Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Thiện ThuậnThích Trí QuảngPháp Sư Pháp VânThích Nguyên AnThích Thanh Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả - Thích Nhật Từ
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và buông xả - Thích Nhật Từ
QUÁN XÉT THÂN TÂM 05 ( Tứ Niệm Xứ ) - Quán xét cảm giác sanh diệt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tâm Sự với Người Xuất Gia _Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh - ĐĐ. Thích Minh Thành
1254: BA QUAN ĐIỂM SAI LẦM QUẨN QUANH CỦA CHÚNG SANH - Thích Thiện Tuệ
Kinh quán niệm hơi thở: Mười sáu bài quán - Thích Nhất Hạnh
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Giới Phân Biệt - Thích Hạnh Tuệ
Trung Quán Luận 12 - Quán tứ đế (02/02) 2002 02 03 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 05 - Quán khứ lai (01/06) 2002 01 10 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 08 - Quán khứ lai (04/06) 2002 01 20 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 09 - Quán khứ lai (05/06) 2002 01 24 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 10 - Quán khứ lai (06/06) 2002 01 27 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 01 - Quán nhân duyên (01/04) 2001 11 29 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 02 - Quán nhân duyên (02/04) 2001 12 02 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 03 - Quán nhân duyên (03/04) 2001 12 06 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 04 - Quán nhân duyên (04/04) 2001 12 09 - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 14- Phẩm 15_bài 05-08 quán hữu vô 2002 12 15 NH - Thích Nhất Hạnh
Trung Quán Luận 11 - Quán tứ đế (01/02) Thiền sư Tăng Hội 2002 01 31 VN - Thích Nhất Hạnh
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm - Thích Phước Tiến
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Nhân Duyên - Thích Hạnh Tuệ
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Giảng Luận Trung Quán - Phần 11: Quán sát sự hiện khởi phiền não! - Thích Hạnh Bình
Quán Niệm Quan Âm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Bất Tịnh - Thích Hạnh Tuệ
Ngu Dinh Tam Quan Quan Bat Tinh - Thích Hạnh Tuệ
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 4) - Quán Thân Ở Nơi Thân - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhân Sinh Quan Vũ Trụ Quan - Thích Trí Huệ
Nhân Sinh Quan, Vũ Trụ Quan - Thích Trí Huệ
Bài Kệ Tán Thán Quán Thế Âm Bồ Tát (Có Phụ Đề, Hình Động) - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) - Phật Âm
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Từ Bi - Thích Hạnh Tuệ
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Quan Thế Âm và năm pháp quán - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 08: Công Đức Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Năm phép quán theo tinh thần Bồ Tát Quán Thế Âm Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Ca khúc: TÂM NIỆM - Ca sĩ Đông Quân hát tại chùa Giác Ngộ 01-09-2019 - Ca sĩ Đông Quân
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 8) - Tứ Niệm Xứ, Quán Pháp Ở Nơi Pháp - Thích Minh Thành
Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - Ngộ Nhận Tính Bi Quan Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh | Viên Minh - Thích Viên Minh
Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03: Quán Tưởng Phật và Bồ Tát (30/09/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa - Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ - Thích Nhật Từ
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 9) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp, Năm Uẩn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 7) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp - Thích Minh Thành
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 10) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tầm quan trọng của Thiền quán và thiền Định - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 23: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 22: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 21: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 20. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 19. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 18. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Quản trị thời gian để tập thiền, thiền chỉ và thiền quán - Thích Nhật Từ
Bát Quan Trai Giới 04: Giải thích từ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
TALKSHOW VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT CA SĨ ĐÔNG QUÂN & VÕ HẠ TRÂM - CA SĨ ĐÔNG QUÂN & VÕ HẠ TRÂM
Ca khúc: MÁI CHÙA TÔI YÊU - Ca sĩ Đông Quân hát tại chùa Giác Ngộ 01-09-2019 - Đông Quân
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Mẹ Hiền Quan Thế Âm - ĐĐ. Thích Thiện Xuân giảng trong dịp vía Quan Âm 2019 - Thích Thiện Xuân
Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Mầu Nhiệm giúp An Lạc - Từ Bi - Trí Tuệ (rất hay) ☯2 - Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
QUÁN TƯỞNG Là Gì? QUÁN NIỆM Là Gì? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
5 pháp quán của Bồ tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp Hoa | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Nhật Từ
Quan Âm Bán Cá - Thích Nhật Từ
Quan Thế Âm - Thích Nhật Từ
Quan Âm Tóc Rối - Thích Nhật Từ
Ở Đâu Có Quan Âm Khổ Tan Ở Đó - Thích Trí Huệ
Lạy Phật Quan Âm - Kim Hà
Quán Cõi Tạm - Thích Trí Huệ
Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn - Thích Trí Huệ
Ứng Hóa Thân Quán Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Quán Trọ Ta Bà - Thích Nữ Như Lan
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm - Làng Mai
Thần Chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam mô Nam Hải Quán Âm - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2 - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Quan Thế Âm - Thu Trang
ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM - Mỹ Dung
Quán Thế Âm Bồ Tát kệ - Phật Âm
Lối Mòn Vạn Kỷ - Đông Quân
Quan Âm tóc rối - Thanh Kim Huệ
Quan Âm cứu khổ - Lệ Thủy
Quán Vô Lượng Thọ - Lệ Thủy
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm - Lệ Thủy
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Hóa Thân Cứu Độ - Lệ Thủy
Sự Tích Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát - Lệ Thủy
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Lệ Thủy
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẫm - Lệ Thủy
Lạy Phật Quan Âm - Tú Anh
Quan Âm Thị Kính - Tú Anh
Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - Thích Tâm Đức
Quán thật giả để tu - Thích Trí Huệ
Nội Quán - Thích Tâm Đức
Nội Quán - Thích Tâm Đức
Mẹ Quan Âm cứu khổ - Thích Trí Huệ
Mẹ quan âm cứu khổ - Thích Trí Huệ
QUÁN TỬ THI - ĐĐ. Thích Tâm Đức
QUÁN TRỌ - Thích Vạn Mãn
Học Hạnh Quán Âm - Thích Nữ Như Lan
Gia Trì Lực Của Quan Âm - HT. Thích Trí Quảng
Gia Trì Lực Của Quan Âm - Thích Trí Quảng
Quán Xả - Thích Trí Siêu
Quán Từ Bi - Thích Trí Siêu
Quán Tha Thứ - Thích Trí Siêu
Quán Ba Cái Ảo - Thích Trí Siêu
Quán thân trên thân - Thích Tâm Đức
12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Tuệ Hải
12 Đại Nguyện Quán Thế Âm - Thích Nữ Như Lan
Quán Đối Trị Phiền Não - Thích Trí Huệ
Quán Âm - Thích Pháp Hòa
Thiền Chỉ - Quán - Thích Tâm Đức
Quán - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Trí Quảng
Tuệ Quán - Thích Trí Quảng
Vài nét về Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Thái Hòa
16 Đề mục thiền quán - Thích Tâm Đức
Tập Quán Nghiệp - Thích Trí Huệ
Tư Duy Quán Xét - Thích Trí Tịnh
Hạnh Quán Âm - Thích Trí Huệ
Tứ hạnh quán - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Thích Đạo Tâm
Bài học quân sư - Thích Trung Huệ
Thọ Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Tâm Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Thân Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Quán Âm Bốn Tay - Thích Trí Siêu
Giã Từ Quán Trọ Trở Về Cố Hương - Thích Tâm Hải
12 Lời Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Tuệ Hải
Ngũ Đình Tâm Quán - Thích Trí Huệ
Chú Đại Bi và Sự Linh Ứng Của Quan Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Hạnh Quan Âm và Lục độ Ba la mật - Thích Trí Huệ
Quan Âm Bồ tát - Thích Trí Quảng
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 1 - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Kinh Phổ Môn 8 - Kệ Tán Quan Âm - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Lạy mẹ Quan Âm - Hiền Thục
Nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Lạy Phật Quán Âm - Quang Hào
Quan Âm Vô Lượng - Mỹ Hạnh
Lạy Phật Quan Âm - Phương Mỹ Chi
Lạy Phật Quan Âm (Rất Hay) - Chế Thanh
Quỳ lạy Quan Âm - Châu Khánh Hà
Lạy Phật Quan Âm - Hoàng Duy
Lạy Phật Quan Âm - Hoàng Duy
12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Mẹ Hiền Quán Thế Âm - Vân Khánh
12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Lạy Phật Quán Âm (Rất Hay) - Hoàng Duy
Đạo ca 4 - Hóa thân (Quán Thế Âm) - Thái Thanh
Lạy Phật Quan Âm - Nguyễn Đức
Mẹ Hiền Quan Thế Âm - Trung Hậu
CÔNG CHA - Hoàng Quân
Nhớ mải tình cha - Đông Quân
Dân ca quan họ: Vào chùa - Thu Huyền
Vào chùa - Dân ca quan họ - Phật Âm
Lễ hội Quán Thế Âm - Vietnam Discovery
Vân Sơn kể chuyện nhiệm mầu Quan Âm - Vân Sơn
Lễ hội Quan Thế Âm 2009 - Phật Âm
Múa: Thiên Thủ Quán Âm - Phật Âm
Quan Âm Diệu Duyên - Phật Âm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Phật Âm
Quán thọ trên thọ - Thích Tâm Đức
Quán tâm trên tâm - Thích Tâm Đức
Quan Âm Cứu Khổ - Thích Thiện Tuệ
Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Thiện Tuệ
Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Tại Chùa Văn Thù 11-08-2015 - Thích Thiện Tuệ
Quan Âm Thị Hiện - Thích Trí Huệ
Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Trí Quảng
Ứng thân Quan Âm - Thích Thiện Hữu
Quán Tự Tại - Thích Pháp Hòa
Mẹ Hiền Quán Thế Âm - Thích Nữ Như Lan
Văn hóa Táo quân xưa và nay - Thích Nhật Từ
Quan Thế Âm ở Đâu - Thích Tâm Nguyên
Gia Trì Lực Của Quan Âm - Thích Trí Quảng
Quán Từ Bi - Thích Trung San
Quan âm thị hiện - Thích Trí Huệ
Quán thân vô thường - youtube
Giữ gìn 6 giác quan - HT. Thích Tâm Đức
Quán tưởng - Thích Tâm Đức
Lạy Phật Quan Âm - Phương Mỹ Chi
Kính Lạy Mẹ Bồ Tát Quan Thế Âm - Thích Vạn Mãn
Quan Âm vô úy - Thích Nhật Từ
Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Thanh Từ
Ý Nghĩa lể vía Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Nữ Như Lan
Quán sát kỹ trước khi nói làm - Thích Nữ Như Lan
Sự linh ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm - Ni Sư Như ThủyXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký