Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Thiện ThuậnThích Thanh TừThích Nhất HạnhPháp Sư Pháp VânThích Tuệ Hải

Kết Quả Tìm Kiếm

VẤN ĐÁP: TRONG KINH CÓ NÓI ĐẾN: NGHIỆP ĐEN, NGHIỆP TRẮNG...? - Thích Thiện Tuệ
Nghiệp Trắng Nghiệp Đen - Thích Trí Huệ
Nghiệp Trắng Nghiệp Đen - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Nghiệp Và Nghiệp Báo - Tổng Quan Về Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 06 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 05 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 01 - HT. Thích Thanh Từ
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen - Thích Bửu Chánh
Nghiệp Đạo (Kỳ 3) - Nghiệp Thiện Của Nghiệp Đạo - Thích Nhất Chân
Nghiệp Và Nghiệp Báo 2 - Các Loại Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nghiệp Và Nghiệp Báo 3 - Các Loại Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tịnh nghiệp đạo tràng - Phật Âm
TẠO NGHIỆP CỘNG NGHIỆP VÀ TRẢ NGHIỆP - Thích Vạn Mãn
Hành Trang Tịnh Nghiệp - Thích Quảng Thiện
Chọn lựa là sự vận hành của duyên nghiệp - Bài học cuộc đời - Nghiệp - Thích Viên Minh
Khẩu Nghiệp Là Nghiệp Nặng Nhất - Thích Thiện Thuận
Nghiệp Đạo (Kỳ 2) - Làm Sao Thành Nghiệp Nhân - Thích Nhất Chân
Nghiệp Đạo (Kỳ 1) - Hoạt Động Của Nghiệp - Thích Nhất Chân
Mười Tám Pháp Tránh Nghiệp Ác Và Giải Ác Nghiệp - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Cộng nghiệp,Biệt nghiệp, Lễ thôi nôi - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghiệp lực có đi theo người đã tạo nghiệp sát hay không? - Thích Nhật Từ
Dừng nghiệp và chuyển nghiệp - Thích Nhật Hỷ
Cộng Nghiệp Và Biệt Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Tiến Trình Tạo Nghiệp Và Giải Nghiệp - Thích Trí Huệ
Thân nghiệp và Khẩu nghiệp - Thích Giác Toàn
Vấn đáp: Sát nghiệp và chuyển nghiệp nạo phá thai - Thích Nhật Từ
Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp - Thích Thanh Từ
Biệt nghiệp và Cộng nghiệp - Thích Giác Phổ
Cùng Nghiệp Thì Kết Duyên Và Kết Nghiệp ( Rất hay ) - Thích Nữ Hương Nhũ
Nghiệp Đạo (Kỳ 7) - Nghiệp Li Ti Vi Tế - Thích Nhất Chân
Nghiệp Cũ Nghiệp Mới - Thích Nữ Phụng Liên
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kỳ 3) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và Quả Của Nghiệp (Kỳ 2) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và Quả Của Nghiệp (Kỳ 1) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và chuyển nghiệp - Thích Minh Hà
Phá Mê Khai Ngộ: Nghiệp và Nghiệp Quả (Có Phụ Đề) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Nghiệp và chấm dứt nghiệp - Thích Ngộ Phương
Tu Nghiệp và Sự Chuyển Hóa Nghiệp - Thích Phước Đạt
Nghiệp và Cận Tử Nghiệp - Thích Giác Hóa
Đổ Nghiệp hay Hết Nghiệp? - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Cũ Nghiệp Mới - Thích Pháp Hòa
Đỗ Nghiệp hay Hết Nghiệp ? - Thích Pháp Hòa
Đỗ Nghiệp hay Hết Nghiệp? - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Nhẹ Nghiệp Nặng - Thích Vạn Mãn
Nghiệp Và Nghiệp Báo - Thích Viên Trí
1195: NHỮNG THIỆN NGHIỆP VÀ ÁC NGHIỆP CHO QUẢ TRONG KHOẢNG BẢY NGÀY - Thích Thiện Tuệ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 01 - HT. Thích Thanh Từ
1107: MƯỜI NGHIỆP ÁC NÊN TRÁNH VÀ MƯỜI NGHIỆP LÀNH NÊN LÀM - Thích Thiện Tuệ
Nghiệp Cũ - Nghiệp Mới || Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 || Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
Nghiệp, Định Nghiệp, Bất Định Nghiệp - Thích Trí Huệ
Bảy Điều Kiện Tiến Bộ Sự Nghiệp, Tiến Tu Đạo Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Cộng nghiệp và biệt nghiệp [rất hay] || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Định nghiệp, bất định nghiệp - Thích Giác Đăng
Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 1/2 (25/06/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 2/2 (25/06/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tội Nghiệp - Phước Nghiệp - Thầy Thích Pháp Hòa (Kansas, Ngày 5.3.2020 ) - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Và Cận Tử Nghiệp - Thích Trí Huệ
Nghiệp & Cận Tử Nghiệp - HT Giới Đức
Chuyển Nghiệp, Giải Nghiệp Và Giải Khổ - Thích Trí Huệ
1241: ÁC NGHIỆP DỄ TẠO THIỆN NGHIỆP KHÓ LÀM - Thích Thiện Tuệ
TỤNG KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG & KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN - chùa Giác Ngộ ngày 10/08/2020 - Chùa Giác Ngộ
Tịnh Nghiệp Là Gì? Tại Sao Phải Tu Tịnh Nghiệp? - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Nghiệp báo và Cách hóa giải nghiệp NẠO PHÁ THAI | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Biệt nghiệp và cộng nghiệp - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
NGHIỆP XẤU và NGHIỆP TỐT Khi Sử Dụng MẠNG XÃ HỘI | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Duyên Nghiệp Nghiệp Duyên - Thích Trí Huệ
Nghiệp Và Nghiệp Báo 4 - Phân Loại Theo Công Tác, Phân Loại Theo Sức Mạnh, Phân Loại Khác - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Thế nào là NGHIỆP CŨ, NGHIỆP MỚI và NGHIỆP ÁC ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tu Ba Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Nghiệp Lực Và Quả Báo - Thích Trí Huệ
Sám Trừ Nghiệp Tội - Thích Nữ Như Lan
Nghiệp - Thích Tuệ Hải
Làm Gì Khi Ma Nghiệp Đến - Thích Trí Huệ
Nhổ tận gốc của nghiệp - Thích Trí Huệ
Sám Hối Nghiệp Của Thân - Thích Vạn Mãn
Sám Hối Nghiệp Của Ý - Thích Vạn Mãn
Xả nghiệp - Thích Vạn Mãn
BA CON CÁ NGHIỆP - Thích Nữ Tâm Tâm
Dòng Nghiệp - Thích Trí Huệ
Nghiệp Báo 2/2 - Thích Trí Siêu
Cận Tử Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Nghiệp Của Devadatta - Thích Nữ Tâm Tâm
Nghiệp Báo - Thích Trí Siêu
Khẩu Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Nghiệp Báo (Kỳ 2) - Thích Trí Siêu
Nghiệp Báo (Kỳ 1) - Thích Trí Siêu
Tu Là Chuyển Nghiệp - Thích Tâm An
Tu Sửa Tam Nghiệp - Thích Giác Tây
Chánh Nghiệp - Thích Trí Huệ
Quả Nhồi Nghiệp Báo - Thích Trí Huệ
Oan Nghiệp - Thích Trí Quảng
Ý Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Nhân Quả Nghiệp Báo - Thích Trí Huệ
Tu Tịnh Nghiệp - Cư Sĩ Vọng Tây
Tu Là Chuyển Hóa Ba Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Tu Ba Nghiệp - Thích Tâm Bình
Thần Thông Và Nghiệp Lực - Thích Nữ Như Lan
Giảm Tội Nhẹ Nghiệp - Thích Trí Huệ
Chánh Nghiệp - Thích Trí Huệ
Bí Mật Nghiệp Và Nhân Quả - Thích Trí Huệ
Nghiệp thân - Thích Trí Quảng
Chuyển Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Khẩu Nghiệp - Thích Trí Huệ
Đổ Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Trả Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Giải Nghiệp - Thích Trí Huệ
Làm Chủ Dòng Nghiệp - Thích Trí Huệ
Tài Sản Của Mình Là Nghiệp - Thích Trí Huệ
Nghiệp Báo - Thích Thanh Từ
Tu Ba Nghiệp - Thích Thanh Từ
Tịnh Độ Đới Nghiệp - Cư Sĩ Vọng Tây
Bệnh Nghiệp - Thích Trí Huệ
Nghiệp Căn Thân - Thích Thông Phổ
Chuyển Đổi Tam Nghiệp - Cư Sĩ Vọng Tây
Sự Thù Thắng Của Sám Hối Ba Tội Ba Nghiệp Sáu Căn - Thích Trí Huệ
Nghiệp Duyên Ân Oán Trả Vay - Thích Trí Huệ
Dòng Nghiệp Lực - Thích Trí Huệ
Tu Trong Nghiệp Quả - Thích Trí Huệ
Nghiệp Và Nhân Quả - Thích Trí Huệ
Nghiệp - Thích Trí Định
Bệnh Và Nghiệp - Thích Tuệ Hải
Làm Chủ Vọng Nghiệp - Thích Trí Huệ
Hóa Giải Nghiệp Tập - Thích Tuệ Hải
Bệnh và Nghiệp - Thích Tuệ Hải
Túc Nghiệp - Thích Trí Quảng
Tập Quán Nghiệp - Thích Trí Huệ
Khẩu Nghiệp - Thích Nữ Tâm Tâm
Tu Là Chuyển Hóa Ba Nghiệp (Kỳ 1) - Thích Nữ Như Lan
Nghiệp Báo - Thích Minh Vũ
Quả Của Ác Nghiệp - Thích Đức Trường
Cận tử nghiệp - Thích Khế Định
Nghiệp báo - Thích Thanh Từ
Tập nghiệp - Thích Thanh Từ
Khẩu Nghiệp - Thích Nữ Tâm Tâm
Nghiệp - Thích Thiện Hoa
Tu Là Chuyển Nghiệp - Thích Trí Huệ
Nghiệp Báo Sát Sanh - Phật Âm
Đạo Đức Và Nghiệp Lực - Thích Giác Tín
Thân Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Oan hồn chó bị giết hại ăn thịt về đòi nợ và nghiệp báo - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Nghiệp đa phu - Thích Nhật Từ
Lý luân hồi và nghiệp - Thích Trí Huệ
Vượt Qua Ma Nghiệp - Thích Trí Huệ
Phục nghiệp sám - Thích Nữ Như Lan
Nghiệp Báo - Thích Thanh Từ
Sám Hối Khẩu Nghiệp - Thích Vạn Mãn
Vấn đáp: Nghiệp tự tử - Thích Nhật Từ
Nghiệp - Thích Thiện Ý
Đi Chùa Tạo Nghiệp - Thích Trí Huệ
Đi Qua Duyên Nghiệp - Thích An Đạt
Nghiệp Của Tự Thân - Thích Nữ Hương Nhũ
Đi Qua Duyên Nghiệp - Thích An Đạt
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Tai- P.8 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Tai- P.7 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Tai- P.6 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Tai- P.5 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Tai- P.4 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Tai- P.3 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Tai- P.2 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn tai- P.1 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Mũi- P.6 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Mũi- P.5 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Mũi- P.4 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Mũi- P.3 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Mũi- P.2 - Thích Thông Phổ
Sám hối sáu căn: Nghiệp căn Mũi- P.1 - Thích Thông Phổ
Số Và Nghiệp - Thích Pháp Hòa
Tu Ba Nghiệp - Thích Thanh Từ
Nghiệp và Thức - Thích Trí Huệ
Nghiệp và Quả - Vấn Đáp - Thích Trí Siêu
Duy Tuệ Thị Nghiệp - Thích Tâm Minh
Ta Đi Với Nghiệp Của Ta - Thích Thiện Tuệ
Bệnh nghiệp - Thích Trí Quảng
Bệnh Nghiệp - Thích Trí Quảng
Nghiệp Đạo (Kỳ 9) - Thích Nhất Chân
Nghiệp Đạo (Kỳ 8) - Thích Nhất Chân
Nghiệp Đạo (Kỳ 5) - Thích Nhất Chân
Nghiệp Đạo (Kỳ 4) - Thích Nhất Chân
Nghề Và Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Phát tâm - lập nghiệp - Thích Pháp Hòa
Con Là Nợ, Vợ Là Oan Gia, Cửa Nhà Là Nghiệp Chướng - Thích Thiện Tuệ
Nghiệp Đâu Sanh Đó - Thích Minh Bửu
Vượt Qua Nghiệp Chướng - Thích Tâm Đại
Nghiệp Thức (Kỳ 2) - Thích Trí Quảng
Nghiệp Lúc Lâm Chung - Thích Tánh Tuệ
Sự nghiệp trong tầm tay - Thích Nhật Từ
Chuyển Hoá Ba Nghiệp - Thích Thiện Hữu
Giá Trị Của Giáo Lý Nghiệp - Thích Trí Quảng
Tuệ (Duy Tuệ Thị Nghiệp) - Thích Thiện Xuân
Giá trị của giáo lý nghiệp - Thích Trí Quảng
Lấy Trí Tuệ Làm Sự Nghiệp - Thích Thiện Xuân
Giá Trị Của Giáo Lý Nghiệp - Thích Trí Quảng
Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Trong Đời Sống - Thích Trí HuệXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký