Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Thiện ThuậnThích Trí QuảngThích Trí HuệThích Thiện TuệThích Pháp Hòa

Kết Quả Tìm Kiếm

Phật pháp nhiệm mầu kỳ 28 - PT Diệu Liên&PT Nguyễn Thị Duệ - Diệu Liên - Nguyễn Thị Duệ
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26 - Nguyễn Đức - Nguyễn Đức
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 22 - Phật tử Nguyên Ngộ - Nguyên Ngộ
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 27 - Diệu Phước - Diệu Phước
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 19 - Diệu Uyển - Diệu Uyển
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 6 - Cư sĩ Diệu Hiền - Diệu Hiền
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 2 - Cư sĩ Minh Đức - Diệu Tấn - Minh Đức - Diệu Tấn
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 12 - Phật tử Diệu Minh - Diệu Minh
Văn Phát Nguyện Sám Hối (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) - Diệu Pháp Âm
Sự Huyền Diệu Và Nhiệm Mầu Của Đạo Phật - Thích Giác Tây
Sự màu nhiệm trên đất Phật - Thích Huyền Diệu
Lạy Phật Và Những Điều Nhiệm Mầu - Thích Thiện Tuệ
Khi Hồng Hạc Bay Về Và Những Điều Mầu Nhiệm - Thích Huyền Diệu
Phật Tổ Đạo Ảnh (Nguyên Tác: Đại Sư Hư Vân) - Diệu Pháp Âm
Niệm Phật Thành Phật (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) - Diệu Pháp Âm
Khai Thị Phật Thất (Nguyên Tác: HT. Đạo Chứng) - Diệu Pháp Âm
Niệm Phật Sám Pháp (Nguyên Tác: HT. Thích Thiền Tâm) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Yêu Thương Theo Phương Pháp Phật Dạy (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Phật Pháp Với Khoa Học (Nguyên Tác: HT. Thích Duy Lực) - Diệu Pháp Âm
Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) - Diệu Pháp Âm
Bước Đầu Học Phật (Nguyên Tác: HT. Thích Thanh Từ) - Diệu Pháp Âm
Vũ Trụ Quan Phật Giáo Thế Kỷ 21 (Nguyên Tác: HT. Thích Duy Lực) - Diệu Pháp Âm
Bước Đầu Học Phật (Nguyên Tác: HT. Thích Thanh Từ) - Diệu Pháp Âm
Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát (Rất Hay) (Nguyên Tác: Trích Lục Phật Tạp Chí Từ Bi Âm) - Diệu Pháp Âm
Hiệu Lực Cầu Nguyện (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Lời Giới Thiệu - Bản Nguyện Niệm Phật - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Phật Nào Bậc Nhất - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tư Gia PT Diệu Nguyên, California. Ngày 21.12.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Sự Mầu Nhiệm Việc Lạy Sám Hối - Thích Huyền Diệu
Vấn đáp: Sự mầu nhiệm của cầu nguyện - Thích Nhật Từ
Sự Mầu Nhiệm Việc Lạy Sám Hối phần 6-6 - Thích Huyền Diệu
Sự Mầu Nhiệm Việc Lạy Sám Hối phần 5-6 - Thích Huyền Diệu
Sự Mầu Nhiệm Việc Lạy Sám Hối phần 4-6 - Thích Huyền Diệu
Sự Mầu Nhiệm Việc Lạy Sám Hối phần 3-6 - Thích Huyền Diệu
Sự Mầu Nhiệm Việc Lạy Sám Hối phần 2-6 - Thích Huyền Diệu
Sự Mầu Nhiệm Việc Lạy Sám Hối phần 1-6 - Thích Huyền Diệu
Tứ Diệu Đế - Bốn Chân Lý Mầu Nhiệm - Thích Minh Niệm
Hương sen mầu nhiệm - Hạnh Nguyện Quan Âm - AVG
Quán Âm Cứu Khổ - Trở Về Từ Cửa Tử Thần (Chuyện Thật Nhiệm Mầu) - Hạnh Huệ - Diệu Hoàng - Thích Trí Huệ
Tông Chỉ Tông Tịnh Độ - Bản Nguyện Niệm Phật - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Con đường nhiễm ô tâm thức - Thích Nguyên Thiện
Hãy Sống Có Trách Nhiệm Với Bản Thân Mình Hơn - Thích Tâm Nguyên
Trang Nhiêm Cho Mình và Người - Thích Nguyên Siêu
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 4 - Cư sĩ Tắc Quý - Tắc Quý
Tình Thương Và Lòng Độ Lượng: Sức Mạnh Và Sự Mầu Nhiệm - Thích Huyền Diệu
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 31 Phật Tử Nhật Trung - Chùa Hoằng Pháp
Vấn đáp: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sinh thái - Thích Nhật Từ
Sự Nhiệm Mầu Của Phật Pháp - Thích Trí Huệ
Mộng Du Tập (Nguyên Tác: Hám Sơn Đại Sư) - Diệu Pháp Âm
Cho và Nhận (Nguyên Tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma 14) - Diệu Pháp Âm
Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? [Phật Pháp Nhiệm Màu] - Thích Thông Lạc
Phật Pháp nhiệm màu - Thích Nhật Từ
Phật Pháp Nhiệm Mầu (Kỳ 34) - Tịnh Thịnh
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 33 - Nhuận Trực
Phật pháp nhiệm màu kỳ 32 - Nghệ sĩ Hồng Tơ
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 30 - Châu Thanh
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 29 - Hướng Dương
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 8 - Hoằng Lược
Pháp Phật Nhiệm Mầu - Thích Thiện Hữu
Công Đức Phóng Sanh (Nguyên Tác: Pháp Sư Viên Nhân) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) - Diệu Pháp Âm
Chuyện Bách Dụ (Nguyên Tác: Pháp Sư Thánh Pháp) - Diệu Pháp Âm
Trung Phong Pháp Ngữ (Nguyên Tác: Thiền Sư Minh Bổn) - Diệu Pháp Âm
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện - Diệu Pháp Âm
Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng (Nguyên Tác: Đạt Lai Lạt Ma 14) - Diệu Pháp Âm
Hư Hư Lục (Nguyên Tác: Thích Nữ Như Thủy) - Diệu Pháp Âm
Từ Nụ Đến Hoa (Nguyên Tác: Soko Morinaga) - Diệu Pháp Âm
Phật Pháp Nhiệm Mầu - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Tọa Đàm: Sự Mầu Nhiệm Của Phật Pháp (Nhân Vật: Chánh Trí Giác) (Rất Hay) - Phật Âm
Phật Pháp Nhiệm Mầu - Thích Phước Tiến
Phật pháp nhiệm màu kỳ 7 - Bạch Tuyết - Thanh Kim Huệ
Nẻo Về Của Ý (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Ý Tình Thân (Nguyên Tác: Thích Trí Siêu) - Diệu Pháp Âm
37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo (Nguyên Tác: Đại Sư Vô Trước) - Diệu Pháp Âm
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 31 - Phật tử Nhật Trung
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật - Thích Giác Hạnh
Ý Nghĩa Vãng Sanh Cực Lạc - Nhân Nhiệm Mầu Quả Nhiệm Mầu - Thích Giác Tây
Bốn Điều Phát Nguyện Của Đệ Tử Phật - Thích Quang Thạnh
Bài Học Ngàn Vàng (Nguyên Tác: HT. Thích Thiện Hoa) - Diệu Pháp Âm
Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên (Nguyên Tác: HT. Thích Tinh Vân) - Diệu Pháp Âm
Thầy Tôi (Nguyên Tác: Chùa Định Thành) - Diệu Pháp Âm
Thầy và Đệ Tử (Nguyên Tác: Lama Guendune Rinpoche) - Diệu Pháp Âm
Tâm Tình (Nguyên Tác: Thích Thiện Thuận) - Diệu Pháp Âm
Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát (Nguyên Tác: Thích Tịnh Từ) - Diệu Pháp Âm
Lá Thư Tịnh Độ (Nguyên Tác: Ấn Quang Đại Sư) (Trọn Bộ 5 Phần) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Nhập Bồ Tát Hạnh (Nguyên Tác: Tôn Giả Tịch Thiên) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Diệu Pháp Liên Hoa - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc (Tịnh Từ Yếu Ngữ - Thiền Sư Nguyên Hiền) - Phật Âm
Nhiệm Vụ Của Phật Tử Trong Công Tác Hoằng Pháp - Thích Thiện Bảo
Phật Tử Tại Gia 63: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 62: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 61: Trách Nhiệm Hộ Trì Pháp Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
10 Điều Phát Nguyện Sám Hối Cầu Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Phật Pháp Nhiệm Mầu (Kỳ 35) - Phật Tử Tịnh Quý
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Nguyên Tác: Thiền Sư Ajahn Chah) - Diệu Pháp Âm
Thiền Sư Việt Nam (Nguyên Tác: Hòa Thượng Thích Thanh Từ) - Diệu Pháp Âm
Trái Tim Mặt Trời (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Đường Xưa Mây Trắng (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Chùa Bát Nhã) - Thích Giác Hạnh
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Chùa Vô Ưu) (Có Phụ Đề) - Thích Giác Hạnh
Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Mộng Đông Thiền Sư Di Tập (Dịch Giả: Thích Nguyên Thành) - Diệu Pháp Âm
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
An Lạc Từng Bước Chân (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Sự Tích Quán Âm Thị Kính (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Đại Thừa Tuyết Đối Luận (Nguyên Tác: Thiền Sư Nguyệt Khuê) - Diệu Pháp Âm
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Sám Hối (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân) - Thích Giác Hạnh
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập (Nguyên Tác: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam) (Trọn Bộ 3 Phần) - Diệu Pháp Âm
[LIVESTREAM] LỄ HẰNG THUẬN CHO CHÚ RỂ NGUYÊN PHÁP VÀ CÔ DÂU DIỆU THĂNG TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Thích Nhật Từ
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Tọa Đàm: Sự Nhiệm Mầu Của Phật Pháp - Phật Âm
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 10 - Phật tử Đức Ngà - Đức Ngà
Chuyện kể trên núi Linh Thứu - Nơi Đức Phật lần đầu tiên giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Thích Huyền Diệu
Phải Nên Phát Nguyện, Nguyện Sanh Nước Kia - Pháp Sư Tịnh Không
Bản Nguyện Phật Theo Kinh Pháp Hoa - Thích Nguyên Hạnh
Bổn Nguyện Phật A Di Đà (Hạnh Nguyện 1 Đến 16) - Thích Thiện Pháp
Bổn Nguyện Phật A Di Đà (Hạnh Nguyện 17 Đến 31) - Thích Thiện Pháp
Bổn Nguyện Phật A Di Đà (Hạnh Nguyện 32 Đến 48) - Thích Thiện Pháp
THẦN THÔNG - TỨ NHƯ Ý TÚC Việt Nam [Phật Pháp Nhiệm Màu] - Thích Thông Lạc
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục (Nguyên Tác: Ấn Quang Đại Sư) (Trọn Bộ 7 Phần) - Diệu Pháp Âm
Hạnh Phúc Mộng và Thực (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Không Diệt Không Sinh, Đừng Sợ Hãi (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 18 - Thầy Trung Đạo - Trung Đạo
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 17 - Nghệ sĩ Kim Cương - Kim Cương
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 9 - Gia đình PT Quảng Báu - Quảng Báu
Trách nhiệm của vợ chồng - Những điều nên tránh - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thực hành pháp Như Lý Tác Ý làm chủ sự sống chết - A la hán Thích Thông Lạc [Phật Pháp Nhiệm Màu] - Thích Thông Lạc
Hộ Niệm Vãng Sanh Cụ Nguyễn Minh Công (Ba Của Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị) - Phật Âm
Tuyên Hóa Ngữ Lục (Nguyên Tác: Hòa Thượng Tuyên Hóa) - Diệu Pháp Âm
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25 - Tịnh Hà - Tịnh Hà
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 13 - Tâm Vương - Tâm Vương
Tịnh Độ Hoặc Vấn (Nguyên Tác: Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư) (Việt Dịch: HT. Thích Thiền Tâm) - Diệu Pháp Âm
Bàn Tay Mầu Nhiệm - Thích Pháp Hòa
Tam Bảo Nhiệm Mầu - Thích Pháp Hòa
Bàn Tay Mầu Nhiệm - Thích Pháp Hòa
Pháp môn nhiệm mầu thời mạt Pháp - Thích Giác Hạnh
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 16 - Phật tử Tịnh Tín - Tịnh Tín
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 11 - Phật tử Cát Tường - Cát Tường
Một Ngày An Lạc: Kỳ 062: Bàn tay mầu nhiệm - phần 1: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 062: Bàn tay mầu nhiệm - phần 2: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Bàn Về Ô Nhiễm - Pháp Sư Tịnh Không
Đất - Nước Nhiệm Mầu - Thích Pháp Hòa
Đất Nước Nhiệm Mầu - Thích Pháp Hòa
Sự Nhiệm Mầu Của Câu A Di Đà Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Phật tử tại gia 60. Tránh Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 59. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 58. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Karaoke: Niệm Phật Nhiệm Màu - Tân cổ Phật giáo - NSƯT Lệ Thủy - Hồng Thế Vinh
Ông Cụ Niệm Phật Hết Bệnh Hiểm Nghèo và Thoát Chết (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ - TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Mãn Nguyện Điều Ước Mong Con Cái - Thích Nhật Từ
Ca nhạc Phật giáo: Hương sen màu nhiệm - phần 2 - Phật Âm
Ruộng Phước Nhiệm Mầu (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Ruộng Phước Nhiệm Mầu (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức - Thích Pháp Hòa
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức - Thích Pháp Hòa
Nhất Trần Bất Nhiễm - Thích Pháp Hòa
Chuyển Tam Nhiệm Thành Tam Đức - Thích Pháp Hòa
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức - Thích Pháp Hòa
Quyến Thuộc Nhiệm Mầu - Thích Pháp Hòa
Quyến Thuộc Nhiệm Mầu - Thích Pháp Hòa
Quyến Thuộc Nhiệm Mầu - Thích Pháp Hòa
Pháp Tu Nhiệm Mầu - Thích Thiện Xuân
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức - Thích Pháp Hòa
Nhiệm Mầu Câu Niệm Phật (Rất Hay) - Thích Trí Huệ
DVD1: Hương Sen Mầu Nhiệm - Phật Âm
Sự nhiệm mầu của niệm Phật và trì chú - Thích Trí Huệ
Sự nhiệm mầu của niệm Phật và trì chú - Thích Trí Huệ
Nhiệm vụ của người phật tử tại gia - Thích Trí Huệ
Bốn Điều Cao Quý - Thích Nguyên Hạnh
Nên Làm Các Điều Tốt - Thích Nguyên Hạnh
Những Điều Nguyện Ước - Thích Nữ Như Lan
Điều Cần Tư Duy - Thích Nguyên Hạnh
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ (Kỳ 2) - Thích Giác Hạnh
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ (Kỳ 1) - Thích Giác Hạnh
Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối - Thích Giác Hạnh
Pháp thoại: Nụ Cười Màu Nhiệm - Thích Thiện Hữu
Phật Ngôn Mầu Nhiệm - Thích Lệ Minh
Chỉ Nguyện Một Điều Thôi - Thích Thiện Tuệ
Tránh Làm Các Điều Ác - Thích Nguyên Hạnh
Con người ý thức với pháp thân mầu nhiệm - Thích Nhất Hạnh
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Bồ điều diệu pháp biến trang nghiêm - Thích Pháp Hòa
Niệm Phật Nhiệm Mầu - Thích Giác Hạnh
Nhiệm Vụ Của Người Con Phật - TT. Thích Minh Thành
Sự màu nhiệm của đức Phật Dược Sư - Thích Chiếu Khánh
Sự Nhiệm Màu Đức Phật Dược Sư - Thích Phước Hoàng
Bài 20 Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo - Thích Thiện Chơn
Sự nhiệm mầu của niệm Phật và trì chú - giảng tại California - Thích Trí Huệ
Kể Chuyện: Điều Đáng Lo Nhất - Thích Nguyên An
Nguyên nhân bệnh tật và hướng điều trị - Thích Tuệ Hải
Hạnh Phúc Là Điều Có Thật - Nguyễn Minh Tiến
Năm Điều Hạnh Phúc - Thích Nguyên Tạng
Bí Quyết Điều Phục Thân Tâm - Thích Nguyên Thiện
MƯỜI ĐIỀU NGUYỆN BỒ TÁT PHỔ HIỀN - Thích Đức Trường
Trách Nhiệm Người Phật Tử - Thích Thiện Thuận
Quán Âm Cứu Khổ - Trì Đại Bi Niệm Phật Cứu Mình (Kỳ 2) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Thích Trí Huệ
Trách nhiệm của người Phật tử - Thích Quang Nhuận
TRÁCH NHIỆM NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA - Thích Quảng TịnhXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký