Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Thiện XuânThích Trí QuảngThích Thiện TuệThích Minh ThànhThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Nhạc Xưng Tán Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Có Phụ Đề, Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Xưng Tán Đức Phật A Di Đà (Hình Ảnh Động, Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Phổ Nhạc, Âm Việt) (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Nhạc Sám Mười Nguyện (Có Phụ Đề, Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc 12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Ảnh Động, Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) (Đạo Tràng Phước Ngọc) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật, Phóng Sanh (Có Phụ Đề, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Pháp Môn Tịnh Độ (Nhạc Phật Giáo, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động) - NAMO AMI TUO FO - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Tiếng Hoa, Hình Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (2014) (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Khuyên Niệm Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, 2014) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Cuộc Đời Đức Phật (Hình Ảnh Động, Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật) (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc xưng tán Phật và quy y bằng tiếng Pali - Phật Âm
Nhạc xưng tán đức Phật A Di Đà - Nam mô bổ sư thích ca mâu ni Phật
Công Đức Của Xưng Danh Và Xưng Niệm Phật Hiệu - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Quy Y (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Nhạc phim hoạt hình Tây Du Ký HTV3 - Hầu Ca - Phật Âm
KINH PHÁP CÚ - 10 Phẩm HÌNH PHẠT - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc phim hoạt hình Tây Du Ký HTV3 - Thiên trúc vạn dặm - Phật Âm
Niệm Phật 6 Chữ (Hình Động) (Mới, Rất Hay) - Thích Trí Thoát
Bình thản giữa những biến động xung quanh - Thích Minh Niệm
Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Khai Thị Khuyên Người Niệm Phật (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Niệm Phật 6 Chữ - Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Động, Ảnh Đẹp) (Rất Hay) - Thích Trí Thoát
Nhạc Niệm Phật (Không Lời) (Hình Phật Đẹp, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) - Phật Âm
Tán Thán Phật A Di Đà (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) (Hình Ảnh Động, HD) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Chú Bất Động Minh Vương (là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật Dược Sư Quang Vương Phật - Quỳnh Giang và Đông Quân
Phim hoạt hình Thần Đồng Tự Tại - Quỳnh Giang và Đông Quân
Nhạc Phật: Vía Phật A Di Đà - Ngân Huệ - Đông Quân
Văn Phát Nguyện - Tín, Nguyện, Trì Danh Niệm Phật (Có Phụ Đề, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Bài Kệ Tán Thán Quán Thế Âm Bồ Tát (Có Phụ Đề, Hình Động) - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Vấn đáp: Tình hình tại Biển Đông - Thích Nhật Từ
Mộng Thực Động Tỉnh Qua Hình Tượng Đản Sanh - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Pháp Trong Hình Ảnh Bát Trôi Ngược Dòng - Thích Trí Huệ
Thiền Ca Mùa Đông ( Nhạc Phật Giáo ) - Thích Thiện Hữu
Thiền Ca Mùa Đông - Nhạc Phật Giáo - Thích Thiện Hữu
Xưng Danh Hiệu Phật - Cư Sĩ Diệu Âm
Xưng Danh Hiệu Chư Phật (Trích Kinh Địa Tạng) (9/13) - Phật Âm
Tứ Thánh Đế (Kỳ 3) - Hình Thái Hoạt Động Của Tình Ái - ĐĐ. Thích Minh Thành
CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LŨ MIỀN TRUNG 5 - cập nhật tình hình ngày 27/10/2020 - Thích Nhật Từ
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ - Phật Âm
Vấn đáp: Các danh xưng trong Phật giáo - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa danh xưng trong Phật giáo - Thích Phước Hoàng
Kinh Địa Tạng (Kỳ 2) - Phẩm 9: Xưng Danh Hiệu Chư Phật - Thích Trúc Thái Minh
Kinh Địa Tạng (Kỳ 1) - Phẩm 9: Xưng Danh Hiệu Chư Phật - Thích Trúc Thái Minh
HOẠT ĐỘNG TRÁ HÌNH CỦA CLB TÌNH NGƯỜI | TT. Thích Nhật Từ trả lời phỏng vấn đài VTC1 ngày 29-03-2021 - Thích Nhật Từ
Tình Hình Xâm Nhập Mặn Tại Đồng Bằng Sông CỬU LONG | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ninh Bình – Đất Phật ngàn năm (Tập 10: Ngô Đồng – Dòng sông Phật tích) - An Viên
CÚNG HƯƠNG - TÁN PHẬT - Nhạc Lễ Phật Giáo - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Người tự xưng Viện Chủ đang Hoằng Pháp hay Phá hoại Phật Pháp - Thích Nhật Từ
CA SỸ PHI NHUNG: ‘PHẢI COI HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ CỦA MÌNH MỚI XỨNG ĐÁNG LÀ CON PHẬT’ - Phi Nhung
Vấn đáp: Các cấp giới phẩm, Long cung và ngài Long Thọ, niềm tin trong đạo Phật, lạm dụng danh xưng - Thích Nhật Từ
Đồng Niệm Phật Đồng Về Cực Lạc - Thích Giác Hóa
Đồng niệm Phật đồng về Cực lạc - Thích Giác Hóa
Đi Qua Dòng Sanh Tử - Phật thất lần thứ 67 - Thích Đồng Thành
CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LŨ MIỀN TRUNG 4 - phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị - Thích Nhật Từ
Xưng Tán Đức Thế Tôn - Thích Pháp Hòa
Xứng Đôi - Thích Pháp Hòa
Xứng Đôi - Thích Pháp Hòa
Xưng tán Như Lai - Thích Nhật Từ
Ai xứng mặc Cà Sa - Thích Bửu Chánh
XỨNG ĐÔI - Thích Thiện Hữu
Bình an & xung đột - Thích Nữ Tâm Tâm
Vấn đáp: Làm gì khi xảy ra xung đột cá nhân - Thích Nhật Từ
Vượt qua xung đột - Thích Nhật Từ
Thập Nguyện Phổ Hiền - Xưng Tán Như Lai - Thích Nữ Như Lan
Hóa Giải Xung Đột Nội Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Sự xung đột của thế giới - Thích Chân Quang
Hóa giải xung đột - Thích Thiện Thuận
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Xứng Đáng Hay Hoang Phí - Thích Phước Tịnh
Xứng Đáng Chiếc Áo Giới - Thích Đức Trường
Giải quyết xung đột gia đình - Thích Đức Trường
Chân Thật Để Hóa Giải Xung Đột - Pháp Sư Tịnh Không
Nhị Khoá Hiệp Giải - Xưng Tán Như Lai - Thích Hạnh Tuệ
Duy biểu 22 Cái sợ xung quanh ta - Thích Nhất Hạnh
Nhân Gian Tịnh Độ 6 - Xưng Tán Hộ Trì - ĐĐ. Thích Minh Thành
Xung quanh Nhà vong hồn nhiều lắm - Thích Giác Hạnh
Vấn đáp: Thuyết duyên khởi và tái sinh, sám hối, xưng tội và rửa tội - Thích Nhật Từ
Diễn Đọc - Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Phật Âm
Đọc Chú Đại Bi (Có Hình Minh Họa) - Phật Âm
Trường Ca Kinh A Di Đà (Kèm Theo Phim Hoạt Hình Phật Giáo) (Rất Hay) - Phật Âm
Vấn đáp: Tình hình Phật giáo Tây Trạng và lòng từ bi của Đức Phật - Thích Nhật Từ
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 10 - DHAMMAYANGYI, Ngôi Đền Hình Kim Tự Tháp [HD] - Phật Âm
Những hình thức Sanh và Tử - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
VẤN ĐÁP: LÚC TRƯỚC CON KHÔNG BIẾT VỀ ĐẠO PHẬT, CON LỠ XĂM HÌNH PHẬT VÀ BỒ TÁT... - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Lạm dụng danh xưng tự phong (pháp vương) hóa thân - Thích Nhật Từ
Nhân Gian Tịnh Độ (Phần 6) - Xưng Tán Hộ Trì - ĐĐ. Thích Minh Thành
Quá trình hình thành và phát triển Duy Thức học Phật giáo - Thích Hạnh Bình
Hình tượng Bồ tát qua cái nhìn của Phật giáo Đại thừa - Phật Âm
Hình Ảnh Đức Phật Trong Cõi Ta Bà - Thích Trí Huệ
Hình ảnh Đức Phật Dược Sư - Chontinhtam
03. Kinh Di Giáo - Xứng Lượng Vừa Đủ, Phải Biết Hổ Thẹn - TT. Thích Thiện Xuân
Xứng Đáng Là Một Vị Khất Sĩ, Một Trưởng Lão Tôn Kính - Thích Trúc Thái Minh
Công Đức Xứng Tánh, Tùy Duyên Tiêu Nghiệp Cũ - Thích Chân Hiếu
Kinh Phúc Báo Của Tạo Lập Hình Tượng Phật - Phật Âm
Hình Ảnh Ngựa Trong Đạo Phật - Thích Trí Huệ
Ảnh hưởng của truyền hình đối với nhân tâm - Phật Âm
Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - đọc - có hình minh họa - Phật Âm
Vấn đáp: Hình tượng Phật có tóc - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: đức Phật và các câu hỏi siêu hình - Thích Nhật Từ
Phẩm Hình Phạt - Thích Sán Nhiên
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Kinh Pháp Cú - Phẩm 10: Hình Phạt - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú - Phẩm: Hình Phạt - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Hình Ảnh Phật Di Lặc - Thích Quang Thạnh
Hình Ảnh Chiến Binh Trong Đạo Phật - Thích Trí Huệ
Mô hình 3D của Yên Tử - Trung tâm Phật giáo Việt Nam - vnimation
Vấn đáp: Xây dựng mô hình gia đình Phật tử - Thích Nhật Từ
Đạo Phật qua hình ảnh chư Tăng - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Mâu thuẫn khái niệm A La Hán, phiến quân IS (tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng) - Thích Nhật Từ
Hình Ảnh và Hồng Danh 88 Vị Phật (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Slideshow Hình Cuộc Đời Đức Phật - Phật Âm
Hữu Duyên Tam Bảo (Thần Đồng Cổ Nhạc - Bé Ngọc Ngân) - Bé Ngọc Ngân
Vấn đáp: Mô hình câu lạc bộ doanh nhân Phật pháp - Thích Nhật Từ
Hình Tượng Đức Phật Nói Lên Điều Gì - Thích Phước Tiến
2001: HÌNH ẢNH MẶT TRĂNG TRONG ĐẠO PHẬT - Thích Thiện Tuệ
Kinh Pháp Cú giảng giải - phẩm Hình phạt - Thích Tâm Đức
Phân Biệt Hình Tượng Phật, Bồ Tát - Thích Thiện Xuân
Nghệ thuật truyền giáo qua hình ảnh Đức Phật - Thích Trí Quảng
TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP - Thích Ngộ Phương
Vấn đáp: Bao bì in hình đức Phật hoặc các vị Bồ Tát khi không dùng phải xử lý như thế nào ? - Thích Nhật Từ
Nhạc thiền: Tặng Bạn (Thi kệ: HT Thích Thanh Từ; Phổ nhạc: Tâm Đức) - Bảo Yến
Ý Nghĩa Của Việc Cúng Hình Tượng Và Lạy Phật Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa Cúng Dường Hình Tượng Phật, Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Thờ phượng hình Phật trong đời sống hằng ngày - Thích Nhật Từ
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Hình ảnh khó quên trong đời hoằng pháp - Thích Trí Quảng
VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT - TS. NGUYỄN ĐÔNG HẢI - TS. NGUYỄN ĐÔNG HẢI
Nguồn gốc hình thành quan điểm Tái Sinh trong Phật Giáo - Thích Hạnh Bình
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 1) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 2) - Phật Âm
Hỏi đáp: Đối diện với vô thường - Phân biệt xúc động và dao động - Thích Viên Minh
Tình đồng đạo trong cộng đồng cư sĩ - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Hành động đóng góp không gian tâm linh - Thích Nhật Từ
Nhạc Thiền Không Lời: Thư giãn, tỉnh tâm, an lạc, giảm stress, ngủ ngon, sức khỏe ✿1 - Nhạc Thiền
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ (nhạc hòa tấu) - Phổ nhạc: Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
TALKSHOW VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT CA SĨ ĐÔNG QUÂN & VÕ HẠ TRÂM - CA SĨ ĐÔNG QUÂN & VÕ HẠ TRÂM
Phật Pháp Nhiệm Mầu - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Tâm Nguyện Theo Phật - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
An nhiên giữa dòng đời - Thích Đồng Thành
Nghe Thầy Thuyết Kinh - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Tôn Giả Mục Kiền Liên (Thần Thông Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Tôn Giả A Na Luật (Thiên Nhãn Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh (Cổ Nhạc Phật Giáo) - Châu Thanh
Tôn Giả Tu Bồ Đề (Giải Không Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Nhạc Phật Giáo Việt Nam Tuyển Chọn Vol. 1 (2014) - Phật Âm
Ca nhạc Phật giáo: Nghinh Xuân Phật Về Vol.1 (Tứ Ân Ca) - Nhiều Ca Sỹ
Thoát Vòng Sanh Tử - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Suối Nguồn Từ Bi (Rất Hay) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chuyển lời) - Phật Âm
Tôn Giả Phú Lâu Na (Thuyết Pháp Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Kỷ Niệm Ngày Xuất Gia - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Cổ nhạc Phật giáo: CÒN ĐÂY ÁO PHẬT CƠM CHÙA (karaoke) - Thích Thiện Hữu
Cổ nhạc Phật giáo: PHẬT HOÀNG VIỆT NAM - Thích Thiện Hữu
Tôn Giả Ca Chiên Diên (Luận Nghị Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Trình Diễn Âm Nhạc Phật Giáo - Lượt Khoa Mông Sơn Thí Thực - Phật Âm
Ca nhạc Phật giáo: Tâm sen trong lòng Phật - Vesak 2014 - Thích Nhật Từ
Nhạc tĩnh tâm - hết phiền não - lòng an nhiên bằng tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
Talk Show: Vì sao tôi theo Đạo Phật - Nghệ sỹ CHUNG TỬ LONG và ca sỹ ĐÔNG ĐÀO - Nghệ sĩ CHUNG TỬ LONG và ca sĩ ĐÔNG ĐÀO
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 2011 (Nhạc Niệm Phật) - Phật Âm
Đức Phật Niết Bàn (Rất Hay) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Xá Lợi Phất (Trí Huệ Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Vấn đáp: Hình ảnh Phật hở ngực, vì sao bệnh tật, địa ngục, chứng hay quên, cúng cô hồn, v.v... - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Có nên lạm dụng sử dụng hình Phật ở không gian sinh hoạt - Thích Nhật Từ
Đạo Giải Thoát (Nhạc Phật Giáo) (Tiếng Hoa, Việt Dịch: Nhạo Minh Cư Sĩ) - Phật Âm
Cổ nhạc Phật giáo: Trích đoạn Đức phật Thích Ca - Thầy Đức Chiếu - Thanh Kim Huệ - Võ Minh Lâm
Lễ nhạc Phật giáo Nhật Bản: Đánh trống theo điệu tụng của Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật và 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Mới, Rất Hay) - Tịnh Tông Học Hội
Nhạc Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn) (Có Chữ, Dạy Cách Phát Âm) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Trì Chú Phật A Di Đà (Om Amideva Hrih, Tiếng Phạn) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Tiếng Hoa) - NAMO AMITUOFO - Phật Âm
Con Đường Đi Tây Phương - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Ý Nghĩa Tâm Chân Như (Rất Hay) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Giải Thoát - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Ngộ Duyên - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chuyển lời) - Phật Âm
Tâm Tư Bừng Sáng - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Quán Vô Thường - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Nhân Quả Địa Ngục - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Niết Bàn Chân Lý - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Vắng Bóng Ân Sư - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật ÂmXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký