí Huệ
Khổ Và Con Đường Diệt Khổ Qua Nhân Duyên - Thích Trí Huệ
Đi Tìm Tình Yêu Bất Diệt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Con đường diệt khổ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Múa Sen Và Trống Diệt - Linh Nga - Trung Hiếu
Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận - Linh Nga - Trung Hiếu
Mùa Xuân Bất Diệt - Thích Minh Thành
Diệt trừ phiền giận - Thích Hạnh Tuệ
Con Đường Diệt Khổ - Phần 1 - Thích Viên Trí
Con Đường Diệt Khổ - Phần 2 - Thích Viên Trí
Diệt phiền não trong tâm - Thích Giác Tín
DIỆT TRỪ PHIỀN NÃO TRONG TÂM 990 - Thích Đức Trường
Đoạn diệt đau khổ bằng 4 pháp - Thích Trí Huệ
Vipassana - Đoạn diệt phiền não và sân si - Thích Trí Huệ
Diệt Trừ Phiền Giận - Thích Hạnh Tuệ
Vãng sanh - vô sanh - Thích Tánh Tuệ
Tác Phẩm Như Sanh (Tác Giả: Cư Sĩ Như Sanh) - Diệu Pháp Âm
5 Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận - Thích Nữ Như Lan
Kể Chuyện: Niệm Phật Diệt Tội - Thích Nguyên An
Niệm Phật Diệt Trừ Cố Chấp - Thích Giác Tây
Mở cửa bất sinh bất diệt - thực tập 3 lạy - Thích Nhất Hạnh
Kinh Trường Thọ Diệt Tội - Thích Thông Triết
Vấn đáp: Phương pháp diệt tham sân si - Thích Nhật Từ
Cách thức diệt trừ đau khổ - Thích Minh Chơn
Cách thức diệt trừ khổ đau - Thích Minh Nhựt
Diệt phiền não trong tâm - Thích Nguyên Hạnh
Kinh Diệt Trừ Phiền Giận - Thích Hạnh Tuệ
Các Pháp Để Diệt Trừ Phiền Não - Thích Thông Toàn
Pháp Đoạn Diệt Phiền Não Chướng - Thích Trung Đạo
Nhập Bồ Tát Hạnh - Tiêu Diệt Kẻ Thù - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thực tập trong cõi sinh diệt - Thích Nhất Hạnh
Quán li tham và tịch diệt - Thích Nhất Hạnh
Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn (Âm Việt) - Thích Trí Thoát
Vấn đáp: Nguyên nhân đức Phật nhập diệt - Thích Nhật Từ
Năm Uẩn Trong Hành Trình Diệt Khổ - Thích Minh Niệm
Nhập Bồ Tát Hạnh 4 Tiêu diệt kẻ thù - ĐĐ. Thích Minh Thành
956. NĂM PHƯƠNG PHÁP DIỆT TRỪ PHIỀN GIẬN - Thích Thiện Tuệ
Bài 16 Quán ly tham và Tịch diệt - Thích Nhất Hạnh
Vì Sao Niệm Phật Không Được Vãng Sanh? - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tứ Diệu Đế 7 - Diệt Đế, Cảnh Giới Niết Bàn, Đích Đến Của Hành Giả Tu Tập - Thích Tuệ Hải
Nhận Thức Cứu Khổ Ở Đời Và Phương Pháp Diệt Khổ Như Thế Nào - Thích Quang Thạnh
Kinh Lăng Nghiêm 78 - Hành Ấm - Luận 8 Thứ Phi, 7 Thứ Đoạn Diệt - Thích Tuệ Hải
QUÁN HOÀN DIỆT NHÂN DUYÊN 4 (PPCB 5) - Thích Đức Trường
Rong chơi trong sinh diệt - Thích Nhất Hạnh
Không Nên Có Tâm Cầu May Để Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tín Tâm Dao Động, Không Thể Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi - Thích Nhật Từ
Câu chuyện Dòng họ Thích Ca bị Tận diệt có đúng không? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Vãng Sanh (Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh, Rất Hay) - Phật Âm
Nhịp Cầu Sanh Tử Tử Sanh - Thích Trí Huệ
Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chơn Ngôn (Nhạc, Tiếng Hoa, Rất Hay) - Phật Âm
ĐAU KHỔ PHIỀN NÃO ai cũng có NHƯNG quan trọng làm sao để DIỆT TRỪ - Thích Thiện Thuận
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Hiểu cho đúng về tái sanh và cảnh giới tái sanh, nội dung giấc mơ - Thích Nhật Từ
Kinh Đoạn Giảm - Hỏi đáp về Thiền định - Thần thông - Rải tâm từ - Tâm diệt - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về chú Đại Bi - Thờ Phật - Tín Tấn Niệm Định Tuệ - Nghiệp báo - Diệt khổ - Kiến thức - Thầy Viên Minh
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 01 - HT. Thích Thanh Từ
“Sự Kiện ĐỨC PHẬT xuất gia - nhập diệt và thông điệp gửi lại cuộc đời - Thích Quảng Tịnh
Hai Con Đường Đi Đến Không Còn Sanh Tử - Thích Trí Huệ
Tốc Sanh Ngã Xác Thọ An Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Làm gì để già không sanh tật - Thích Nhật Từ
Nhân Quả Vãng Sanh, Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Hộ Niệm Vãng Sanh Lê Thị Cúc (Biết Trước Giờ Vãng Sanh) - Phật Âm
Vấn đáp: Phóng sanh như thế nào là đúng và ý nghĩa của phóng sanh - Thích Nhật Từ
Om Pra Mani Dhani Svaha (Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Vì Sao Không Được Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
10 Quả Báo Thù Thắng Của Việc Không Sát Sanh - Thích Nữ Như Lan
Bệnh Do Đâu Mà Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tu Học Tự Tại Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Cứu Độ Chúng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Tự Tại Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Sát sanh có tội không quả báo thế nào? - Thích Chân Tính
Vì Sao Không Được Vãng Sanh ? - Thích Trí Huệ
Phóng Sanh Hay Sát Sanh - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Việt Nam,kanagawa, Nhật Bản, Ngày 27.10.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Nói Không Với Thịt Chúng Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ
Nghiệp Sát Sanh Rất Nặng Nề (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Đới Nghiệp Cầu Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Thiện Có Năng Lực Sanh Ra Quả Tốt (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Hỏi Đáp Trợ Niệm Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Đới Nghiệp Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Không Cầu Gì Cả Chỉ Cầu Sanh Tây Phương - Thích Chân Hiếu
Tất cả chúng sanh vốn là Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Sanh Tử Tự Tại (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Thù Thắng Khi Sanh Đến Cực Lạc Thế Giới - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Tại sao khi tái sanh không còn ký ức về tiền kiếp - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Vãng Sanh Có Mê Tín Hay Không ? - ĐĐ. Thích Tâm Đức
1182: VÌ SAO QUY Y TAM BẢO KHÔNG ĐỌA ĐỊA NGỤC, NGẠ QUỶ, SÚC SANH - Thích Thiện Tuệ
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Bồ Tát Thường Sanh Hoan Hỷ Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Tại Sao Phải Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Chư Phật Bồ Tát Giúp Chúng Sanh Khổ Nạn Như Thế Nào - Pháp Sư Tịnh Không
Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Trợ Niệm Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tướng Do Tâm Sanh Cảnh Tùy Tâm Chuyển - Pháp Sư Tịnh Không
Điều Kiện Của Ba Bậc Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tướng Do Tâm Sanh-Cảnh Tùy Tâm Chuyển - Pháp Sư Tịnh Không
Bài 8. Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bài 7. Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Ăn chay có được vãng sanh không? - Thích Nhật Từ
Làm Sao Vẹn Toàn Chữ Hiếu Và Không Phạm Tội Sát Sanh - Thích Thanh Từ
1005. ĐỨC PHẬT CÓ CỨU ĐỘ CHÚNG SANH KHÔNG - Thích Thiện Tuệ
Thực Hành Giới Không Sát Sanh - Thích Quang Thạnh
Niệm Phật Vãng Sanh (Phần 1) - Pháp Sư Tịnh Không
Sát Sanh Nhất Định Phải Đoạn Trừ - Pháp Sư Tịnh Không
Vãng Sanh Luận Giảng Ký (Quyển Hạ) - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Giúp Cha Mẹ Niệm Phật Cầu Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Giúp Đỡ Người Lâm Chung Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Liên Hoa Hóa Sanh (Tập 295, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Bối Vãng Sanh (Tập 154, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Niệm Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Khuyên Người Không Ăn Thịt, Tránh Sát Sanh (Tác Giả: Ấn Quang Đại Sư) - Phật Âm
Hiện Tiền Tu Học Như Thế Nào Mới Được Tự Tại Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tạo Ngũ Nghịch Tội Lâm Chung Sám Hối Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Tử Tại Gia 25: Giới Không Sát Sanh (phần 6) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 24: Giới Không Sát Sanh (phần 5) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 23: Giới Không Sát Sanh (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 22: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 21: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 20: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 03 - Cội Gốc Sanh Tử, Đón Nhận Cả 2 Mặt Không Hơn Thua - Thích Tuệ Hải
VẤN ĐÁP: Vì sao quy y Phật, Pháp, Tăng không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? - Thích Thiện Tuệ
ƠN CHA NGHĨA MẸ TRÊN THẾ GIAN NÀY KHÔNG GÌ SÁNH BẰNG - Chùa Giác NgộXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký