Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Nguyên AnThích Pháp HòaThích Thiện TuệThích Nữ Như LanThích Thanh Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Nhạc phim hoạt hình Tây Du Ký HTV3 - Hầu Ca - Phật Âm
Nhạc phim hoạt hình Tây Du Ký HTV3 - Thiên trúc vạn dặm - Phật Âm
Thần Chú Đại Bi (Phim Hoạt Hình) - Phật Âm
Phim Hoạt Hình Đệ Tử Quy - Phật Âm
Phim hoạt hình Thần Đồng Tự Tại - Phật Âm
Phim hoạt hình 3D Mục Liên Truyền Kỳ - Phật Âm
Trường Ca Kinh A Di Đà (Kèm Theo Phim Hoạt Hình Phật Giáo) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (Kinh Chú Đại Bi) (Phim Hoạt Hình) (Rất Hay) - Phật Âm
Hoạt Hình Tiểu Hòa Thượng - Phật Âm
Hình ảnh sinh hoạt tại Thiền viện Thường Chiếu - tháng 5 năm Mậu Tí - Thích Thanh Từ
Tứ Thánh Đế (Kỳ 3) - Hình Thái Hoạt Động Của Tình Ái - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Có nên lạm dụng sử dụng hình Phật ở không gian sinh hoạt - Thích Nhật Từ
HOẠT ĐỘNG TRÁ HÌNH CỦA CLB TÌNH NGƯỜI | TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn đài VTC1 ngày 29-03-2021 - Thích Nhật Từ
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Phổ Nhạc, Âm Việt) (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Xưng Tán Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Có Phụ Đề, Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc 12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Ảnh Động, Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
KINH PHÁP CÚ - 10 Phẩm HÌNH PHẠT - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) - Phật Âm
Phim Ấn Độ - BUDDHA - Tóm lược nội dung phim từ sơ sinh đến thành đạo - ZeeTV
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.08)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.07)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.06)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.05)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.04)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.03)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.02)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.01)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.17)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.16)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.15)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.14)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.13)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.12)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.11)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.10)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.09)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.27)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.26)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.25)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.24)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.23)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.22)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.21)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.20)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.19)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.18)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.36)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.35)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.34)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.33)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.32)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.31)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.30)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.29)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.28)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.45)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.44)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.43)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.42)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.41)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.40)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.39)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.38)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.37)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.49)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.48)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
BUDDHA - Phim ĐỨC PHẬT (T.47)【佛陀】中文 720p - Phim Ấn Độ
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) (Đạo Tràng Phước Ngọc) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật, Phóng Sanh (Có Phụ Đề, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Pháp Môn Tịnh Độ (Nhạc Phật Giáo, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động) - NAMO AMI TUO FO - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Tiếng Hoa, Hình Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (2014) (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Khuyên Niệm Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, 2014) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Cuộc Đời Đức Phật (Hình Ảnh Động, Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Xưng Tán Đức Phật A Di Đà (Hình Ảnh Động, Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật) (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Không Lời) (Hình Phật Đẹp, Rất Hay) - Phật Âm
Sinh hoạt vấn đáp - Thích Tánh Tuệ
Sinh Hoạt Vấn Đáp (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Sinh Hoạt Vấn Đáp (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
Các hoạt động trong phật hóa gia đình - Thích Trí Huệ
Nhạc thiền: Tặng Bạn (Thi kệ: HT Thích Thanh Từ; Phổ nhạc: Tâm Đức) - Bảo Yến
Khóa sinh hoạt hè 2015 - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Hoạt động tín ngưỡng trong chùa - Thích Nhật Từ
Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Sinh Hoạt Đạo Tràng (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Sinh Hoạt Với Chúng B - Trúc Đạo - ĐĐ. Thích Minh Thành
Sinh Hoạt Siêu Việt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Sinh Hoạt và Tu Học Của Người Xuất Gia - Thích Thiện Chơn
Sinh hoạt Phật pháp kỳ 1: Trò chơi Nếu Thì - Thích Trí Chơn
Sinh Hoạt Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 84 - Thích Phước Tiến
Cuộc sống kẻ tha phương & sinh hoạt đạo tràng viên ngộ - Thích Trí Huệ
35. Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm 2013 - TT. Thích Thiện Xuân
Đạo trong sinh hoạt hằng ngày - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phật giáo Việt Nam: Vài nét sinh hoạt - Thích Minh Châu
Hỏi Đáp 33: Sang Chùa Khác Sinh Hoạt Có Lỗi Không - Thích Thiện Hữu
Minh sát trong sinh hoạt hằng ngày - Thích Giới Đức
Tổ chức sinh hoạt chuẩn mực của một ngôi chùa - Thích Nhật Từ
Đạo Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Hướng dẫn sinh hoạt giới trẻ Phật giáo tại hải ngoại - Thích Nhật Từ
Bài 7. Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.3-5) - Thích Thiện Chơn
Sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.1) - Thích Thiện Chơn
Sinh Hoạt Của Người Phật Tử Trong Mùa Xuân (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Sinh Hoạt Của Người Phật Tử Trong Mùa Xuân (phần 1) - Thích Thiện Chơn
HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN TẠI KONTUM - Thích Nhật Từ
Những sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.2) - Thích Thiện Chơn
Những sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.8) - Thích Thiện Chơn
Những sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.7) - Thích Thiện Chơn
Những sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.6) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lớp Bồi Dưỡng Luật Học - Bài 15: Sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Tụng kinh thuần Việt, vô ngã và phi ngã, sinh hoạt Phật pháp cho giới trẻ ở phương Tây - Thích Nhật Từ
79. Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm Lớp Giáo Lý Chùa Hồng Liên Năm 2014 - TT. Thích Thiện Xuân
Phim tài liệu: Đạo pháp dân tộc - VTC
Phim Tài Liệu Lột Da Thú - Phật Âm
Phim Tài Liệu: Đạo Và Đời - Phật Âm
Phim Tây Tạng: Milarepa - Phật Âm
Phim Ngắn: Buông Xả - Phật Âm
Nhạc Thiền Không Lời: Thư giãn, tỉnh tâm, an lạc, giảm stress, ngủ ngon, sức khỏe ✿1 - Nhạc Thiền
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ (nhạc hòa tấu) - Phổ nhạc: Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Sinh hoạt giao lưu chia sẻ kinh nghiệm phụng sự, phát động gây quỹ và ủng hộ LŨ LỤT, DỊCH BỆNH - Chùa Giác Ngộ
Phim tài liệu: Kỳ bí Yên Tử - Phần 1 - Phật Âm
Giả Sử Ngày Mai Đến (Phim Tài Liệu) - Phật Âm
Phim tài liệu: Sen Việt - Phật Âm
Phim: Niệm Phật Diệt Tội - Phật Âm
Phim Phật Giáo: Thiền - Zen - Phật Âm
Phim Phật Giáo: Giải Oan - Phật Âm
Phim Truyện: Nghịch Duyên - Phật Âm
Phim Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Phật Âm
Phim Phật Giáo: Qua Sông - Phật Âm
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 01 - ZeeTV
Phim tài liệu: Trúc Lâm Yên Tử - đài HTV9 - HTV
PHIM SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 25 - 08 - 2019 - Thích Nữ Tâm Tâm
Quán Chay A Di Đà (Phim Tài Liệu) - Phật Âm
Phim tài liệu: HT. Trần Nhiếp - Đạo và Đời - Phật Âm
Phim tài liệu: Huyền diệu đạo và đời - Văn Hóa Việt Nam
Phim tài liệu: Chùa Cổ Việt Nam - Phật Âm
Phim tài liệu: Tây Tạng ngày xưa - Phật Âm
Phim tài liệu: Hành trình tìm về Yên Tử - Phật Âm
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phim 3D - Phật Âm
Đoạn phim 3D ngắn về cuộc đời đức Phật - Phật Âm
Phim ngắn Phật Giáo: Người Con Yêu Là Ai? - Phật Âm
Phim ngắn: Duyên Nợ Trong Tình Yêu - Phật Âm
Phim tài liệu: Thăng Long tứ trấn - Phật Âm
Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 03 : Bạn Tốt - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 06 - Phụ đề Tiếng Việt - ZeeTV
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 05 - Phụ đề tiếng Việt - ZeeTV
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 04 - Phụ đề tiếng Việt - ZeeTV
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 03 - Phụ đề tiếng Việt - ZeeTV
Phim Ấn Độ - BUDDHA (ĐỨC PHẬT) Tập 02 - Phụ đề Tiếng Việt - ZeeTV
Phim Phật Giáo - Bến Yêu Thương - Thích Trí Chơn
Khoá Sinh Hoạt Hè 2014- TThiền Tôn Phật Quang - Thích Chân Quang
Khóa sinh hoạt hè - Thiền Thất Bảo Quang 2016 bản full - Thích Chân Quang
Cuộc nói chuyện với đoàn làm phim - Thích Chân Quang
Phim tài liệu: Vesak Thiêng Liêng 2014 - Phật Âm
TP. HCM: Họp báo giới thiệu phim Cuộc Đời Đức Phật - Thích Nhật Từ
Chiếu phim Cuộc đời đức Phật tại Việt Nam - Thích Nhật Từ
Phim tài liệu - Hành hương về cõi linh thiêng - Phật Âm
Phim tài liệu: Theo dấu chân Phật - Việt Trinh
Lợi ích của sự ăn chay (Phim tài liệu Chùa Hoằng Pháp) - Phật Âm
Phim tài liệu Khoa Học: Tâm linh huyền bí - wWw.PhatAm.com - 1/2 - Phật Âm
Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 02 : Đổi Nghề - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 01 : Phật Ở Đâu - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Nghiệp Đạo (Kỳ 1) - Hoạt Động Của Nghiệp - Thích Nhất Chân
Vấn đáp: Khi ngủ ý thức có hoạt động hay không ? thần thức là gì ? - Thích Nhật Từ
Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 05 : Quá Khứ Không Ngủ Quên - Trung tâm Diệu Pháp Âm
THẦY NHẬT TỪ SINH HOẠT PHẬT PHÁP CÙNG CÁC BÉ TRONG KHÓA TU BÚP SEN TỪ BI - CHÙA GIÁC NGỘ 16-01-2021 - Thích Nhật Từ
CÚNG HƯƠNG - TÁN PHẬT - Nhạc Lễ Phật Giáo - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Phim phóng sự Phật Giáo: Một Thời Học Viện (P2) - Tăng Ni Khoa Triết
Phim phóng sự Phật Giáo: Một Thời Học Viện (P1) - Tăng Ni Khoa Triết
Người Ơi! Xin Đừng... (phim tài liệu và pháp thoại) - Thích Thiện Chấn
Phim Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng (Cải Tạo Vận Mạng) (Liễu Phàm Tứ Huấn) - Phật Âm
Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 04 : Giật Mình Tỉnh Ngộ - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Phim: Về phía mặt trời - Cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Vạn Đức Media
Phóng Sự Buổi Công Chiếu Phim Cuộc Đời Đức Phật - Thành Được Studio
Đoạn phim lược sử: Cuộc đời và đạo nghiệp Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu - Sen Việt
Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 06 : Phải Chăng Là Duyên Phận - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Phiêu bồng - Phim về thiền sư Thích Nhất Hạnh tiếng Việt Full 2013 - HKTV
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Hoạt động sinh tử của tâm - Kinh Địa Tạng - Nghiệp & Nhân Quả - HT. Viên Minh giảng tại Úc 9/11/2019 - Thích Viên MinhXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký