Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnThích Thiện XuânThích Trí QuảngThích Minh ThànhThích Tuệ HảiThích Thiện Tuệ

Kết Quả Tìm Kiếm

Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) (Tác Giả: Thích Phổ Huân) - Phật Âm
Nghĩ Về Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân Giác - Thích Phổ Huân
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5: Điều Giác Ngộ 2: Tham Nhiều Là Khổ) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6: Điều Giác Ngộ 3: Ít Muốn Biết Đủ) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Điều giác ngộ thứ 2 - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác - buổi 18: Điều Giác Ngộ Thứ 4 || Thầy Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác 9 - Điều Giác Ngộ 6: Bần Khổ Đa Oán, Bình Đẳng Không Ghanh Tị - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 8 - Điều Giác Ngộ 5: Học Rộng Nghe Nhiều, Tăng Trưởng Trí Huệ - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 11 - Điều Giác Ngộ 7 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 13 - Điều Giác Ngộ 8 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 12 - Điều Giác Ngộ 7 - Thích Tuệ Hải
Tụng Kinh Hiền Nhân - Dám Nhìn Nhận Sự Thậttại Chùa Giác Ngộ, ngày 08-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Bát Đại Nhân Giác 10 - Điều Giác Ngộ 7: Năm Dục Tai Họa, Sử Dụng Đồng Tiền Đúng - Thích Tuệ Hải
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN - Thích Đồng Trí
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN - Thích Đồng Trí
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Thích Nhất Hạnh
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN (tiếp theo) - Thích Đồng Trí
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN (phần cuối) - Thích Đồng Trí
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh bát đại nhân giác - Buổi 12- Đệ Nhị Giác Ngộ|| Thầy ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác Tập 2 Đệ Nhị Giác Tri - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác tập 4 đệ 5 ,6, 7 giác ngộ - Thích Thiện Xuân
Điều GIÁC NGỘ thứ nhất trong kinh BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ & KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ || CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 11/10/2020. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Soi Gương Nhân Cách tại chùa Giác Ngộ ngày 13-01-2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh SOI GƯƠNG NHÂN CÁCH tại chùa Giác Ngộ ngày 04/04/2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Hiền Nhân tại Chùa Giác Ngộ, ngày 05-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ - Tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/02/2021 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Nhân Quả Đạo Đức tại Chùa Giác Ngộ, ngày 11-08-2020 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Hiền Nhân - Tại Chùa Giác Ngộ, ngày 05.02.2021 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Hiền Nhân - Tại Chùa Giác Ngộ, ngày 04.02.2021 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát đại nhân giác - Thích Trí Huệ
Hai khuynh hướng tu tập: Cứu nhân độ thế - Tự giác giác tha - Thầy Viên Minh
Bát Đại Nhân Giác: Đệ Nhất Giác Ngộ - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Kỳ 1) - Thích Trí Quảng
Kinh Bát Đại Nhân Giác 1 - Thích Trí Siêu
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 2 - Thích Trí Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Minh Hiếu
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2) - Thích Trí Siêu
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) - Thích Trí Siêu
Kinh Bát Đại Nhân Giác 6 - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2: Tứ Đại Khổ Không) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Tập 3) - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác (tập 1) - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác Tập 5 - Thích Thiện Xuân
KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Thích Quảng Tịnh
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 8 - Thích Hạnh Tuệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 1: Giới thiệu kinh - Thích Trí Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 7) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 3) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1 : Thế Gian Vô Thường) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 3 - Phần 3 Năm Ấm Vô Ngã, Ngũ Uẩn Giai Không - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Pháp Hải
Tập 6 tổng kết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Thiện Xuân
Tóm Lược Nội Dung Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Hạnh Tuệ
Kinh 8 Điều Giác Ngộ - Điều Giác Ngộ A - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Trúc Thái Minh
Bát Đại Nhân Giác Kinh (Cư Sĩ Vọng Tây Cẩn Dịch) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Tiếp Theo) - Thích Thiện Xuân
TỤNG KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ - ngày 12.12.2020 - Chùa Giác Ngộ
KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC - LỜI PHẬT DẠY VỀ CUỘC SỐNG AI CŨNG NÊN NGHE - Chùa Giác Ngộ
Tụng kinh SOI GƯƠNG NHÂN CÁCH ngày 17/08/2020 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH HIỀN NHÂN (tiếp theo từ trang 396 - Chùa Giác Ngộ
Ca khúc: Nhẫn cưới trao nhau do Ban đạo ca chùa Giác Ngộ trình bày, ngày 21-12-2018 - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Bát Đại Nhân Giác - Thích Giác Tây
Kinh Lăng Nghiêm 61 - Đẳng Giác, Diệu Giác - Thích Tuệ Hải
Nhẫn cưới trao nhau - Ban Đạo Ca chùa Giác Ngộ trình bày 20-07-2019 - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Giới luật - Nhân quả nghiệp báo - Trí Tuệ & Giác Ngộ - Thập nhị nhân duyên - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Chương trình hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ 04-04-2015 - Chùa Giác Ngộ
Ca khúc: NHẪN CƯỚI TRAO NHAU - BAN ĐẠO CA CHÙA GIÁC NGỘ - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Ca khúc: Phật giáo Việt Nam do Ban đạo ca chùa Giác Ngộ trình bày nhân ngày Phật đản 18-05-2019 - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phật Âm
Kinh Bát Đại Nhân Giác - buổi 7 || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Hiến máu nhân đạo lần thứ 17 tại chùa Giác Ngộ 02-06-2018 - Chùa Giác Ngộ
Kinh bát đại nhân giác - phần 3: Tựa Kinh || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 114: Nhẫn nhưng không nhục - phần 1 - HT. Thích Giác Toàn - Thích Giác Toàn
Quả Báo Của Sự Nhẫn Nại - Thích Giác Hóa
Tụng Kinh Tám Điều Trai Giới tại chùa Giác Ngộ ngày 02-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Tám Điều Trai Giới tại Chùa Giác Ngộ, ngày 28-03-2021 - Chùa Giác Ngộ
Đề tài: Nhận Thức Về Kiến Giải Của Bậc Thánh - HT. Thích Viên Giác - Thích Viên Giác
Nhận thức về kiến giải của bậc Thánh - HT. THÍCH VIÊN GIÁC - Thích Viên Giác
Nhận thức về kiến giải của bậc Thánh - HT. Thích Viên Giác - Thích Viên Giác
Nhân Quả A Xà Thế - Thích Giác Đăng
Nhân Quả Tội Phước Báo Ứng - Thích Giác Tây
Nhân quả - Thích Giác Hạnh
Tin Sâu Nhân Quả - Thích Giác Đăng
Lý Nhân Quả (Kỳ 2) - Thích Giác Chánh
Lý Nhân Quả (Kỳ 1) - Thích Giác Chánh
Nhân Quả 3 Đời - Thích Giác Nhiên
Nhân Quả Luân Hồi - Thích Giác Tây
Nói Về Nhân Quả Ba Đời - Thích Giác Nhiên
Bát Đại Nhân Giác - Thích Từ Thông
Nhân Quả - Thích Giác Đăng
NGUYÊN NHÂN GIÁC NGỘ - Thích Vạn Mãn
Giác Ngộ (Kỳ 6) - Huân Tập - Thích Thiện Xuân
Phước Báu Và Nhân Quả - Thích Giác Đăng
Vòng Nhân Quả - Thích Giác Đăng
Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả - Thích Giác Tây
Tâm Linh Và Nhân Quả - Thích Giác Hạnh
Lợi ích luật nhân quả - Thích Giác Toàn
Lợi ích luật nhân quả - Thích Giác Toàn
Nhận Thức Khổ Đau - Thích Giác Hiệp
Tu Nhân Làm Người - Thích Giác Hạnh
Nhân Quả Không Sai - Thích Giác Toàn
Bát Đại Nhân Giác - Thích Thiện Xuân
Nhân Quả Và Số Phận Con Người - Thích Đạt Ma Phổ Giác
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 3) - Thích Giác Tín
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 2) - Thích Giác Tín
Nhẫn Nhục Ba La Mật - Thích Viên Giác
Nhân Duyên - Thích Giác Đăng
Kinh Nhân Quả Ba Đời - Diệu Pháp Âm
Tin Sâu Nhân Quả (Giảng Tại Úc Châu) - Thích Giác Đăng
Nhân Duyên Tái Sanh - Thích Giác Hạnh
Vòng Xoay Nhân Quả - Thích Chân Giác
Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường - Thích Thông Phương
Nhân Duyên Tái Sanh (2/2) - Thích Giác Hạnh
Nhân Duyên Tái Sanh (1/2) - Thích Giác Hạnh
Bát Đại Nhân Giác 03: Từ bỏ thói đời (20/06/2010) - Thích Nhật Từ
Sách Nói : Nhân Quả Và Số Phận Con Người - Thích Đạt Ma Phổ Giác
Nhân Quả Trong Đời Thường - Thích Giác Đăng
Nhận Thức Là con đường tuệ giác - Thích Huệ Thông
Ký Sự Chiêm Bái Các Thánh Tích Ấn Độ - ĐĐ. Thích Giác Nhàn
king giảng - thầy thích giác nhàn
Những Giá Trị Cần Phải Nhận Ra - Thích Viên Giác
Kinh Hiền Nhân - Diệu Pháp Âm
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Diệu Pháp Âm
Nhân Thừa Phật Giáo - Thích Giác Hạnh
Chận Dừng Bánh Xe Nhân Quả (HD) - Thích Giác Đăng
Nhân Duyên Niệm Phật - Thích Giác Hạnh
Bát Đại Nhân Giác 01: Cuộc đời vô thường (06/06/2010) - Thích Nhật Từ
Đắc Nhân Tâm Theo Phật Giáo - Thích Giác Hoàng
Trì Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà - Thích Giác Nhàn
Nhân thừa Phật giáo - Thích Giác Hạnh
Ca khúc: Ơn Phật từ bi Thơ: Thích Nhật Từ - Nhạc: Uy Thi Ca do Giác Diệu Thanh trình bày - Giác Diệu Thanh
Kinh Hiền Nhân (Ông Bụt) - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Đức Phật hiện thân để đem trí tuệ và giác ngộ cho kiếp nhân sinh - Thích Nhật Hỷ
VẤN ĐÁP: CÓ NÊN NHẬN TIỀN PHÚNG ĐIẾU KHÔNG, NHẬN PHÚNG ĐIẾU CÓ MẮC NỢ KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Kinh Hiền Nhân - 55. Khi đất nước bất ổn - 56. Nhìn nhận sự thật - Thích Thiện Chơn
Tư liệu về Ngài Trưởng lão Hộ Nhẫn - Tăng trưởng PGNTVN - Huân Tập
Giác Ngộ Vô Thường, Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Minh Nhãn
Kinh Nhân Quả Thiện Ác Quả Báo Nhãn Tiền - Thích Trí Huệ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả: Quả Báo Nhãn Tiền - Thích Trí Huệ
Nhân Quả - Nhận Xét Tổng Quát Về Nhân Quả - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bồ Tát Đạo 12: Thập Địa Vị, Đẳng Giác, Diệu Giác - Thích Thiện Chơn
Vãng Sanh Lưu Xá Lợi (Cụ Bà Diệu Đức, Thân Mẫu Của Thầy Giác Hóa) - Thích Giác Hóa
Quay về nương tựa - Giác Diệu Thanh - Chùa Giác Ngộ
LỄ TRI ÂN NGƯỜI KHAI SÁNG - Nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam - Chùa Giác Ngộ
Sư Cô chia sẻ nguyên nhân tại sao Hàn Quốc giảm thiểu sự bùng phát của Covid-19 - Chùa Giác Ngộ
NHÂN DUYÊN XÂY CHÙA GIÁC NGỘ BRVT - TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ-BRVT ngày 21-03-2021 - Thích Nhật Từ
TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: DOANH NHÂN VÀ THIỀN - BIẾT ƠN VÀ ĐỀN ƠN TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Thích Nhật Từ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả: Nhân nào quả nấy - Thích Trí Huệ
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cảm Giác Nhận Chìm Thế Giới 3 - ĐĐ. Thích Minh Thành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ca khúc: Phật từ bi - Đơn ca: Giác Diệu Thanh 20-07-2019 - Giác Diệu Thanh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 19: Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Điều Căn Bản Phải Giác Ngộ - Thích Giác Hóa
(3-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Khóa tu ngày an lạc 111 - Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Kinh Mi Tiên: Câu 77. Nhân sanh giác ngộ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Tác Giả: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) (Còn Tiếp) - Diệu Pháp Âm
Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Trọn Bộ, Rất Hay) (Tác Giả: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) - Cư Sĩ Diệu Âm
Ý Nghĩa Vãng Sanh Cực Lạc - Nhân Nhiệm Mầu Quả Nhiệm Mầu - Thích Giác Tây
Vấn đáp: Sự tu tập của thầy Thích Giác Nhàn là có đúng chánh pháp không ? - Thích Nhật Từ
Đức Phật Có Chịu Nhân Quả Không ? | Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Giác Lâm, Hoa Kỳ - Thích Nữ Hương Nhũ
Phương Pháp Hành Trì Pháp Môn Niệm Phật Hawaii DVD1 - Thích Giác Nhàn
Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả - Thích Chân Giác
Tọa Đàm: Sự Mầu Nhiệm Của Phật Pháp (Nhân Vật: Chánh Trí Giác) (Rất Hay) - Phật Âm
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thầy Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Thấy Phật, thấy vong, năng lực siêu giác quan, cõi A-tu-la, tuổi tác trong hôn nhân - Thích Nhật Từ
Tin Sâu Nhân Quả - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Vấn đáp: Đạo đức trong kinh doanh, 5 điều đạo đức với doanh nhân - Thích Nhật Từ
Huấn từ của Thầy Nhật Từ trong lễ kỷ niệm đức Phật nhập diệt (15.2.AL) tại chùa Giác Ngộ 27-03-2021 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH TÁM ĐIỀU TRAI GIỚI ngày 06/01/2021 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Hiền Nhân: 20. Hiền nhân dạy - Thích Thiện Chơn
Diễn Đọc: Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi (Tác Giả: Thiền Sư Hám Sơn) - Diệu Pháp Âm
Kinh Trung Bộ 91: Nhân Tướng Và Nhân Cách - Phần 1/2 (27/01/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 91: Nhân Tướng Và Nhân Cách - Phần 2/2 (27/01/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân 11: Nhân Quả và Luật Pháp (19/08/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân 09: Hãy Sống Như Nhân Duyên (05/08/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 091: Nhân tướng và nhân cách A (27/01/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 091: Nhân tướng và nhân cách B (27/01/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG & KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN - chùa Giác Ngộ ngày 10/08/2020 - Chùa Giác Ngộ
Huấn từ của TT. THÍCH NHẬT TỪ trong lễ TRI ÂN NGƯỜI KHAI SÁNG tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-11-2020 - Thích Nhật Từ
HUẤN TỪ CỦA TT. THÍCH NHẬT TỪ TRONG LỄ HẰNG THUẬN TẠI CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 19-12-2020 - Thích Nhật Từ
Huấn từ của TT. Thích Nhật Từ trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 22-12-2020 - Thích Nhật Từ
HUẤN TỪ CỦA TT. THÍCH NHẬT TỪ TRONG LỄ HẰNG THUẬN TẠI CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 16-01-2021 - Thích Nhật Từ
Bát Đại Nhân Giác 06: Dâng tặng niềm vui (11/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bát Đại Nhân Giác 05: Học rộng, hiểu nhiều (04/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
5 ĐIỀU NHẮN NHỦ CHO HS-SV TĂNG NI SINH NHÂN ĐẦU NĂM HỌC 2020 - TT. THÍCH NHẬT TỪ 25-10-2020 - Thích Nhật TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký