Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Pháp HòaPháp Sư Pháp VânThích Nguyên AnThích Nhật TừThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Hỏi đáp về Ứng xử với người không tin Phật pháp - Văn Tư Tu - Chuyển nghiệp - Pháp môn Niệm Phật - Thầy Viên Minh
Nghiệp Duyên Của Phật (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.14, 2015) - Thích Pháp Hoà
Tính chất của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Vấn đáp Phật pháp - Học theo lời Phật Làm nhiều việc THIỆN mà vẫn gặp TAI ƯƠNG có phải do NGHIỆP đến - Thích Nhuận Đạt
Nghiệp là gì - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Nghiệp Báo - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Sự báo ứng của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Phát tâm - lập nghiệp - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Duyên Của Phật - Thích Pháp Hòa
Niệm Phật Và Cận Tử Nghiệp - Thích Pháp Đăng
Phật Pháp Trong Doanh Nghiệp - Thích Giải Hiền
Phật Thuyết Thập Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 73 Và 74) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 75, 76, 77, 78, 79 Và 80) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 71 Và 72) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 67, 68, 69 Và 70) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 63, 64, 65 Và 66) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 61 Và 62) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 59 Và 60) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 57 Và 58) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 55 Và 56) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 53 Và 54) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 41 Và 42) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 33 Và 34) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 31 Và 32) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 29 Và 30) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Các tình huống chia sẻ Phật pháp, góc nhìn đúng về đổ nghiệp - Thích Nhật Từ
Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo - Phật Âm
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Trọn Bộ 40 Phần, 80 Tập) - Pháp Sư Tịnh Không
Buổi thuyết pháp giữa Thầy với các doanh nghiệp và Phật Tử ở Berlin - Thích Huyền Diệu
Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt - Phật Âm
Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Của Ba Đời Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Của Ba Đời Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Tám Pháp Tránh Nghiệp Ác Và Giải Ác Nghiệp - Thích Trí Huệ
Tội Nghiệp - Phước Nghiệp - Thầy Thích Pháp Hòa (Kansas, Ngày 5.3.2020 ) - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Và Nghiệp Báo - Tổng Quan Về Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 06 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 05 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 01 - HT. Thích Thanh Từ
Nghiệp Báo Sát Sanh - Phật Âm
Đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp - Thích Tâm Thuần
Tịnh nghiệp đạo tràng - Phật Âm
Vấn đáp: Xá lợi Phật và các vị Bồ tát, Cận tử nghiệp - Thích Nhật Từ
Kinh PHẬT Nào Để Khai Mở TRÍ TUỆ Và PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Dành Cho GIỚI TRẺ | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đổ Nghiệp hay Hết Nghiệp? - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Cũ Nghiệp Mới - Thích Pháp Hòa
Đỗ Nghiệp hay Hết Nghiệp ? - Thích Pháp Hòa
Đỗ Nghiệp hay Hết Nghiệp? - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Đạo (Kỳ 3) - Nghiệp Thiện Của Nghiệp Đạo - Thích Nhất Chân
Nghiệp Và Nghiệp Báo 2 - Các Loại Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nghiệp Và Nghiệp Báo 3 - Các Loại Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Với Cận Tử Nghiệp - Thích Giác Tây
Niệm Phật Và Nghiệp Quả - Thích Trung Đạo
Tam Nghiệp Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Và Nghiệp Quả - Thích Trung Đạo
Lý nghiệp báo của người tu Phật - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Đạo Phật - nghiệp bệnh tật - Thích Nhật Từ
Chữ Nghiệp trong Đạo Phật - Thích Giới Đức
Khẩu nghiệp - Thiền Tôn Phật Quang
Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Giáo Pháp - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Tâm Rời Phật Hiệu Ác Nghiệp Sân Liền - Thích Trí Thoát
Niệm Phật Để Chuyển Nghiệp - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Giải Nghiệp - Thích Trí Quảng
Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám cuộc đời và sự nghiệp - Phật Âm
Niệm Phật Giải Nghiệp - Thích Trí Quảng
Bước Đầu Học Phật 50: Cộng Nghiệp - Thích Viên Trí
Niệm Phật Tiêu Túc Nghiệp - Thích Chân Hiếu
Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh (Trích Kinh Địa Tạng) (4/13) - Phật Âm
Chữ Nghiệp Trong Đạo Phật - Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Bích - Phật Âm
Định Nghiệp Trong Phật Giáo - Thích Trung Bửu
NIỆM PHẬT TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG (999) - Thích Đức Trường
VẤN ĐÁP: Có phải khi phát tâm tu học là sẽ bị khảo, đổ nghiệp hay không? - Thích Thiện Tuệ
Phật Học Phổ Thông - Thập Thiện Nghiệp - Thích Hạnh Tuệ
1019. NGHIỆP TIỀN KIẾP CỦA ĐỨC PHẬT - Thích Thiện Tuệ
Niệm Phật Để Giúp Cho Tam Nghiệp Thanh Tịnh - Thích Trung Đạo
Niệm Phật Diệt Nghiệp Vãng Sanh - Thích Giác Tây
Phát Tâm Rộng Lớn: Milarepa - Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Định Nghiệp Trong Phật Giáo - Thích Nguyên Thiện
Nghiệp Theo Quan Điểm Đạo Phật - Thích Phước Tiến
Sáu Chữ Di Đà Tiêu Nghiệp Chướng Một Câu Niệm Phật Giải Oan Khiên - Thích Nữ Như Lan
Lập nghiệp để thành công, học Phật để hạnh phúc - Thích Nhật Từ
Phát Tâm Rộng Lớn Milarepa Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Người Cư sỹ Phật giáo cần xây dựng trọn vẹn Tam nghiệp - Thích Giải Hiền
Khai Thị Niệm Phật: Tiêu Nghiệp Chướng - Thích Chân Hiếu
Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chơn Ngôn (Nhạc, Tiếng Hoa, Rất Hay) - Phật Âm
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên (Trích Kinh Địa Tạng) (3/13) - Phật Âm
“VƯỢT QUA NGHIỆP LỪA DỐI: ĐỨC PHẬT DẠY LA-HẦU-LA TRONG KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-L - Thích Nhật Từ
Thức Ăn Phật Pháp Dành Cho Phật Tử: Con Đường Phát Triển Phật Giáo Hữu Hiệu - TT. NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Nhân Thân Nan Đắc, Phật Pháp Nan Văn (Thân Người Khó Được, Phật Pháp Khó Nghe) - Phật Âm
Hỏi đáp về chú Đại Bi - Thờ Phật - Tín Tấn Niệm Định Tuệ - Nghiệp báo - Diệt khổ - Kiến thức - Thầy Viên Minh
Doanh nghiệp Xuân Trường cảm ơn đến TT. THÍCH NHẬT TỪ và QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY - Chùa Giác Ngộ
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Vấn đáp: Từ bi hỉ xả trong kinh doanh, tiêu thụ thông tin, nông nghiệp Việt Nam, Phật giáo và đời số - Thích Nhật Từ
Nghịch Cảnh, Nghiệp Bệnh, Ác Duyên: Chuyện Qua Rồi, Niệm Phật Thôi - Thích Chân Hiếu
Om Pra Mani Dhani Svaha (Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà - Thích Nhật Hỷ
Đời sống hằng ngày của Đức Phật - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Vài đặc điểm của Phật Giáo - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Đức Phật nhập Đại Niết Bàn - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Phật Niệm Phật Mà Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Pháp Nhiệm Mầu - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
TẠO NGHIỆP CỘNG NGHIỆP VÀ TRẢ NGHIỆP - Thích Vạn Mãn
Lập nghiệp và tu học Phật căn bản theo lời Phật dạy - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
THỨC ĂN PHẬT PHÁP DÀNH CHO PHẬT TỬ: CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO HỮU HIỆU - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Phật Giáo là gì - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Đức Phật và Thân quyến (II) - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Đức Phật và Thân Quyến (I) - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Niệm Phật Thành Phật (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) - Diệu Pháp Âm
Hóa Giải Ác Nghiệp Theo Dân Gian Và Theo Phật Giáo - Thích Trí Huệ
Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam (Nguyên Tác: Cư Sĩ Hoàng Hàm Chi) (Thích Hoằng Tri dịch) - Phật Âm
Thập Thiện Nghiệp (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tịnh Nghiệp Là Gì? Tại Sao Phải Tu Tịnh Nghiệp? - Pháp Sư Tịnh Không
TT. Nhật Từ thuyết giảng trong Khóa Tu Phật Giáo & Doanh Nghiệp - Thích Nhật Từ
Phật Không Giải Nghiệp Cho Ai - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Phật Pháp Vấn Ðáp 5 Ngày 11 tháng10 Trong Khóa Tu Mùa Thu 2015 - Phật Pháp Vấn Ðáp
Phật Pháp Vấn Ðáp 6 Ngày 11 tháng10 Trong Khóa Tu Mùa Thu 2015 - Phật Pháp Vấn Ðáp
Phật Pháp Vấn Ðáp 7 Ngày 11 tháng10 Trong Khóa Tu Mùa Thu 2015 - Phật Pháp Vấn Ðáp
Phật Pháp Vấn Ðáp 8 Ngày 11 tháng10 Trong Khóa Tu Mùa Thu 2015 - Phật Pháp Vấn Ðáp
Kệ Pháp Cú Kinh - Lời Vàng Phật Dạy - Nghệ Thuật Thư Pháp Đăng Học - Phật Âm
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 31 Phật Tử Nhật Trung - Chùa Hoằng Pháp
➤Truyện Phật Pháp ★ Kiếp Nhân Sinh ★ Phần 1 ➤Rất hay - Phật Pháp
Chọn lựa là sự vận hành của duyên nghiệp - Bài học cuộc đời - Nghiệp - Thích Viên Minh
Khẩu Nghiệp Là Nghiệp Nặng Nhất - Thích Thiện Thuận
Kinh Nghiệp Báo (Trích Từ Đại Tạng Kinh) - Phật Âm
Nghiệp Đạo (Kỳ 2) - Làm Sao Thành Nghiệp Nhân - Thích Nhất Chân
Nghiệp Đạo (Kỳ 1) - Hoạt Động Của Nghiệp - Thích Nhất Chân
Vấn đáp: Cộng nghiệp,Biệt nghiệp, Lễ thôi nôi - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghiệp lực có đi theo người đã tạo nghiệp sát hay không? - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: TRONG KINH CÓ NÓI ĐẾN: NGHIỆP ĐEN, NGHIỆP TRẮNG...? - Thích Thiện Tuệ
Đạo Quả Phật - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa -Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Truyền bá Giáo Pháp - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Dừng nghiệp và chuyển nghiệp - Thích Nhật Hỷ
Cộng Nghiệp Và Biệt Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Tiến Trình Tạo Nghiệp Và Giải Nghiệp - Thích Trí Huệ
Thân nghiệp và Khẩu nghiệp - Thích Giác Toàn
Vấn đáp: Sát nghiệp và chuyển nghiệp nạo phá thai - Thích Nhật Từ
Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp - Thích Thanh Từ
Biệt nghiệp và Cộng nghiệp - Thích Giác Phổ
Cùng Nghiệp Thì Kết Duyên Và Kết Nghiệp ( Rất hay ) - Thích Nữ Hương Nhũ
Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực - Thích Nhật Từ
Kinh Vạn Phật (Kinh Phật Thuyết Phật Danh) (Quyển 1) - Diệu Pháp Âm
Nghiệp Đạo (Kỳ 7) - Nghiệp Li Ti Vi Tế - Thích Nhất Chân
Nghiệp Cũ Nghiệp Mới - Thích Nữ Phụng Liên
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kỳ 3) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và Quả Của Nghiệp (Kỳ 2) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và Quả Của Nghiệp (Kỳ 1) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và chuyển nghiệp - Thích Minh Hà
Phá Mê Khai Ngộ: Nghiệp và Nghiệp Quả (Có Phụ Đề) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Nghiệp và chấm dứt nghiệp - Thích Ngộ Phương
Tu Nghiệp và Sự Chuyển Hóa Nghiệp - Thích Phước Đạt
Con Đường Hoằng Pháp - Đức Phật và Phật Pháp - Huântập
Đầu bếp Phật pháp và thực đơn Phật pháp - Thích Nhật Từ
12 Phương Pháp Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi Chuyển Đổi Nghiệp Lực - Làng Mai - Thích Chân Pháp Đăng
Cách mạng CN 4.0: Cơ hội thách thức với sự phát triển của doanh nghiệp - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ngày 8: Hình thức và Nội dung của Đạo Phật - Nghiệp và cách sám hối - Tâm đạo Tâm quả - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Phật học ứng dụng 01: Tình yêu và sự nghiệp (21/08/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Chương trình Khởi nghiệp & Việc làm dành cho Phật tử chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Phật tích Ấn Độ 2: 03. Sarnath - Nơi Phật chuyển pháp luân - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng, Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa - Thích Pháp Hòa
Sự tích Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương (Cải Lương Phật giáo) - Diệu Pháp Âm
Bài 8: Đặc điểm Phật pháp theo Phật giáo đại thừa - Thích Nhật Từ
Hỏi Đáp 3: Vai Trò Của Pháp Khí & Phật Tử Trong Phật Giáo 19.07.2015 - Thích Thiện Hữu
Trì Danh Niệm Phật Là Bản Hoài Của Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật, Lạy Phật Cầu Sanh Tây Phương - Thích Thiện Pháp
Khai Thị Phật Thất và Niệm Phật Đường - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Đàm Phật Giáo Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ - Phật Âm
Niệm Phật Tông Yếu (Pháp Nhiên Thượng Nhân) - Phật Âm
48 Pháp Niệm Phật - Giang Ðô Trịnh Vĩ Am (Diệu Không Đại Sư) - Phật Âm
Pháp Môn Tịnh Độ (Nhạc Phật Giáo, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Tôn Giả Phú Lâu Na (Thuyết Pháp Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Niệm Phật Kinh Hành (Chùa Hoằng Pháp) - Phật Âm
Phật Tử Tại Gia 03: Giới Pháp Phật Tử Tại Gia (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 02: Giới Pháp Phật Tử Tại Gia (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 01: Giới Pháp Phật Tử Tại Gia (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Vai trò của người Phật tử, hướng dẫn phụng sự Phật pháp - Thích Nhật Từ
Những hình thức Sanh và Tử - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Niệm Phật Cần Phải Phát Nguyện Chân Thật - Thích Pháp Hải
Phật Học Thường Thức (Kỳ 16) - Những Pháp Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Tiền Thân Đức Phật A Di Đà (Chuyển Thể từ Kinh Bi Hoa) (Chùa Hoằng Pháp thực hiện) - Phật Âm
Học Kinh Tụng Pali (Lễ Tam Thế Phật Pháp Tăng - Ân Đức Phật) - Thích Viên Minh
Bài 7: Đặc điểm Phật pháp theo Phật giáo nguyên thủy - Thích Nhật Từ
Pháp Đàm: Chuyển Hóa 10 Ác Nghiệp - Ban Hoằng Pháp
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Phật Phật Tương Niệm - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát (Rất Hay) (Nguyên Tác: Trích Lục Phật Tạp Chí Từ Bi Âm) - Diệu Pháp Âm
Liên Tông Thập Tam Tổ Và Pháp Môn Niệm Phật - Phật Âm
Niệm Phật Nhạc - Chùa Hoằng Pháp - Phật Âm
Pháp Hoa cúng Phật - Ca nhạc Phật giáo - Sỹ LuânXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký