Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Nhất HạnhThích Pháp HòaThích Thiện ThuậnThích Nữ Như LanPháp Sư Pháp Vân

Kết Quả Tìm Kiếm

Nghi Thức Tụng Kinh Điạ Tạng - TT Ấn Long
Vấn đáp: Sự liêm khiết tri thức, nghi thức tán tụng sau thời kinh - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm - Thích Nhật Từ
Nghi Thức Tụng Kinh A Di Đà - TT Minh Mẫn
Nghi Thức Tụng Kinh Phổ Môn - TT Ấn Long
Nghi Thức Tụng Kinh Pháp Hoa - TT Ấn Long
Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư - TT Ấn Long
Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) - Phật Âm
Nghi thức cầu siêu - tụng kinh A-di-đà - Thích Quang Huệ
Nghi Thức Đọc Tụng và Trì - Phật Âm
Nghi thức trì tụng chú Đại Bi - Thích Trung Đạo
Nghi Thức Tụng - Thích Trí Thoát
Nghi thức tụng chú Đại Bi - Thích Trung Đạo
Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Nghi Thức Tụng Niệm - Thích Trí Huệ
Nghi Thức Tụng Niệm - Thích Huyền Vi
Địa Tạng Chiêm Sát Sám (Nghi Thức) - Pháp Sư Định Hoằng
Việt hóa nghi thức đọc tụng (10/12/2015) - Thích Nhật Từ
Bồ Tát Đạo 18: Nghi Thức Bố Tát Tụng Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Tụng NGHI THỨC SÁM HỐI SÁU CĂN VÀ HỒNG DANH - Ngày 23/09/2018 - Chùa Giác Ngộ
Nghi Thức Tụng Niệm (Sydney - Úc Châu 2016) - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Nghi thức tán tụng sau thời kinh | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
NGHI THỨC ĐỌC TỤNG KINH | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tuyển tập các bài tán tụng Phật Giáo theo nghi thức Huế - Phật Âm
Nghi thức tụng niệm Việt phải mang bản sắc Việt - Thích Nhật Từ
CHIA SẺ THÊM VỀ NGHI THỨC ĐỌC TỤNG - Thầy Nhật Từ giảng khóa tu An Lạc tại chùa Giác Ngộ 11/04/2021 - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng-Kinh Từ Bi Thủy Sám-Thầy Thích Chơn Thức Tụng - Thầy Thích Chơn Thức Tụng
Tụng Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn Và Hồng Danh tại Chùa Giác Ngộ, ngày 13-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Nghi Thức Thực Hành - Thích Thiện Xuân
Hỏi Đáp 28: Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn: Chức Năng Của Chú - Thích Thiện Hữu
Nghi Thức Cúng Tế Có Chính Thức Trong Phật Giáo Hay Không ? - Thích Thông Toàn
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 21.11.2018 - 151. Kinh Khất thực thanh tịnh - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Hướng dẫn tụng kinh Địa Tạng sao cho đúng - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH NỀN TẢNG ĐỨC TIN - ngày 14/12/2020 - Chùa Giác Ngộ
Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Phá hòa hợp Tăng, xây dựng ngôi chùa, tụng kinh thế nào cho có lợi lạc, vai trò vị trụ trì - Thích Nhật Từ
Bài 20: Tàng thức, mạc na thức, ý thức - Thích Nhất Hạnh
Tàng thức Mạc Na Thức Ý Thức - HT. Thích Nhất Hạnh
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) - Phật Âm
Vấn đáp: Thông điệp Kinh Điạ Tạng và Thức Alaya - Thích Nhật Từ
Duy Thức Tam Thập Tụng 4 - Bài 4: Thức Thứ 6, Ý Thức, Ý Căn - Thích Tuệ Hải
Duy Thức Tam Thập Tụng 3 - Bài 3: A Lại Da Thức, Mạt Na Thức - Thích Tuệ Hải
Kinh Sự Thật Ðích Thực - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Vấn đáp: Hình thức tái sinh - Hiến tặng mô tạng.. - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Al - Thích Nhật Từ
Duy Thức Tam Thập Tụng 2 - Bài 2: A Lại Da, Bát Thức Tâm Vương - Thích Tuệ Hải
Duy Thức Tam Thập Tụng (Tập 1) - Bài 1: Thức Và Ngã Pháp - Thích Tuệ Hải
Học Kinh Tụng Pali (Lễ Tam Thế Phật Pháp Tăng - Ân Đức Phật) - Thích Viên Minh
Nghi thức chuông mõ - Thích Lệ Trang
Nghi Thức Hương Vân - Thích Pháp Hòa
Bài 4. Nghi Thức Quy Y Tam Bảo - Thích Thiện Chơn
Nghi thức: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Thích Thiện Hữu
Nghi thức áo tràng - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Nghi thức Tịnh độ - Thích Nhật Từ
Nghi thức hành trì - Thích Lệ Trang
Nghi Thức - Thích Chân Quang
TỤNG KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ & KINH NHẬN DIỆN VÔ NGÃ || CHÙA GIÁC NGỘ NGÀY 11/10/2020. - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH CHÁNH TRI KIẾN & KINH BA DẤU ẤN THỰC TẠI | CHÙA GIÁC NGỘ | NGÀY 10/10/2020. - Chùa Giác Ngộ
Hỏi Đáp 4: Nghi Thức Áo Tràng 19.07.2015 - Thích Thiện Hữu
Tỳ Ni 03: Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Ngủ Nghỉ và Thức Dậy (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bài 8 Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Bài 8. Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Lạy Sám Hối - Phần 2 ---- HT. - Thích Phước Tịnh
Nghi Thức Lạy Sám Hối (Phần 1) - Thích Phước Tịnh
Bồ Tát Đạo 16: Nghi Thức Thọ Giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Nên tụng kinh điển nào, đạo tràng tu tập, Chùa to Phật lớn, học Phật không cần học thức, ng - Thích Nhật Từ
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 2) - Bốn Oai Nghi Tỉnh Thức - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nghi Thức Quy Y Của Người Phật Tử - TT. Thích Minh Thành
Nghi Thức Truyền Tam Quy Ngũ Giới - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngủ Giới 12: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngủ Giới 11: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngủ Giới 10: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngủ Giới 09: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 13: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 12: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 11: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 10: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Cúng Dường Phật Đản - Thích Thiện Hữu
Nghi Thức Thọ Trai Tại Chùa - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Cúng Quá Đường - Thích Thiện Chơn
Nghi thức cung thỉnh giảng sư - Thích Thiện Xuân
Nghi thức thờ cúng bình thường - Thích Thiện Xuân
Video3 - 16/23 Phước đức, công đức, nghi thức hồi hướng - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Nghi Thức Thờ Cúng Bình Thường 1/4 - Thích Thiện Xuân
Nghi Thức Thờ Cúng Bình Thường 2/4 - Thích Thiện Xuân
Nghi Thức Thờ Cúng Bình Thường 3/4 - Thích Thiện Xuân
Nghi Thức Thờ Cúng Bình Thường 4/4 - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Nghi thức Đai Bị Thập chú, giáo dục khích lệ, trị ma nhập - Thích Nhật Từ
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Quy Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Quy Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Nghi Thức Truyền Quy Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bài 6. Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
LỚP HỌC ĐẠI TẠNG KINH 05.12.2018-TĂNG CHI BỘ KINH, CHƯƠNG MỘT PHÁP: PHẨM SẮC.... - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM NGƯỜI NGU. - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH TRUNG BỘ - KINH TĂNG CHI - PHẨM TRANH LUẬN - Thích Thiện Xuân
GIẢNG ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM CÁC BÀ LA MÔN - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG III. BA PHÁP - PHẨM - Thích Thiện Xuân
Tụng Kinh Online |Trì tụng kinh Lời Dạy Cuối Cùng Của Đức Phật - Chùa Giác Ngộ
Năm Pháp Quán Trong Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
ĐẠI TẠNG KINH TRUNG BỘ - KINH TĂNG CHI - PHẨM - Thích Thiện Xuân
ĐẠI TẠNG KINH TRUNG BỘ - KINH TĂNG CHI - PHẨM - Thích Thiện Xuân
CÔNG PHU TỐI CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ TỤNG KINH TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - Chùa Giác Ngộ
Trì tụng kinh online cùng Tăng Đoàn chùa Giác Ngộ ngày 27/04/2020 - Chùa Giác Ngộ
Tăng Đoàn chùa Giác Ngộ Tụng Kinh sáng ngày mùng 1 Tết Tân Sửu 2021 - Chùa Giác Ngộ
Nghi Thức Đấp Y và Nhận Bát - Hướng dẫn cho Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh ĐỊA TẠNG || Chùa Giác Ngộ ngày 04/09/2020. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh ĐỊA TẠNG tại Chùa Giác Ngộ ngày 05/09/2020. - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh ĐỊA TẠNG || Chùa Giác Ngộ ngày 04/09/2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh ĐỊA TẠNG tại Chùa Giác Ngộ ngày 09/09/2020. - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH NỀN TẢNG ĐỨC TIN - tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/02/2021 - Chùa Giác Ngộ
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG II. HAI PHÁP - PHẨM NGƯỜI NGU & PHẨM TÂM THĂNG BẰNG - Thích Thiện Xuân
Kinh Tụng - Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Trí Thoát - Phần 1 - Thầy Thích Trí Thoát
Kinh Tụng - Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Trí Thoát - Phần 2 - Thầy Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Ba Dấu Ấn Thực Tại tại Chùa Giác Ngộ, ngày 12-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Ý NGHĨA NGHI THỨC THÍ THỰC CÔ HỒN ( PHẦN 4) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Ý NGHĨA NGHI THỨC THÍ THỰC CÔ HỒN( P. CUỐI) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - Thích Thiện Thuận
Kinh Tụng - Kinh Lăng Nghiêm và Thập Chú - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng
TỤNG KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT Cùng Tăng đoàn chùa Giác Ngộ vào lúc 5g00, ngày 27-04-2020 - Chùa Giác Ngộ
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ. TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT, KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN - Chùa Giác Ngộ
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Kinh Tạng ( Học Pháp & Hành Pháp ) - Thích Bửu Chánh
Đại tạng kinh Tăng Chi Bộ - Anguttara NikayaChương III Ba Pháp - Thích Thiện Xuân
Tang Lễ và Tống Táng theo lời Phật dạy - Thích Nguyên Kính
Nghi thức lễ Hằng Thuận tại viện Chuyên tu - Thích Thiện Thuận
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) - Thích Thiện Xuân
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 2) - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Nghi thức thuần Việt thống nhất - Thích Nhật Từ
Ý NGHĨ THÍ THỰC CÔ HỒN( PHẦN 3) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - TT. THÍCH HẠNH BẢO
Thời tụng tọa thiền và tụng kinh buổi sáng 30-05-2019 - Chùa Giác Ngộ
Thưc tập không suy nghĩ, 5 quán, như lý tác ý - 14 câu hỏi siêu hình không trả lời - Thích Nhất Hạnh
Bát Quan Trai Giới 30: Nghi Thức Thọ Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 29: Nghi Thức Thọ Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 28: Nghi Thức Thọ Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Duy Thức Tam Thập Tụng 10 - Thích Tuệ Hải
Duy Thức Tam Thập Tụng 8 - Thích Tuệ Hải
Duy Thức Tam Thập Tụng 5 - Bài 5: Tâm Sở - Thích Tuệ Hải
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 ng - Chùa Giác Ngộ
CÙNG TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ. TRÌ TỤNG TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT, KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2564 - Chùa Giác Ngộ
Tăng sĩ Nhật Bản đi khất thực - Phật Âm
Vấn đáp: Hình thức an táng - Thích Nhật Từ
TRƯỜNG HẠ ĐẠI TÒNG LÂM- CHƯ TĂNG TỤNG GIỚI - Thích Thiện Thuận
Duy Thức Tam Thập Tụng - Thích Trí Siêu
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phật Âm
Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn - Thích Thiện Chơn
Duy Thức Tam Thập Tụng 7 - 4 Món Bất Định Tâm Sở: Hối, Miên, Tầm, Tứ - Thích Tuệ Hải
Tỉnh Thức Trong Từng Ý Niệm - Thích Vạn Mãn
Đại Tạng Kinh (Nikaya) - Tăng Chi Bộ - Phật Âm
Hướng dẫn nghi thức Phật môn - Phật Âm
Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Hướng Phật pháp đến với tầng lớp tri thức - Thích Nhật Từ
Phật Tử Tại Gia 66: Cách Thức Hộ Trì Tăng Bảo - Thích Thiện Chơn
NGHI LỄ TÁN HOA CÚNG PHẬT Do chư Tăng Tịnh Độ Tông Nhật Bản hành lễ tại chùa Giác Ngộ, ngày 08 - 02 - Chùa Giác Ngộ
Duy Thức Tam Thập Tụng 9 - Y Tha Khởi, Biến Kế Sở Chấp - Thích Tuệ Hải
GIỚI THIỆU DUY THỨC TAM THẬP TỤNG (DT 1) - Thích Đức Trường
Nghi lễ và oai nghi của người tu Phật - Thích Lệ Trang
Phật Học Thường Thức (Kỳ 17) - Từng Bước Vào Đạo - ĐĐ. Thích Minh Thành
An Lạc Từng Bước Chân - Hơi thở ý thức hơi thở mầu nhiệm - Thích Nhất Hạnh
Kinh Tụng - Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Thích Huyền Ý tụng - Phần 1 (rất hay) - Thầy Thích Huyền Ý tụng
Kinh Lăng Nghiêm 79 - Thức Ấm: Những Cảnh Giới Thù Thắng Khi Phá Thức Ấm - Thích Tuệ Hải
Phóng Sanh - Cách Thức Ban Tặng Sự Sống - Thích Phước Tiến
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Duy Biểu ứng dụng: 12. Đối tượng của tàng thức là tánh cảnh - Thích Nhất Hạnh
Kinh Mi Tiên: Câu 9.1. Giới là nền tảng cho các thiện pháp nảy nở tăng trưởng - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Tinh thần thuần Việt trong các nghi thức của sư ông Làng Mai-Thích Nhất Hạnh - Thích Nhật Từ
Trang nghiêm nghi thức dâng cúng Pháp Y của Phật tử chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
Thầy giảng quá thiết thực nghe mà thấm từng câu.. - Thích Quang Thạnh
Tại Sao NGHI THỨC TẮM PHẬT Không Diễn Ra Tại Các Nước NAM TRUYỀN? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Tổng Quan Về Tam Tạng Pali - Thích Bửu Chánh
Nghi Thức Và Nội Dung Cầu Siêu - ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Ý nghĩa và Nguồn gốc Nghi thức CÀI HOA HỒNG trong đại lễ VU LAN | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nghi Thức Thọ Trai - Lớp Giáo Lý - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Đạo PHẬT có NGHI THỨC GIẢI OAN CẮT KẾT cho TỔ TIÊN hay không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ 1 - Kinh Thích Hợp - Làm Sao Dừng Suy Nghĩ Lo Lắng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần07) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10) - Thích Thiện XuânXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký